За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 138

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Разбира се, очевидно е, че нито хиперборейците, нито симерийците, аримаспите и дори скитите – които били известни на гърците и даже контактували с тях – са били нашите атланти. Но всички те са произлезли от последните субраси. Пелазгите несъмнено са били една от коренните раси на бъдеща Гърция и последните потомци на една субраса на Атлантида. Платон намеква за това, говорейки за тях, чието име, както се твърди, произлиза от Pelagus, което означава „велико море“. Потопът на Ной е астрономичен и алегоричен, но не и митичен, тъй като този разказ се основава на същото предание за хора – или по-точно народи – спасили се по време на катаклизма в лодки, ковчези и съдове. Никой не ще се осмели да твърди, че Ксисуфр на халдейците, Вайвасвата на индусите, Пейрун на китайците – „Възлюбен на Боговете“, когото спасили от наводнението в лодка – или Белгамер на шведите, за когото Боговете направили същото на Север, че всички те са тъждествени като личности. Но всички легенди за тях възникнали във връзка с катастрофата, обхванала както материка, така и островите на Атлантида.

Алегорията за допотопните великани и техните постижения в магията не е мит. Библейските събития действително са откровения. Но само че тези откровения не са били съобщени нито чрез Глас Божи сред гръм и мълнии на планината Синай, нито чрез божия пръст, писал върху каменните таблички, а просто чрез традициите, взети от езическите източници. Несъмнено, не от Петокнижието е повтарял Диодор, когато е писал за титаните – великани, родени от Небето и Земята, или по-точно – родени от синовете на Бога, които се съчетали с дъщерите на хората, тъй като те били прекрасни. Както и Фересид не е цитирал извадки от Книгата Битие, когато е давал подробности за тези великани, които не се срещат в еврейските писания. Той казва, че хиперборейците са принадлежали към расата на Титаните, която е била потомка на най-ранните великани, и че именно хиперборейската област е била родината на първите великани. Тълкуванията на Свещените книги обясняват, че посочената област е бил далечният Север (днес полярните страни), Пред-Лемурийският ранен материк, включващ някога днешната Гренландия, Шпицберген, Швеция, Норвегия и т.н.

Но кои са били Нефилимите в Книгата Битие (VI,4)? В Палестина са съществували хора от палеолита и неолита много векове преди събитията, записани в Книгата на Началата. Теологичното предание отъждествява тези Нефилими с косматите хора, или сатирите, като при това последните са били митични същества в петата раса, но първите са били исторически както в четвъртата, така и в петата раса. На друго място ние вече обяснихме кои са били прототипите на тези сатири и говорихме за анимализма на ранната и по-късната атлантическа раса. Какво е значението на любовните похождения на Посейдон под такива разнообразни животински форми? Той се превърнал в делфин, за да овладее Амфитрита; в кон, за да прелъсти Церера; в Овен, за да излъже Теофана, и т.н. Посейдон не е само олицетворение на духа и расата на Атлантите, а също така и на пророците на тези великани. Хезений и други автори отделят широко място за описанието на значението на думата Нефилим, но обясняват твърде малко. Но Езотеричните писания представят тези космати същества като последни потомци на Лемуро-Атлантските раси, които родили деца от самките на животни от отдавна измрял вид; по този начин били родени неми хора, „чудовища“, по израза в Стансите.

И така, митологията, основана на „Теогонията“ на Хезиод, която е само опоетизиран запис на действителни устни предания или история, говори за трима великани, наричани Бриарей, Котус и Гигес, които са живели в страната на мрака, заточени от Кронос заради въстанието срещу него. В мита и тримата са с по сто ръце и петдесет глави, като главите са изобразявали расите, първите субраси и племена. Езотеричното тълкуване става разбираемо, като се вземе предвид, че в митологията всяка личност е почти Бог или полубог и също така, в своя втори аспект, цар или обикновен смъртен;1 и че и в двата случая те са символи на страни, острови, сили в природата, стихиите, народите, расите и субрасите. Това тълкуване казва, че тримата великани са трите полярни страни, които са се изменяли няколко пъти при всеки нов катаклизъм или изчезването на един материк, отстъпващ мястото си на друг. Цялата планета претърпява периодични конвулсии и от времето на появата на първата раса е била вече разтърсена така четири пъти. Въпреки това, макар че цялата повърхност на Земята всеки път е била преобразявана, конфигурацията на Арктическия и Антарктическия полюс се е изменяла твърде незначително. Полярните земи се съединяват или разделят помежду си на острови или полуострови, но винаги остават същите. Поради това Северна Азия се нарича „вечна и постоянна земя“ и Антарктичния полюс „вечно-живеещ“ и „скрит“; докато Средиземните, Атлантическите, Тихоокеанските и други области, редувайки се, изчезват и отново се появяват над Великите води.

2 Така например Хигес в един случай е чудовище със сто ръце и петдесет глави, полубог, а в друго изложение той е родом от Лидия, наследник на Кандавъл, царя на страната. Същото намираме и в индуския Пантеон, където Риши и синовете на Брама се превъплътяват като смъртни хора.

От времето на първата поява на великия материк на Лемурия тримата полярни Великани са били заточени от Кронос в техния кръг. Затворът е заобиколен от бронзова стена, а изходът през вратата е направен от Посейдон – или Нептун – следователно, през моретата, които те не могат да преминат; и тримата братя се мъчат именно в тази влажна местност, където цари вечен мрак. Илиада я нарича Тартар.1 Когато Боговете и Титаните въстанали на свой ред против Зевс – божеството на четвъртата раса – бащата на Боговете сам си спомнил за заточените великани, които биха могли да му помогнат да покори Боговете и Титаните и да ги хвърли в Хадес; или казано по-ясно – да свали Лемурия в гръм и мълнии на дъното на моретата, за да се освободи място за Атлантида, която впоследствие на свой ред трябва да бъде потопена и да загине.2 Геоложкото издигане и потъването на Тесалия са били повторение в малки размери на великата катастрофа; и тя е останала запечатана в паметта на гърците и се е сляла с общата участ на Атлантида. Също както и войната между ракшасите от остров Ланка и бхаратите, смесени представители на атлантите и арийците, в тяхната ожесточена борба; или сблъсъкът между Девите и Изедите или Парите, станал в по-късни времена борба на Титаните, разделени на два враждебни лагера, а още по-късно – битка на на Божиите Ангели с Ангелите на Сатаната. Историческите факти се превърнали в теологични догми. Честолюбивите схоластици, хора от малка субраса, родени едва вчера и едно от последните разклонение на арийската група, се наели да преобразят религиозната мисъл на света и постигнали своето. В течение почти на две хиляди години те внушавали на мислещото човечество вярата в съществуването на Сатаната.

1 Op. cit., VIII, 13.

2 Редувайки се, материците загиват от огън и вода или от земетресения и вулканични изригвания, или от потъвания и наводнения при великото времедействие на водите. Нашите материци трябва да загинат от първия от този род катаклизмени процеси. Непрекъснатите земетресения от минали години могат да бъдат предупреждение.

Но тъй като много учени в днешно време са убедени – както са били и Баии, и Волтер, че Теогонията на Хезиод е била основана на исторически факти, на Окултните учения им става по-лесно да прокарат своята пътека в ума на мислещите хора; именно затова в Addenda, в нашето обсъждане на съвременното знание, представихме тези места от техните митологии.

Символи като тези, които се срещат във всички екзотерични вярвания, са само многобройни показатели, водещи към доисторическите истини. Слънчевата щастлива страна, примитивната люлка на ранните човешки раси неведнъж оттогава е ставала Хиперборейска и Сатурнианска,1 показвайки чрез това Златния век и Царството на Сатурн от разнообразни аспекти. Действително тя е била многостранна по своя характер – климатично, етнологично и морално. Тъй като третата Лемурийска раса трябва физиологически да бъде разделена на ранна андрогинна и на по-късна двуполова раса; и климатът на нейните обитаеми местности и материци се е делил на вечна пролет и вечна зима, на живот и смърт, чистота и порочност. С времето цикълът на легендите постоянно се преобразява от народната фантазия. Въпреки това той може да бъде почистен от налепите, получени по пътя му през многото народи и безбройните умове, добавящи своите собствени измислици към първоначалните факти. Като оставим за известно време гръцките тълкувания, в научните и геоложки доказателства ние можем да потърсим още по-големи потвърждения на истинските факти.

1 Географът Дени ни казва, че великото море на север от Азия се е наричало Ледниково или Сатурново (V, 35). Орфей (т. 1077) и Плиний (IV, 16) потвърждават това твърдение, доказвайки, че именно от неговите гигантски обитатели идва това название. Съкровеното Учение обяснява и двете твърдения, като ни съобщава, че всички материци са се образували в посока от север към юг; и тъй както внезапната промяна на климата намалила растежа на расата, която била родена сред него, спирайки ръста Ј няколко градуса по на юг, различните условия винаги произвеждали високи хора във всяко ново човечество или раса. Ние виждаме това и в днешно време. Най-високите от срещаните хора живеят в Северните страни, докато най-ниските принадлежат на южните: азиатци, индуси, китайци, японци и т.н. Сравнете високите сики и пунджабите, афганистанците, норвежците, руснаците, северните германци, шотландците и англичаните с жителите на Централна Индия и със средния европеец на материка. Поради това великаните на Атлантида, следователно и Титаните на Хезиод, всички са били със северен произход.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 138

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред