За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 106

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Това може да се подкрепи с признанията, направени от тях самите, и справка може да бъде направена в този „Кръг на науките“, наричан „Енциклопедия Британика“, където е посочен средният извод, приет за геоложките и антроположките загадки. В този труд е обран и предложен каймакът на най-авторитетните мнения. Въпреки това в него намираме отказ да се припише някакво определено хронологично време дори и за сравнително късни епохи, каквато е епохата на Неолита, макар че е учудващо те да установяват такова време за началото на някои геоложки периоди; във всеки случай за няколко, чиято продължителност едва ли би могла да се съкрати още, без риск от моментален конфликт с фактите.

И така, в обширната Енциклопедия е сумирано, че:

„Сто милиона години са изминали... от времето на втвърдяването на нашата земя, когато върху нея се появили първите форми на живот.“1

1 Том Х, статията „Геология“, стр. 227. „Вероятно 100 000 000 години са напълно достатъчни за всички нужди на геологията“ – така гласи текстът. Във Франция някои учени не намират това дори за приблизително точно. Льо Кутюрие настоява за 350 милиона години, Бюфон се задоволява с 34 милиона, но сред привържениците на по-съвременните школи има такива, които не допускат по-малко от 500 милиона години.

Но явно е толкова безнадеждно да се склонят съвременните геолози и етнолози, колкото и да бъдат накарани дарвинистите-натуралисти да видят своите грешки. Науката знае за арийската Коренна Раса и нейния произход толкова малко, колкото и за хората от другите планети. С изключение на Фламарион и няколко мистици сред астрономите, в повечето случаи се отрича дори и възможността за обитаемост на другите планети. Въпреки това, учените на най-ранните раси от Арийската група са били толкова велики Адепти-астрономи, че явно са знаели за Расите на Марс и Венера много повече, отколкото съвременният антрополог знае за расите в ранния стадия на нашата Земя.

Да оставим за минута съвременната наука настрана и да се обърнем към архаичното знание. Както твърдят древните учени, всички катаклизми – започвайки с издигането на океаните, потопите и изместванията на материците, до циклоните и ураганите, земетресенията и вулканичните изригвания, вълните на приливите и дори до необичайностите на времето и привидното преместване на сезоните на годината, които предизвикват недоумение сред великите европейски и американски метеоролози – всички те произлизат от Луната и Планетите и зависят от тях; и че дори скромните и пренебрегвани съзвездия имат огромно влияние върху космичните и метеорологичните изменения на нашата и в нашата Земя – да отделим минута внимание на сидералните ни деспоти, управници на нашето земно кълбо и на неговите хора. Съвременната наука отхвърля подобно въздействие, Архаичната наука го твърди. Да видим какво двете имат да кажат по този въпрос.

B. ЗА ПЛАНЕТНИТЕ ВЕРИГИ И ТЯХНОТО

МНОЖЕСТВО

Знаели ли са древните хора за другите светове, освен за техния собствен? Какви са данните – опора на окултистите в твърдението, че всяко небесно тяло е седмична Верига от Светове, от които се вижда само единият член и че тези светове са, били са и ще бъдат „обитавани от човека“ точно както и всяка видима звезда или планета? Какво са разбирали те под „морално и физическо влияние“, оказвано на земния ни свят от звездните светове?

Такива са въпросите, които често ни поставят, и те трябва да бъдат разгледани от всички страни. На двата първи въпроса отговорът е: ние вярваме в това, тъй като първият закон в Природата е – единство в многообразието, а вторият – аналогията. „Както горе, така и долу.“ Завинаги е отминало времето, когато благочестивите ни предци са вярвали, че нашата Земя се е намирала в центъра на Вселената, а църквата и надменните Ј служители са можели да настояват, че предположението някоя друга планета да е обитаема трябва да се разглежда като кощунство. Адам и Ева, Змеят и Първородният грях, след които идвало изкуплението чрез кръв, твърде дълго са преграждали пътя на прогреса; и така всемирната истина е била пренесена в жертва на безумното високомерие на нищожните хора, каквито сме ние.

Сега какви са доказателствата за това? За посветените не съществуват никакви доказателства, освен добитите по пътя на извода от логични размисли. За окултистите, които вярват в знанието, получено от неизброими поколения ясновидци и посветени, данните от съкровените книги са напълно достатъчни. Широката публика обаче се нуждае от други доказателства. Някои кабалисти и дори някои източни окултисти, като не намират еднородно доказателство по този въпрос във всички мистични книги на разните народи, се колебаят пред приемането на това Учение. Дори такова „еднородно доказателство“ скоро ще бъде дадено. А засега ние можем да се приближим към тази тема от страната на нейния общ аспект и да се убедим дали е толкова нелепа вярата в нея, както биха искали някои учени и подобни Никодими. Може би несъзнателно, мислейки за множеството населени „Светове“, ние си ги представяме като кълбото, на което живеем и населени със същества, повече или по-малко приличащи на нас самите. Като постъпваме така, ние само следваме естествения инстинкт. Действително, доколкото въпросът се ограничава от историята на това земно кълбо, ние можем да разсъждаваме по проблема с известен процент полезност и можем да попитаме самите себе си, поне с някаква надежда за разумност на задавания въпрос: какви са били „Световете“, за които се говори във всички древни писания на човечеството? Но как можем да знаем (a) какви същества населяват световете въобще; и (b) тези, които управляват по-висшите планети от нашата, не оказват ли съзнателно същото влияние върху Земята ни, каквото и ние можем с течение на времето да окажем несъзнателно, примерно върху малките планети (планетоидите и астероидите), като разделяме нашата земя на парчета, прекарваме канали – и по този начин напълно променяме климатите около нас. Разбира се, подобно на жената на Цезар, планетоидите не могат да бъдат засегнати от нашето подозрение. Те са твърде далеч и т.н. Впрочем, вярвайки в Езотеричната астрономия, ние сме твърдо убедени в това.

Но когато разширяваме догадките и предположенията си зад границите на нашата Планетна верига и се опитваме да излезем извън пределите на Слънчевата система, тогава, разбира се, ние постъпваме като самонадеяни глупаци. Приемайки древната геометрична аксиома „както горе, така и долу“, ние можем да разберем, че природата на земята проявява най-педантична икономичност, употребявайки всяко негодно и изхвърлено нещо в своите изумителни превръщания и заедно с това никога не се повтаря. Също така точно ние можем справедливо да заключим, че няма друго такова земно кълбо във всички безкрайни системи, толкова близко напомнящо нашата Земя, че да могат ограничените способности на човешкото мислене да си представят неговата видимост и съдържание.1

1 Нас ни учат, че висшите Дхиан-Когани, или Планетарни Духове (зад границите на познанието по пътя на закона за аналогията) не разказват за това, което лежи отвъд пределите на видимите Планетни системи, тъй като тяхната същност не може да се асимилира чрез световете, намиращи се отвъд пределите на нашата Слънчева система. Когато те достигнат по-висока степен на еволюция, тези светове ще им бъдат открити; а засега те притежават пълното знание за светове в обсега на нашата Слънчева система.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 106

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред