За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 99

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

По същия начин стоят нещата и по важния въпрос за „рудиментарните органи“, открити от анатомите в човешкия организъм. Без съмнение, тази линия на възражение, насочена от Дарвин и Хекел срещу европейските противници, се е оказала твърде сериозна. Антрополозите, осмелили се да оспорват произхода на човека от животински прародител, изпаднали в голямо недоумение как да обяснят наличността на хрилете и как да се реши проблемът с „опашката“ и т.н. Тук Окултизмът отново ни идва на помощ с необходимите данни. Фактът е, че – както беше по-рано казано – човешкият тип е склад за всички потенциално органични форми и централен пункт, от който тези форми се излъчват. В този постулат намираме истинската „еволюция“ или „разгръщане“ – в смисъл, който не може да се каже, че принадлежи на механичната теория за Естествения подбор. Като критикува изводите на Дарвин на основата на „рудиментите“, един талантлив автор пише:

„Защо предположението, че човекът е бил създаден първоначално с тези рудиментарни намеци в своя организъм и че те станали полезни допълнения в низшите животни, в които човекът се изродил, би било по-малко правдоподобна и справедлива хипотеза, отколкото е предположението, че тези части са съществували напълно развити, действали са и практически били използвани от низшите животни, от които е произлязъл човекът?“1

1 Geo T. Curtis, „Creation or Evolution?“, стр. 76.

Наместо думите „в които човекът се е изродил“, прочетете – „прообразите, които човек е отхвърлил в течение на своето астрално развитие“, и аспектът на истинското езотерично решение ще бъде налице. Но сега ние трябва да формулираме по-широко обобщение.

Доколкото това се отнася до нашия земен Четвърти Кръг, само фауната на млекопитаещите може да се разглежда като произлизаща от прототипите, отхвърлени от Човека. Земноводните, птиците, влечугите, рибите и пр. са резултат на Третия Кръг, астрални вкаменели форми, пазени в аурната обвивка на Земята и проектирани във физическата обективност след отлагането на първите Лаврентиевски планински вериги. „Еволюцията“ има работа с прогресивните изменения, чието въздействие, както показва палеонтологията, се е отразило на низшето животинско и растително царство в течение на геоложкото време. Тя не се отнася и по природата на нещата не може да се отнася до въпроса за „до-физичните типове“, послужили за основа на бъдещата диференциация. Разбира се, тя може да класифицира общите закони, контролиращи развитието на физическите организми, и до известна степен умело се е справила с тази задача.

Но да се върнем към непосредствения въпрос на нашето обсъждане. Млекопитаещите, чиито първи следи се срещат сред двуутробните в Триасовите скали на Вторичния период, са се развили от чисто астрални родоначалници, съвременни на втората раса. Така те се появили след човека и следователно е лесно да се обясни общата прилика между техните ембрионални стадии и същите стадии при човека, който, разбира се, съдържа в себе си и епитомизира в своето развитие чертите на групата, която е породил. Това обяснение частично ползва дарвинисткото изложение.

„Но как да се обясни наличността на хриле в човешкия плод, представляващ стадий, през който преминават хрилете на рибите в своето развитие;1 така както и наличието на пулсиращ съд, съответстващ на сърцето на низшите риби, който съставя сърцето на плода; и цялата аналогия, представена от разнообразието на човешкия овум, образуването на бластодерма и появата на стадия gastrula със съответните фази в низшите форми на гръбначния живот и дори сред шуплестите; как да се обясни разнообразието на видовете на низшия животински живот, които формата на бъдещото дете набелязва в течение на цикъла на своето израстване?... Как става така, че фазите на живота при рибите, чиито родоначалници плавали (еони преди епохата на първата коренна раса) в моретата на Силурския период, както и фазите на живота на фауната на по-късните земноводни и влечуги, са отразени в „епитомизираната история“ на развитието на човешкия плод?“

1 „В този период – пише Дарвин – артериите се разделят на дъговидни разклонения, сякаш за доставяне на кръв в хрилете, които не съществуват при висшите гръбначни, макар че цепнатините отстрани на шията все още остават, обозначавайки тяхното предишно (?) положение“. Достойно е за отбелязване, че макар хрилете да са напълно безполезни за всички, изключвайки земноводните, рибите и т.н., тяхната наличност редовно се забелязва в утробния плод на гръбначните. Дори децата се раждат понякога с отвор на шията, съответстващ на една от цепнатините.

На това основателно възражение се дава отговор, че земните животински форми на Трети Кръг дотолкова са можели да се отнасят към типовете, отхвърлени от човека на Третия Кръг, доколкото и новата импортация в сферата на нашата планета – млекопитаещите – към човечеството на втората коренна раса на Четвърти Кръг. Процесът на растежа на човешкия плод епитомизира не само общия характер на земния живот на Четвърти Кръг, но и земния живот на Трети Кръг. Целият диапазон на типа отново се пробягва набързо. Поради това окултистите не изпитват затруднение при обясняването на раждането на деца с истинска опашка, или на факта, че в даден период опашката на човешкия плод е два пъти по-дълга от зародишните крака. Потенциалността на всеки полезен за животински живот орган е скрита у човека – в Микрокосмоса на Макрокосмоса – и анормалните условия могат нерядко да се проявяват в странни феномени, които дарвинистите разглеждат като „възвръщане към типа на предците“.1 Наистина възвръщане, но едва ли в смисъла, който му се придава от нашите съвременни емпирици!


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 99

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред