За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 130

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Може да се помисли, че ние четем изложението на думите на Парашара в Пураните за великата Пралайя. Почти е тъждествено по смисъл. Нима християнството няма нещо подобно? Ние казваме, че има. Нека читателят отвори английската Библия и прочете глава III във Второто послание на Петър и той ще намери там същите мисли:

„Преди всичко знайте, че в последните дни ще се появят нагли ругатели... и говорещи: „Къде е обещанието за неговото пришествие? Тъй като, откакто са започнали да умират отците от началото на творението, всичко остана същото...“ Мислещите така не знаят, че в началото на тази Божия дума небесата и земята са били съставени от вода и чрез вода; поради което тогавашният свят загинал, бил потопен от водата. А днешните небеса и земя, съдържащи се в същата дума, се пазят за огъня в деня на съда и загиването на нечестивите човеци... и тогава небесата с шум ще преминат, стихиите пламвайки ще се разрушат, земята и всички дела на нея ще изгорят... Въпреки това ние... очакваме ново небе и нова земя.“1

1 Op. cit., стр. 3–13.

Бълг. прев.: „Най-първо знайте това, че в последните дни ще се появят подигравачи, които вървят по своите си похоти и казват: де е обещанието за Неговото пришествие? Защото откак бащите ни починаха, всичко си стои тъй, както от началото на творението... Защото тия, които това искат, умишлено забравят, че земята и небесата открай бяха съставени от вода и чрез вода със силата на Божието слово, поради което тогавашния свят, потопен от вода, загина... А сегашните небеса и земята, съхранявани от същото слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите човеци... И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем; тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят... Но ние според обещанието Му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда.“ – Бел. прев.

Ако тълкувателите пожелаят да видят в това намек за творение, потоп и обещаното пришествие на Христа, когато те ще живеят в Новия Ерусалим в Небесата, това не е по вина на „Петър“. Това, което авторът на посланието е подразбирал, е било именно разрушението на нашата пета раса чрез подземни огньове и наводнения и появата на нови материци за шестата коренна раса. Тъй като всички автори на Посланията са били вещи в символиката, ако и не в науката.

По-рано беше споменато, че вярването в седмичното изграждане на нашата Верига е било едно от най-древните учения сред ранните иранци, получили го от първия Заратустра. Време е това да се докаже на онези парси, които са загубили ключа към смисъла на своите писания. В Авеста Земята се разглежда едновременно като седмична и троична. Това д-р Гайгер смята за непоследователност по следните причини, които той нарича заблуди. Авеста говори за три трети от Земята, защото Риг-Веда споменава:

„Три земи... под това се разбира, както е казано, три наслоявания или слоя, като единият лежи над другия.“1

Но той напълно греши, както и всички непосветени екзотерични преводачи. Авеста не е заимствала тази представа от Риг-Веда, а просто повтаря Езотеричното учение. „Три наслоявания или слоя“ не се отнася само към нашия земен Глобус, а към трите слоя на Глобусите на нашата земна Верига – по два на всеки план, единият на низходящата, другият на възходящата дъга. Така по отношение на шестте Сфери или Глобуса на нашата Земя, явяваща се седми и четвърти, Земята е седмична, докато по отношение на плановете на нашия план тя е троична. Този смисъл е прокаран и потвърден от текста в Авеста и дори от разсъжденията – твърде уморително и безуспешно гадаене – на преводачите и тълкувателите. От това следва, че делението на Земята, или по-точно – Веригата на Земята, на седем Каршвари не се намира в противоречие с трите „зони“, ако тази дума бъде преведена като „планове“. Както отбелязва Гайгер, това седмично деление е твърде древно – най-древното от всички, – тъй като вече Гатха говорят за „седмичната земя“.2 Понеже:

„Според твърденията на по-късните писания на парсите, седемте Каршвари трябва да се разглеждат като напълно разделени части на Земята (несъмнено е така, тъй като) между тях протича океан, тъй че е невъзможно, както се твърди на няколко места, да се премине от един Каршвар в друг.“3

Разбира се „Океанът“ е Пространството, тъй като то се е наричало „Водите на пространството“, преди да стане известно като Ефир. Освен това думата Каршвар постоянно се тълкува като Двипа и Хваниратха, преведена като Джамбу-Двипа (Неорисанх, от преводача на Ясна).4 Но изтоковедите не обръщат внимание на този факт и поради това ние виждаме, че такъв учен в Зороастрианството и парсиец по рождение, какъвто е преводачът на трудовете на д-р Гайгер, без нито една дума обяснение пропуска различните забележки на последния по повод на такъв род „непоследователности“, изобилстващи в писанията на маздейците. Една от тези „непоследователности“ и „съвпадения“ се отнася до сходството на ученията на следовниците на Зороастър с учението на индусите по отношение на седемте Двипа –острови, или по-точно материци – както се срещат в Пураните, а именно:

1 „Цивилизацията на източните иранци в древни времена“, стр. 130, 131.

2 Буми хаптаита, Ясна, ХХХII, 3.

3 Сравни например том I, стр. 4 на Пехлевийския превод: Bdh. ХХI, 2, 3.

4 Забележката под черта, направена от Дараб Дастур Пешотан Санджана, преводач на труда на д-р Вилхелм Гайгер „Цивилизацията на източните иранци“.

„Двипа образуват концентрични кръгове, които, бидейки отделени от океана, заобикалят Джамбу-Двипа, намиращ се в центъра, (и) по мнението на иранците Каршвар Каниратха също така е разположен в центъра на останалите; те не образуват концентрични кръгове, а всеки от тях (шестте други Каршвари) е специално индивидуално пространство и по този начин те се групират около (над) Каниратха.“1

1 Op. cit., стр. 130–131.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 130

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред