За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 132

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

A. НЯКОЛКО ТВЪРДЕНИЯ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ

АВТОРИ ЗА СВЕЩЕНИТЕ ОСТРОВИ И МАТЕРИЦИ,

ОБЯСНЕНИ ЕЗОТЕРИЧНО

Всичко казано дотук е било известно на Платон и на много други, но тъй като нито един посветен няма правото да разкрива и да говори за това, което знае, следващите поколения получили само намеци. Гръцкият философ – с желание да поучи човечеството по-скоро като моралист, отколкото като географ и етнолог или историк – събрал историята на Атлантида, покриваща няколко милиона години, в едно събитие, което той ограничил до сравнително малкия остров от 3000 стадия дължина и 2000 ширина (или около 350 мили и 200 мили, което приблизително представлява размерите на Ирландия), докато жреците говорели за Атлантида като за материк с размери „колкото цяла Азия и Либия“ взети заедно.1 Но разказът на Платон, както и да е променен в общите си черти, носи върху себе си печата на истината.2 Във всеки случай не той го е измислил, тъй като и Омир, който го е предшествал с няколко столетия, в своята Одисея говори за атлантите – същите наши атланти – и за техните острови. Поради това преданието е по-древно, отколкото е кашата на Улис. Атлантите и Атлантида в митологията са основани на Атлантите и Атлантида на историята. Както Санхуниатон, така и Диодор са запазили разкази за тези герои и героини, независимо от това, че техните изложения са могли да получат известен примес на митичен елемент.

1 „Critias“, превод на Дейвис, стр. 415.

2 Истинността на Платон толкова необосновано е била подлагана на нападки, дори и от такива доброжелателни критици като проф. Жовет, при обсъждането на историята на Атлантида, че явно е уместно да се представи свидетелството на един специалист по този въпрос. Това е достатъчно, за да бъдат поставени придирчивите литератори в твърде смешно положение: „Ако нашето знание за Атлантида беше пълно, несъмнено бихме се убедили, че във всеки пример, в който народите на Европа намират прилика между себе си и народите на Америка, същата прилика съществува – както при едните, така и при другите – с народите на Атлантида... Ние ще видим, че във всеки случай, в който Платон ни дава някакво сведение в това отношение относно Атлантида, сходството несъмнено е налице. То е съществувало в архитектурата, скулптурата, мореплаването, гравьорството, писанията, в установената жреческа каста, в религиозните култове, в агрикултурата и в построяването на пътища и канали и поради това е разумно да се предположи, че такова съответствие се е простирало и върху всички по-малки подробности“. (Донели, „Атлантида“, стр. 164, 24 изд.)

В наше време сме свидетели на необичайния факт, че такива сравнително неотдавнашни личности като Шекспир и Вилхелм Тел почти са отричани и се прави опитът да се покаже, че първият е само nom de plume, а вторият – никога несъществувала личност. Нима е учудващо тогава, че двете мощни раси – лемурийците и атлантите – с течение на времето са били слети и отъждествени с някакви полумитични народи, носещи същото родово име.

Херодот говори за атлантите – народ в Западна Африка – дали своето име на планината Атлас, които били вегетарианци и „чийто сън никога не се нарушавал от сънища“; и които освен това:

„Всекидневно проклинали слънцето при неговия изгрев и залез, тъй като прекалената горещина ги е изгаряла и им причинявала страдания.“

Тези твърдения са основани на морални и психически факти, а не на физиологични разстройства. Историята на Атлас дава ключа към това. Ако сънят на атлантите никога не се е нарушавал от сънища, то е, защото това специално предание се отнася към най-ранните атланти, чиито физически строеж и мозъкът им не са били още достатъчно уплътнени във физиологичен смисъл, за да могат нервните центрове да действат по време на сън. Що се отнася до другото твърдение – че те всекидневно „проклинали слънцето“ – това отново няма нищо общо с горещината, а се отнася до моралното израждане, което се е развило в тази раса. Това е обяснено и в нашите Коментари:

„Те (шестата субраса на атлантите) употребявали магически заклинания дори и срещу слънцето“,

и като не успявали в това, го проклинали. На вещарите в Тесалия приписвали мощта да викат на Земята Луната, както ни уверява гръцката история. Атлантите от по-късния период се славели с магическите си сили и със своята порочност, честолюбие и дръзко предизвикателство към Боговете. Оттук са и преданията, оформени в Библията, които се отнасят до допотопните гиганти и Вавилонската кула; те се намират и в Книгата на Енох.

Диодор сочи още един или два факта. Атлантите се хвалели, че владеели земята, на която били родени всички Богове; също така, че Уран бил техен първи Цар и техен първи учител в астрономията. Освен това от древността е стигнало много малко до нас.

Митът за Атлас е доста разбираема алегория. Атлас представлява древните материци на Лемурия и Атлантида, съединени и олицетворени в един символ. Поетите приписват на Атлас, както и на Прометей, висша мъдрост и универсално знание и специално – изчерпателно познаване за дълбините на океана; тъй като и двата материка са били населени с раси, получили наставления от Божествените учители, и двата били преместени на дъното на моретата, където сега дремят до времето на следващата им поява над водите. Атлас, син на океанска нимфа, и неговата дъщеря Калипсо са „водната бездна“. Атлантида е била погълната от водите на океана, на чието дъно нейното потомство спи вечен сън. Одисея прави от него пазител и „държач“ на огромните стълбове, отделящи Небесата от Земята. Той е техен „Държач“. Тъй като и Лемурия, унищожена от подземните огньове, и Атлантида, залята от вълни, са загинали в дълбините на океана,1 казано е, че Атлас е бил принуден да напусне повърхността на Земята и да се присъедини към своя брат Япет в дълбините на Тартар.2

Сър Теодор Мартин правилно обяснява тази алегория като означаваща:

„(Атлас) стои на здравите основи на долното полукълбо на Света и по този начин едновременно поддържа диска на Земята и небесния свод – плътната обвивка на горното полукълбо.“3

Тъй като Атлас означава Атлантида, която поддържа новите материци и техните хоризонти на своите „рамене“.

В „Митология на Древна Гърция“ Дешарм изразява съмнение относно правилността в превода на Пиерон на Омировата дума ???? като „поддържа“, понеже е невъзможно да си представим,

„как може Атлас да поддържа или носи едновременно няколко стълба, разположени в различни местности“.

Ако Атлас беше личност, преводът би бил твърде нелеп. Но тъй като той олицетворява материка на Запад, който е представен като поддържащ Небесата и Земята едновременно,4 т.е. краката на великана стоят на Земята, докато неговите рамене поддържат небесния свод – намек за гигантските върхове на Лемурия и Атлантида – тогава определението „държач“ става много точно. Терминът пазител не предава на гръцката дума ???? същия смисъл, който Дешарм, следвайки примера на Теодор Мартин, разбира като означаваща ???????? и ???????????.

1 Християните не би трябвало да възразяват против доктрината за периодичните разрушения на материците чрез огън и вода, тъй като св. Петър казва за Земята: „Съставена от вода и чрез вода, поради това тогавашният свят загинал, бил потопен от водата..., а днешните... се пазят за огъня“ (II, 3, +5-7). Вж. също „Животът на философите-алхимици“, стр. 4, Лондон, 1815.

2 Вж. „Теогония“ на Хезиод, 507–509, и Одисея, I, 51–53.

3 „Mйmoires de l’Acadйmie des Inscriptions“, стр. 176.

4 Есхил, „Prometheus Vinctus“, 351, 429 и т.н.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 132

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред