За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 125

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

С всеки изминал ден древността на човека става толкова очевидна, че дори и църквата се готви достойно да се предаде и отстъпи. Ученият абат Фабр, проф. от Сорбоната, категорично е заявил, че доисторическата палеонтология и археологията могат, без никаква вреда за Писанията, да откриват в слоевете на Третичния период толкова следи на Пред-Адамичния човек, колкото искат.

„След като Библейското откровение премълчава всички творения, предшествали предпоследния потоп (който според абата е бил причина за дилувиалните напластявания), тогава то ни предоставя свободата да допуснем съществуването на човека в сивия дилувиум, в Плиоценския и дори в Еоценския слой. От друга страна обаче геолозите съвсем не са съгласни да разглеждат хората, населявали земята в течение на тези примитивни епохи, в числото на нашите прародители.“1

Денят, в който църквата ще разбере, че нейното единствено спасение се съдържа в окултното тълкуване на Библията, може би не е толкова далеч, както би могло да изглежда. Вече много голяма част абати и църковници са станали яростни кабалисти и също толкова се изказват публично, сражавайки се с теософите и окултистите в полза на метафизичните тълкувания на Библията, но за тяхно нещастие те не започват от правилния край. Ние ги съветваме, преди да започнат да обсъждат метафизичната страна на своите Писания, да изучат и добре да усвоят това, което се отнася до чисто физическата страна – т.е. намеците в тях за геология и етнология. Тъй като такива намеци за седмичното изграждане на Земята и човека, за Седемте Кръга и Раси, изобилстват както в Новия, така и в Стария завет и за този, който ги чете символично, са така очевидни, както са и Слънцето и Небесата. Към какво се отнасят законите в глава ХХIII на Левит? Каква е философската причина за всички тези седмични приношения и символични изчисления, като например:

„Отбройте от първия ден на празника..., в който принасяте снопа за полюшване, седем пълни седмици... Заедно с хлябовете представете седем агънца без недостатък“ и т.н.2

1 „Произход на Земята и човека“, стр. 454. На това проф. Н. Жоли от Тулуза, като цитира абат Фабр в своя труд „Man before Metals“, изразява надеждата, че абат Фабр ще му разреши „да се размине с него по този последен въпрос“ (стр. 186). По същия начин постъпват и окултистите; въпреки че настояват за огромна разлика по отношение на физиологията и външността на петте раси, еволюирали досега, те все пак твърдят, че днешните човешки родове са произлезли от една и съща първична група, еволюирала от Божествените хора – нашите общи предци или праотци.

2 Loc. cit., 15–18.

Бълг. прев.: „Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа за полюшване, седем пълни седмици... Заедно с хлябовете представете седем агнета без недостатък.“ – Бел. прев.

Несъмнено ще ни възразят, че всички тези „полюшвания“, приношения и „миро“ са се извършвали в памет на седемте „Сабат(х)“ на Мистериите. Тези Сабат(х) са седемте Пралаи между седемте Манвантари или това, което ние наричаме Кръгове; тъй като „Сабат(х)“ е разтеглива дума, която означава период на покой от всякакъв вид, което беше обяснено по-рано. И ако това не е достатъчно убедително, ние можем да се обърнем към стиха, който добавя:

„До първия ден след седмата седмица отбройте петдесет дни (четирийсет и девет, 7?7, стадия на покой и четирийсет и девет стадия на дейност на седемте глобуса на Веригата, а след това настъпва покоят Сабат(х), петдесетият); и тогава принесете ново месно приношение на Господа.“1

1 Пак там, 16.

Бълг. прев.: „До първия ден след седмата седмица избройте петдесет дни и тогава принесете Господу нов хлебен принос“.

Е. П. Блаватска е работила по английския превод на Библията. Тук явно се забелязва различие с българския превод. – Бел. прев.

Тоест, принесете като приношение вашата плът или „обвивка от кожа“ и освобождавайки се от тялото, вие ще станете чисти духове. Този закон на приношението, изроден и материализиран в течение на годините, е бил установен по времето на най-първите атланти; то дошло при евреите през „халдейците“, които били „мъдреци“, принадлежащи към една каста, а не към една народност; това е била община на велики Адепти, излезли от своите „Змийски дупки“ и заселили се във Вавилон преди много векове. И ако това тълкуване от Книгата на Левит (пълен с изопачени закони на Ману) се смята за недостатъчно, нека се обърнем към Откровението. Каквото и тълкуване да дават невежите мистици на знаменитата глава ХVII с нейната загадка за жената – облечена в порфир и багреница, независимо дали протестантите ще кимат на католиците, четейки „Тайна, Великият Вавилон, Майката на блудниците и земните Мерзости“, или католиците ще се вторачат в протестантите, в своето безпристрастие окултистите заявяват, че от самото начало тези думи са се отнасяли към всички и всяка екзотерична църковност – „церемониалната магия“ на древността с нейните ужасни последствия, към днес безвредния, тъй като е изопачен, фарс на ритуалното поклонение. „Тайната“ на жената и звяра по същество са символи на душегубителната църковност и суеверие.

„Звярът, който... е бил и го няма... и въпреки това е. И тук е умът, притежаващ мъдрост. Седемте глави по същество са седемте планини (Седемте материка и седемте раси), на които седи жената“,

символ на всички екзотерични, варварски, идолопоклоннически вярвания, покриващи този символ с „кръвта на светите и кръвта на мъчениците“, които са протестирали и продължават да протестират.

„И седем царя (седем раси), от които пет паднали (нашата пета е включена), и единият е (петият продължава), а другият (шестата и седмата раса) още не е дошъл и когато дойде (расата „цар“), няма да бъде дълго.“1


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 125

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред