За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 134

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Диодор говори за Уран като за първи цар на Атлантида, съзнателно или несъзнателно смесвайки материците; но както вече показахме, Платон косвено поправя това твърдение. Първи наставник на хората по астрономия е бил Уран, тъй като той е един от седемте Дхиан-Когани на този Втори Период или раса. Така и във втората Манвантара, Манвантара Сварочиша, сред седемте сина на Ману, оглавяващи боговете или Ришите на тази раса, ние срещаме Джиотиса,2 наставник по астрономия; Джиотиша е едно от имената на Брама. Също така китайците почитат Тиен (или Небето, Уран) и го наричат свой първи учител по астрономия. Уран родил Титаните на третата раса и именно те, олицетворени в образа на Сатурн-Кронос, го обезобразили. Тъй като именно Титаните паднали в зараждане, когато „създаването чрез воля било заменено с физическо размножаване“, и те престанали да имат нужда от Уран.

2 Вж. Матся Пурана, където той е поставен сред седемте Праджапати на този период.

Тук трябва да ни бъде разрешено и простено кратко отклонение. Като следствие от последния научен труд на Гладстон в „Nineteenth Century“ – „The Greater Gods of Olympos“, обществените представи за гръцката митология са се изопачили още повече и са се изпълнили с предубеждения. На Омир се приписва скрита мисъл, разглеждана от Гладстон като „истински ключ към Омировата концепция“, докато този „ключ“ е просто „скриване“.

„(Посейдон) действително е от земята земен... силен и самоутвърждаващ, чувствен и извънредно ревнив и отмъстителен“,

но това е, защото той олицетворява духа на четвъртата коренна раса, Владетелка на моретата, расата, която живее над повърхността на моретатa1 и се състои от великани, деца на Евримедон, раса, която е баща на Тита, четвъртата раса, управлява я Посейдон, който е истинският ключ към Триадата на братята Крониди и към нашите човешки раси. Посейдон и Нерей са единни; първият е Управник или Дух на Атлантида преди началото на нейното потъване, вторият – след това събитие. Нептун е титаничната мощ на живата раса, Нерей е нейният Дух, отново въплътил се в следващата пета арийска раса; и това именно гръцкият учен на Англия още не е открил или смътно дори още не е забелязал. И въпреки това той прави много забележки по повод „умението“ на Омир, който никога не назовава Нерей и до чието определение ние стигаме само чрез родовото име Нереид!

1 Илиада, ХХIV, 79.

По такъв начин тенденцията дори и на най-вещите елинисти е да ограничат своите теории до екзотеричните изображения на митологията и по този начин да пропуснат техния вътрешен смисъл; примерът с Гладстон, който посочихме, е твърде показателен. Най-изтъкнатият държавен деец на нашия век, в същото време той е и един от най-културните учени, родили се в Англия. През целия живот гръцката литература е била любимият му предмет и сред суматохата и сблъсъците на обществените дела той е намерил време да обогати съвременната книжнина с трудове по изучаването на гръцките класици, които ще направят името му известно сред бъдещите поколения. Заедно с това, бидейки негов искрен почитател, авторката на този труд не може да не изпитва дълбоко съжаление, че отдавайки дължимото на неговата дълбока ерудиция и великолепна култура, бъдещите поколения, въпреки тази велика светлина, която трябва тогава да освети всички въпроси на символизма и митологията, ще признаят, че не му се е удало да усвои духа на религиозната система, която той така често е критикувал от гледна точка на догматичното християнство. В тази бъдеща епоха ще бъде ясно, че Езотеричен ключ към мистериите и християните, както и към гръцките теогонии и науки, е Съкровеното учение, принадлежащо на доисторическите народи, което той е отхвърлил наред с останалите. Именно това учение, което може да проследи родството на всички човешки религиозни теории и дори на така наречените „откровения“, именно това учение влива дух на живот в манекените на върховете на Меру, Олимп, Валгала или Синай. Ако Гладстон беше по-млад, неговите почитатели можеха да се надяват, че схоластичните му изучавания ще се увенчаят с откриването на тази основна истина. Но както сега стоят нещата, той само хаби златните часове на последните си години за безполезни словесни дрязги с гиганта на свободната мисъл полковник Ингерсол, като при това всеки се сражава с оръжие, което има екзотерична закалка, извлечено от арсенала на невежата буквалност. Това са двама големи спорещи, еднакво слепи за истинския езотеричен смисъл на текстовете, с които те като с метални куршуми се обсипват един друг, докато от тези словесни дрязги страда единствено обществото, тъй като единият способства за усилването на редовете на материалистите, другият укрепва редовете на сляпото сектантство на мъртвата буква. Сега ние можем отново да се върнем към нашия непосредствен предмет.

Често Атлантида се споменава под друго наименование, неизвестно на нашите тълкуватели. Силата на имената е велика и това е било известно от времената, когато първите хора са били наставлявани от Божествените Учители. И тъй като Солон е изучавал това, той превел имената на „атлантите“ като имена, които той самият изобретил. Във връзка с материка на Атлантида е желателно да се има предвид, че стигналите до нас разкази на древните гръцки писатели съдържат смесени твърдения, като при това някои се отнасят за големия Материк, а други – за последния малък остров Посейдонис. Станало е традиция всички те да се приемат като отнасящи се само до последния, но че това е неправилно, става очевидно от несъответствието на различни твърдения за размерите и т.н. на „Атлантида“.

Така в своя „Critias“ Платон говори, че самата равнина около града била заобиколена с планински вериги; и че равнината била с удължена форма, простирайки се от север на юг на три хиляди стадия в едната посока и на две хиляди в другата; равнината била заобиколена от огромен канал или изкопан ров, дълбок 101 фута, широк 606 фута и дълъг 1250 мили.1

1 Op. cit., стр. 426.

На друго място всички размери на остров Посейдонис са дадени приблизително такива, каквито тук се приписват само на „равнината около града“. Очевидно е, че едните твърдения са отнасят към големия Материк, а другите – към неговия последен остатък, споменатият от Платон остров.

По-нататък постоянната армия на Атлантида се описва като надвишаваща един милион; нейната морска мощ се състояла от 1200 съда и 240 000 човека. Подобни твърдения са напълно неприложими към неголям остров, държава с размерите приблизително на Ирландия!

Гръцките алегории даряват Атлас или Атлантида със седем дъщери – седем субраси – чиито имена са следните: Мая, Електра, Тайгета, Астеропа, Меропа, Алциона и Селено. Това е етнологически, тъй като им се приписва бракосъчетание с Боговете и така те станали майки на прославени герои, основатели на много градове и народи. Астрономически Атлантидите станали седемти Плеяди (?). В Окултната наука тези две гледни точки са свързани със съдбите на народите, като при това според закона за Кармата съдбите са се оформили като следствия на минали събития в предишните им животи.

Няколко хилядолетия преди нашата ера три велики народа на древността утвърждавали своя непосредствен произход от царството на Сатурн, или Лемурия, свързана с Атлантида; тази народи били египтяните, финикийците (Санхуниатон) и древните гърци (Диодор след Платон). Но най-древната цивилизована страна на Азия – Индия – също можела да претендира за такъв произход. Субрасите, ръководени от кармичния закон или съдба, безсъзнателно повтарят първите крачки на собствените си майки-раси. Също както сравнително светлокожите брамини – при нашествието им в Индия с нейните тъмнокожи дравиди – са дошли от север, така и арийската, петата раса, трябва да утвърждава произхода си от Северните области. Окултната наука доказва, че всички основатели, съответстващи на групата на седемте Праджапати на коренните раси, са свързани с Полярната Звезда. В Коментарите срещаме:

„Този, който познае века на Дхрува,1 която измери 9090 смъртни години, ще разбере времената на Пралайя, крайната съдба на народите, о, Лану.“

1 Еквивалентът на това име е даден в оригинала.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 134

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред