За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 120

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

A. ПРОИЗХОД И ЕВОЛЮЦИЯ НА МЛЕКОПИТАЕЩИТЕ;

НАУКАТА И ЕЗОТЕРИЧНИЯТ ФИЛОГЕНЕЗИС

Като обсъждахме в предишната глава за западния еволюционизъм почти изключително въпроса за произхода на човека, може би сега няма да е излишно да се определи гледната точка на окултистите относно диференциацията на видовете. В Коментарите на Стансите ние вече разгледахме в общи черти фауната и флората, предшествали човека, и признахме правилността на много биологични теории, например за произхода на птиците от влечугите, частичната истина за „естествения подбор“ и теорията за превръщанията въобще. Сега остава да се изясни тайната на произхода на тези първи млекопитаещи, които Дьо Катрефаж толкова блестящо се старае да покаже като съвременници на Homo primigenius на Вторичния период.

Доста сложният проблем, що се отнася до „произхода на видовете“ – особено разнообразните групи от вкаменелости или съществуващата фауна на млекопитаещите – ще стане по-малко объркан с помощта на диаграма. Ще стане очевидно, доколко „факторите на органичната еволюция“, на които се основават западните биолози,1 могат да се разглеждат като достатъчни за обяснение на фактите. Следва да се прекара граница между ефиро-духовната, астралната и физическата еволюция. Ако дарвинистите бяха удостоили възможността за обсъждане на втория процес, твърде е вероятно да не би им се наложило повече да се оплакват от следния факт:

„Ние трябва да се задоволяваме само с догадки и изводи по отношение на произхода на млекопитаещите“.2

1 Дарвинистката теория била толкова прекалена, че дори и Хъксли е бил принуден да я остави, тъй като тя се израждала във „фанатизъм“. Оскар Шмит е най-добрият пример на мислител, който несъзнателно преувеличава ценностите на хипотезата. Той допуска („Deszendenzlehre und Darwinismus“, стр. 144), че естественият подбор... в някои случаи... e недостатъчен..., в други... ненужен, тъй като разрешаването на проблема за образуването на видовете се намира в други естествени условия“. Той също така потвърждава недостига на „междинни степени, които биха ни позволили с увереност да установим непосредствения преход от животни без плацента към притежаващите я“ (стр. 252); че „ние можем да се опрем само на догадки и изводи относно произхода на млекопитаещите“ (стр. 249); и той говори за повторните успехи на авторите на „хипотетичната генеалогия“ – преди всичко на Хекел, но в същото време смята техните опити за ценни. Въпреки това той твърди (стр. 178, 179), че „ние сме спечелили благодарение на доктрината за произхода, основана на теорията на подбора... – това е знание за връзката на организмите като едноклетъчни същества“. Като се вземат предвид цитираните отстъпления, знанието не се ли проявява само като символ на догадката и теорията?

2 „Deszendenzlehre und Darwinismus“, стр. 249.

В днешно време признатата празнина между системата за размножаване на яйцеродените гръбначни и млекопитаещите е безнадеждна загадка за тези мислители, които заедно с еволюционистите търсят да съединят всички съществуващи форми в една непрекъсната линия на низходящо потомство.

Да вземем например копитните млекопитаещи, тъй като казват, че никакво друго подразделение не ни дава подобно изобилие от изкопаем материал. В тази насока са постигнати такива успехи, че в някои случаи са били намерени междинни звена между съвременните и Еоценските копитни; най-добрият пример се съдържа в несъмненото доказателство за произхода на сегашния еднокопитен кон от трикопитния анхитериум на древната Третична епоха. Поради това сравнението между западната биология и Източното учение не може да се проследи до една граница. Генеалогията, която ние ползваме днес, въплъщаваща идеите на учените въобще, принадлежи на Шмит и е основана на изчерпателните изследвания на Рютимайер. По нейната приблизителна точност – от гледна точка на еволюционизма – остава малко да се желае:

КОПИТНИ МЛЕКОПИТАЕЩИ

На тази средна точка на еволюцията науката спира.

Коренът, от който произлизат тези две семейства, е неизвестен.1

1 Пак там, стр. 273–275.

„КОРЕНЪТ“ СПОРЕД ОКУЛТИЗМА

Anoplotheridae Palaeotheridae

Един от седемте

първоначални физико-астрални и двуполови Коренни типа на млекопитаещите на животинското царство.

Те са били съвременници на ранните лемурийски раси –

т.е. „неизвестните корени на науката“.

Диаграмата на Шмит представя област, изследвана от западните еволюционисти; област, в която климатичните въздействия, „естественият подбор“ и всички подобни физически причини за органичната диференциация са налице. Биологията и палеонтологията се чувстват тук у дома си, изследвайки многото физически фактори, които толкова широко способстват за „разделянето на видовете“, както е доказано от Дарвин, Спенсър и други. Но даже в тази област подсъзнателната работа на Дхиан-Коганичната мъдрост лежи в основата на целия „непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване“, макар нейното влияние да се променя от чисто материалните причини, които Дьо Катрефаж нарича „среда“, а Спенсър – „заобикалящи условия“.

„Средната точка на еволюцията“ е този стадий, при който астралните прототипи започват определено да преминават във физически и по този начин започват да се подлагат на влиянието на диференциращите фактори, действащи сега около нас. Физическата причинност незабавно встъпва в правата си веднага щом се е извършило обличането на „дрехи от кожа“ – т.е. въобще физиологичната готовност. Преди разделянето на половете1 формите на човека и на другите млекопитаещи са били изтъкани от астрална материя и са притежавали строеж, съвършено неприличащ на строежа на физическите организми, които се хранят, пият, храносмилат и т.н. Известните ни физиологични особености, нужни за такива функции, са били развити почти напълно след зародишната материализация на седемте Коренни Типа от астрала – по време на „средното спиране“ между два плана на съществуване. Едва бил набелязан „основният план“ на еволюцията в тези родови типове, когато са въздействали споменатите познати ни земни закони, чийто резултат е бил пълната жътва на видовете млекопитаещи. Въпреки това са били нужни еони бавна диференциация, за да се стигне до този резултат.

1 Моля, имайте предвид, че макар всички животни – включително и млекопитаещите – да са еволюирали по-късно и частично от отпадъците на човешките обвивки, все пак, като много по-ниско същество, млекопитаещото животно е станало притежател на плацента и се е разделило много по-рано от човека.

Втората диаграма изобразява областта на чисто астралните прототипи преди тяхното слизане в грубата материя. Следва да се отбележи, че Астралната е материя на четвъртото измерение, която също както и нашата груба материя има свой собствен „протил“. В Природата съществуват няколко протила, съответни на различните планове на материята. Двете суб-физични елементални царства, плана на разума, Манаса или петият – стадий на материята, както и планът на Буддхи, шести стадий на материята, всички те и всеки от тях са се развили от един от шестте протила, съставящи основата на Обективната Вселена. Така наречените три „състояния“ на нашата земна материя, известни като „плътно“, „течно“ и „газообразно“, казано строго, са само суб-състояния. Що се отнася до предшестващата реалност, слизането във физическото, което е достигнало кулминацията си във физическия човек и животното, ние притежаваме осезателно свидетелство за това във факта на така наречените спиритични „материализации“.

Във всички тези случаи става временно пълно потъване на астралното начало във физическото. Еволюцията на физиологичния човек от астралните раси в началото на Лемурийската епоха – Юрския период според геологията – точно се възпроизвежда от „материализацията“ на „духовете“(?) при сеансите. В случая „Кети Кинг“, която се появява на сеансите при проф. Крукс, е била установена, без всякакво съмнение, наличността на физиологичен механизъм – сърце, бели дробове и пр.!

В известен смисъл това е „Прообразът“ на Гьоте. Вслушайте се в неговите думи:

„Ние би трябвало да достигнем... всичките девет съвършени органични същества..., които се се формират в съответствие с прообраза, който просто се изменя в по-голяма или по-малка степен, в своите най-постоянни части и освен това ден след ден се завършва и се преобразява чрез размножаването.“

Това е нещо като несъвършено предчувствие на окултния факт за диференциацията на видовете от първичните астрални коренни типове. Каквото и да стане по силата на целия posse comitatus, „естественият подбор“ и пр., основното единство на плана на изграждането остава почти незасегнато от всички следващи изменения. „Единството на типа“, в определен смисъл общ, на цялото животинско и човешко царство, не е, както явно предполагат Спенсър и други, доказателство за единна кръв на всички органични форми, а свидетелство за единството по същество на „основния план“, който Природата е следвала при оформянето на своите твари. За да се сумира даденият въпрос, ние отново можем да се възползваме от таблицата на действителните фактори, които участват в диференциацията на видовете. Стадиите на самия процес не се нуждаят тук от по-нататъшно обяснение, тъй като те следват основните принципи, които са в основата на органичното развитие, и ние не се нуждаем от необходимостта да навлизаме в областта на специалиста-биолог.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 120

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред