За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 101

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Има големи челни изпъкналости, поразително (?) напомнящи тези, които придават на горилата нейния особено свиреп вид“,1

все пак Хъксли е принуден да признае, че в споменатия череп неговата теория още веднъж е разбита поради:

„Напълно човешки пропорции на останалите кости на крайниците, заедно с прекрасното развитие на черепа от Аноки (Engis)“.

Като следствие от всичко това ни казват, че тези черепи:

„Ясно сочат, че онези, които се придържат към някаква доктрина за прогресивното развитие, не трябва да издирват в последните периоди на Третичната епоха първите следи на изчезналата група, от която е произлязъл човекът; а че тези следи трябва да се търсят в епоха по-отдалечена от века elephas primigenius, отколкото последната е отдалечена от нашето време.“2

1 „Двуседмичен обзор“, 1882. Неоснователността на това твърдение, както и много други преувеличения на Грант Ален, притежаващ голяма фантазия, е била талантливо представена от известния анатом проф. Р. Оуен в първия брой на „Longman’s Magazine“, № 1. Трябва ли отново да се повтаря, че типът от Палеолита от Кроманьон стои по-високо от много съществуващи раси?

2 Така става ясно, че науката никога няма да дръзне да помисли за човека на до-Третичната епоха и че човекът на Вторичната епоха на Катрефаж кара всеки академик и член на Кралското дружество да отстъпи ужасен, тъй като, за да се запази маймунската теория, науката трябва да разглежда човека като принадлежащ на епохата след Вторичния период. Това именно Катрефаж е изтъкнал пред дарвинистите, добавяйки, че като цяло има повече научни основания да се произведе маймуната от човека, отколкото човекът от антропоида. Като се изключи това, науката не е предложила нито едно съществено доказателство против древността на човека. Но в такъв случай съвременната еволюция изисква за Третичния период много повече време, отколкото са петнайсетте милиона на Крол, поради две твърде прости и основателни причини: a) отпреди Миоценския период не е била намерена нито една антропоидна маймуна; b) останките от кремъчни оръжия на човека са били проследени до Плиоценския период и тяхното присъствие в слоевете на Миоценското време е било подозирано, ако не допускано, от всички. Но отново – къде е в такъв случай „липсващото звено“? И как е могъл дори дивакът на Палеолита, „човекът на Канщат“ за такова кратко време да се развие от дриопитекуса на Миоценския период до мислещ човек? Сега може да се види причината, поради която Дарвин е отхвърлил теорията, че от времето на Камбрийския период са изминали само 60 000 000 години. „Той прави заключения на основата на незначителни органични изменения, станали по времето на Ледниковата епоха, и добавя, че 140-те милиона години, предшествали този процес, едва ли могат да се приемат като достатъчни за развитието на разнообразните форми на живот, несъмнено съществували в края на Камбрийския период.“ (Чарз Гулд, „Митични чудовища“, стр. 84.)

По този начин неописуемата древност на човека става sine qua non на учените по въпроса за дарвинистката Еволюция, тъй като най-древният човек на Палеолита не проявява още чувствителна разлика от неговия днешен потомък. И съвсем неотдавна съвременната наука започна с всяка година да разширява пропастта, която сега я отделя от древната наука, например науката на Плиний и Хипократ; нито един от древните автори не би осмял Архаичните Учения за човешките раси и животинските видове, както несъмнено ще направят съвременните учени – геолозите и антрополозите.

За тези, които се придържат към нашето убеждение, че типът на млекопитаещите е бил продукт на Четвърти Кръг, че те се явили след човека, дадената долу диаграма – според разбиранията на авторката на този труд – може да поясни процеса.

Противоестественото съвкупление неизменно е давало потомство, защото типовете на млекопитаещите на онзи период не са били достатъчно отдалечени от техния основен тип1 – Първичният астрален човек – за да се развие необходимата преграда. Медицината отбелязва такива случаи на чудовища, породени от човешки и животински родители, дори и в наше време. Поради това тази възможност е само въпрос на степен, а не на факт. Така Окултизмът разрешава един от най-странните проблеми, предложени на вниманието на антрополога.

1 Във връзка с това да не забравяме Езотеричното Учение, което казва, че човекът на Трети Кръг на астрален план е притежавал гигантска маймуноподобна форма. Точно както и в края на третата раса на този (Четвърти) Кръг. Това обяснява човекоподобните черти на маймуните, особено сред по-късните антропоиди – без да се смята фактът, че по силата на наследствеността последните запазват приликата със своите родоначалници лемуро-атлантите.

ГЕНЕАЛОГИЯ НА МАЙМУНИТЕ

Първичният Астрален човек

(Астрални)

Прообрази на

Млекопитаещите

(Физически)

Низши

млекопитаещи

Низши маймуни

Втора рaca (Астрална)

Трета раса

(Полу-Астрална) (Разделяне на половете)

Четвърта раса (Физическа)

Пета раса

Махалото на мисълта се люлее между двете крайности. Освобождавайки се накрая от оковите на теологията, науката е попаднала в противоположната заблуда; и в опита си да обясни Природата по чисто материалистичната линия, тя построила тази най-екстравагантна теория на всички векове – произходът на човека от свирепата и груба антропоидна маймуна. И тази теория дотолкова се е вкоренила сега в една или друга форма, че действително ще бъдат нужни херкулесови усилия, за да се извоюва нейното окончателно опровергаване. Дарвинистката антропология е кошмар за етнолога, груба рожба на съвременния материализъм, която е израснала и получила увеличаваща се мощ успоредно с това, как безсилието на теологичната легенда за „създаването“ на човека е ставало все по-очевидно. Тя разцъфтяла поради странната илюзия, че – както това описва един известен учен:

„Всички хипотези и теории относно възникването на човека могат да се сведат до две (еволюционното и библейското обяснение)... Никаква друга хипотеза не може да бъде мислима (!!)“

Въпреки това антропологията на Съкровените книги е най-добрият отговор на такова неоснователно твърдение.

Анатомичното сходство между човека и най-висшия вид на маймуните, така често изтъквано от дарвинистите като доказващо съществуването на някакъв общ и за двамата прародител, е интересен проблем, чието подходящо решение трябва да се търси в Езотеричното обяснение на генезиса на питекоидната група. Ние го изложихме, доколкото това е полезно, обяснявайки, че звероподобието на първоначалните лишени от ум раси се е проявило в порождението на огромни човекоподобни чудовища – потомство на човешки и животински родители. С течение на времето и когато все още полуастралните форми се уплътнили до физически, потомството на тези твари се изменило следствие на външните условия, докато накрая, намалявайки по размери порожденията кулминирали в низшите маймуни на Миоценския период. С тях по-късните атланти възобновили греха на „от ума лишените“ – но този път с пълна отговорност. Като резултат от престъпленията им се появили маймуните, известни сега като антропоиди.

Може да е полезно да се сравни тази доста проста теория – и ние с желание ще я предложим на невярващите само като хипотеза – с дарвинистката схема, толкова пълна с непреодолими препятствия, че веднага щом едното бъде преодоляно – с помощта на повече или по-малко изобретателна хипотеза – зад трудността, с която току-що сме се справили, изникват десет още по-големи.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 101

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред