За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 118

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Тъй като нашето земно кълбо се подлага на спазми всеки път, когато се събужда за нов период на дейност – подобно на поле, което трябва да бъде изорано и обработено, преди прясното зърно за новата реколта да се хвърли в него – изглежда напълно безнадеждно вкаменелостите, принадлежащи на неговите предишни Кръгове, да могат да се намерят в коритата на най-древните му или по-късни геоложки слоеве. Всяка нова Манвантара носи със себе си обновяване на формите, типовете и видовете; всеки тип на предишните органични форми – растения, животни и човек – се изменя и се усъвършенства в следващия; дори минералите, получили в този Кръг своята окончателна непрозрачност и твърдост; техните по-меки части са образували растенията на днешното време; астралните останки на предишната растителност и фауна са били употребени за формиране на низшите животни и са определили строежа на първичните коренни типове на висшите млекопитаещи. И накрая, формата на гигантския маймунообразен човек е била възпроизведена в сегашния Кръг по силата на човешката жизненост и преобразена в първоначалната форма на съвременния антропоид.

Тази доктрина, дори и в нашето несъвършено изложение, несъмнено е по-логична, повече съответства на фактите и е много по-правдоподобна, отколкото редица „научни“ теории, като например теорията за пренасянето върху нашата Земя на първия органичен зародиш в метеор, подобно на Ейн Соф на своята Колесница – Адам Кадмон. Само че последното слизане е алегорично, както всеки знае, и кабалистите никога не са предполагали този начин на изразяване да бъде приет в буквален смисъл. Но теорията за зародиша в метеора, понеже произлиза от такъв авторитет на учеността, е достойна да бъде въведена в редовете на истината и закона и да стане теория, която хората трябва да признаят, ако искат да са на равнището на съвременната наука. Никой не може да каже каква ще бъде следващата теория, която ще бъде изтъкната поради необходимостта от материалистичните предпоставки. През това време съществуващите теории, както е очевидно за всеки, се разминават помежду си много повече, отколкото дори с теориите на окултистите, намиращи се извън съкровените граници на учеността. Тъй като какво остава сега, когато точната наука е направила празна дума дори и от жизне-принципа, превърнала го е в лишен от смисъл термин и настоява, че животът е следствие, предизвикано от молекулярното действие на първоначалната протоплазма? Новата доктрина на дарвинистите може да се определи и сумира със следните думи на Х. Спенсър:

„Хипотезата за специалните творения се е оказала непригодна поради нейния извод; тя е непригодна поради своята непоследователност; непригодна, като напълно лишена от доказателства; непригодна, като неотговаряща на разумните изисквания; непригодна, като незадоволяваща моралните нужди. Поради това ние трябва да я разглеждаме като незаслужаваща ни най-малко внимание при съпоставката Ј с която и да е друга хипотеза, отнасяща се до органичните същества.“1

1 „Принципи на биологията“, I, стр. 345.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЧНАТА ЕВОЛЮЦИЯ И ТВОРЧЕСКИТЕ

ЦЕНТРОВЕ

Твърдят, че Всемирната Еволюция, по друг начин казано – постепенното развитие на видовете във всички царства на Природата, се извършва по еднообразни закони. Това е признато и Езотеричната наука много по-точно прокарва този закон, отколкото Съвременната наука. Но също така ни казват, че едновременно съществува и закон, според който:

„Развитието работи от по-малко съвършеното към по-съвършеното и от по-простото към по-сложното по пътя на непрекъснати изменения, които сами по себе си са незначителни, но постоянно се натрупват в нужната насока.“1

1 „Съвременната наука и съвременната мисъл“, стр. 94.

Именно от безкрайно малките се развиват сравнително гигантските видове.

Езотеричната наука е съгласна, но добавя, че този закон е приложим само към онова, което Ј е известно като първично Творение – еволюцията на световете от изначалните атоми и Пред-Изначалния АТОМ, при първата диференциация на атомите; и че в течение на периода на цикличната еволюция на Пространството и Времето този закон е ограничен и действа само в низшите царства. През първите геоложки периоди законът е работил именно от простото към сложното – над грубия материал от останките на Третия Кръг, които при възобновяването на земната дейност се проявяват в обективността.

Езотеричната философия, както и науката, не допуска „предначертание“ или „специално творение“. Тя отхвърля всякакви претенции за „вълшебност“ и не допуска нищо извън еднообразните и неизменни закони на Природата. Но тя учи на законите на циклите, двойното изтичане на Сила (или Дух) и Материя, която излиза от Неутралната точка на битието и се развива, като преминава през своето циклично напредване и непрекъснати преобразувания. Първичният зародиш, от който в течение на векове се е развил животът на всички гръбначни, се отличава от първичния зародиш, развил растителния и животинския живот. Така е, защото съществуват странични закони, чието действие се определя от условията – среда на материалите, над които те трябва да работят и за които науката – физиологията и специално антропологията – явно твърде малко е осведомена. Нейните последователи говорят за този „първичен зародиш“ и твърдят като доказано извън всякакво съмнение, че:

„Планът (и „планиращият“), стига да съществува (примерът за човека с изумителния строеж на неговите телесни части, особено на ръцете), трябва да се измести много по-назад и в действителност той се съдържа (инволюиран) в първичния зародиш, от който несъмнено се е развивал1 бавно целият живот на гръбначните и по всяка вероятност – целият растителен и животински живот.“

1 Пак там.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 118

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред