За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 86

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Без да се обръща внимание на тези опозиции, дивите теории на Хекел и досега още се наричат от някои лица научни и логични. Поради това, че тайнствената природа на Съзнанието, Душата и Духа у човека днес е обяснена като прост прогрес на функциите на протоплазмените молекули на живата protista, а постепенната еволюция и израстването на човешкия ум и „обществените инстинкти“ в посока на цивилизацията трябва да се проследят назад, до тяхното начало в цивилизацията на мравките, пчелите и подобни на тях твари, шансовете за безпристрастно изслушване на доктрините на Архаичната Мъдрост действително са малки. На образованите невежи се казва, че:

„Обществените инстинкти сред низшите животни неотдавна са били разглеждани, по различни причини, като ясно сочещи началото на моралността, дори моралността на човека (!)...“

– и че нашето божествено съзнание, нашата душа, ум и стремежи „са си проправяли път, започвайки от низшия стадий на простата клетка-душа“ на желеобразния Bathybius1 – явно те вярвали в това. На подобни хора метафизиката на Окултизма трябва да прави такова впечатление, каквото е и впечатлението на китаеца от нашите грандиозни Оратории, чиито звуци потрисат нервите му.

1 Вж. „Истинското положение на еволюцията“, Хекел, op. cit., стр. 23, 24, 296, 297, забележки.

Въпреки това, нима нашите Езотерични учения за „Ангелите“, за първите три доживотински раси и за падението на четвъртата, стоят на по-ниското стъпало на измислицата и самозаблудата, отколкото е „Пластидулар“ на Хекел или неорганичните, „молекулярни души на протиста“? Между еволюцията на духовната природа на човека от споменатите амебни души и предполагаемото развитие на физическото му изграждане от протоплазмената обител в океанската тиня съществува пропаст, през която не е лесно да прекрачи човек, напълно владеещ своите умствени способности. Както учи съвременната наука, физическата еволюция е тема за открита полемика: духовното и моралното развитие, поставени в същия този разред, е безумна представа на грубия материализъм.

Освен това, както миналият, така и сегашният всекидневен опит учи, че нито една истина никога не е била възприета от учените организации, ако тя не съвпада напълно с традиционните, предубедени представи на техните професори. „Венецът на новатора е трънен венец“ е казал Жофруа Сент-Илер. Като общо правило, право на съществуване получава само това, което отговаря на популярните идеи и приетите понятия. Оттук е тържеството на идеите на Хекел, независимо от това, че те са обявени от Вирхов и Дьо Буа-Раймонд и др. като „testimonium paupertatis“ на Естествената Наука.

Колкото материализмът на германските еволюционисти и да е диаметрално противоположен на духовните представи на Езотеричната Философия и колкото да е радикално несъстоятелна приетата от тях антропологична система по отношение на фактите на Природата, все пак псевдоидеалистичното предубеждение, което днес украсява английската мисъл, е още по-пагубно. Чистата материалистична доктрина признава прякото опровергаване и призива към логиката на фактите. Идеализмът на сегашното време не само замисля от една страна да възприеме основните отрицания на атеизма, но вкарва своите привърженици в бъркотията на нереалността, кулминираща днес в нихилизма. Да се възразява на подобни автори е почти невъзможно. Поради това идеалистите ще въстанат срещу представяните днес Окултни учения повече дори и от материалистите. Но тъй като тълкувателите на Езотеричния антропогенезис не могат да бъдат подложени от своите врагове на по-лоша съдба, отколкото да получат от тях обикновените и осветени от времето прозвища „луди“ и „невежи“, тогава сегашните теории могат безопасно да се добавят към многобройните съвременни теории и да се изчака времето за тяхното пълно или дори само частично признаване. Но понеже самото съществуване на тези архаични теории вероятно ще бъде отричано, ние трябва да представим нашите най-добри доказателства и да ги поддържаме докрай.

В нашата раса и поколение „единният храм на Вселената“ само в редки случаи е вътре в нас самите; тялото и ума ни са били твърде осквернени както от „греха“, така и от „науката“, за да представляваме в днешно време нещо по-добро от езически храм на беззаконието и заблудата. И тук нашето взаимно положение – положението на Окултизма и на съвременната наука – трябва веднъж завинаги да бъде определено.

Ние, теософите, с желание се прекланяме пред такива просветени хора като покойния проф. Балфур, Стюард, Крукс, Дьо Катрефаж, Уолъс, Агасиз, Бутлеров и др., макар че от окултна гледна точка може и да не се съгласяваме с всичко, което те твърдят. Но нищо не би могло да ни накара да окажем уважение към мнението даже на такива учени като Хекел, Карл Фогът или Лудвиг Бюхнер в Германия, или дори като г-н Хъксли и неговите материалистични единомишленици в Англия – независимо от колосалната ерудиция на първите споменати. Подобни хора са просто умствени и морални убийци на бъдещите поколения, особено Хекел, чийто груб материализъм често се е издигал в своите разсъждения до висините на идиотски наивности. Достатъчно е да се прочете неговият „Pedigree of Man, and other Essays“ (в превод на Авелинг), за да се изпита желание, да го кажем с думите на Йов, „споменът за него да изчезне от лицето на Земята“ и „неговото име да не се вижда на улиците“. Послушайте създателя на митичната Созура, осмиващ началото на човешката раса, „като свръхестествен (?) феномен“,

„който не е можел да бъде резултат от прости механични причини, физически и химически, а изисква непосредствената намеса на творческа личност... Сега главният пункт на Дарвинисткото учение... се съдържа в това, че той доказва, че най-простите механични причини, чисто физико-химични феномени, са напълно достатъчни да се обяснят и най-големите и най-трудни проблеми. Дарвин заменя съзнателната творяща сила, изграждането и устройството на органичните животни и растения по набелязания план, с ред природни сили, които работят слепешката (както казваме ние), без цел и без план. Вместо произволно действие, срещаме неизбежния закон на Еволюцията... (Също така са го признавали Ману и Капила, но заедно с това признавали и насочващите съзнателни и разумни Сили). Дарвин твърде умно... оставил въпроса за първата поява на живота. Но твърде скоро това последствие, толкова пълно със значение и толкова надалеч простиращо се, започнало открито да се обсъжда от талантливи и смели хора на науката като Хъксли, Карл Фогът, Лудвиг Бюхнер. Механичният произход на най-първите форми на живота започнал да се разглежда като неизбежно следствие от учението на Дарвин... В днешно време ние трябва да изучаваме само едно от последствията на тази теория, а именно естественият произход на човешката раса по силата на всемогъщата еволюция.“1

1 Op. cit., стр. 34, 35, 36.

На това Окултизмът, без да се смущава от подобна научна бъркотия, възразява: в течение на еволюцията, когато физическата еволюция възтържествувала над духовната и умствената и почти я унищожила под своята тежест, великият дар Крияшакти останал в наследство на малка част избрани хора във всяка епоха. Духът напразно се стреми да се прояви в своята пълнота в чисто органичните форми (както беше обяснено в първата част на този том) и способността, която е била естествено свойство в ранното човечество на третата раса, е била отнесена към разреда, разглеждан от спиритуалистите като нещо просто феноменално, а от материалистите като научно невъзможно.

В днешно време обикновеното твърдение, че съществува сила, можеща да създава човешки форми – готовите Обвивки, в които могат да се въплътяват съзнателните Монади или Нирманакая на миналите Манвантари, – разбира се, е нелепа и смешна! От друга страна това, което се разглежда като напълно естествено, е създаването на чудовището на Франкенщайн с добавянето на моралното съзнание, религиозните стремежи, гения и чувствата на своята собствена безсмъртна природа – чрез „физико-химични сили“, насочвани от сляпата „Всемогъща еволюция“. Що се отнася до произхода на човек не ex nihilo, скрепен от шепа червена глина, но от жива божествена същност, чрез уплътняване на астралното тяло от наличните материали – такава представа, по мнението на материалистите, е твърде нелепа, за да се споменава дори. Въпреки това окултистите и теософите са готови техните теории и твърдения да бъдат съпоставени, по отношение на вътрешното значение и вероятност, с твърденията на съвременните еволюционисти – колкото тези теории и да изглеждат ненаучни и на пръв поглед суеверни. Поради това Езотеричното учение е напълно противоположно на дарвинистката еволюция в нейното прилагане към човека и отчасти към другите видове.

Би било интересно да се погледне в учения мозък на натуралиста и да се улови в него умствената представа за еволюцията. Какво е еволюция? Ако помолим за пълно и точно определение на този термин, нито Хъксли, нито Хекел ще бъдат в състояние да направят това по-добре, отколкото Уебстър:

„Действие на разгръщане; процес на растежа, развитието; както еволюцията на цветето от пъпката и на животното от яйцето.“

Въпреки това пъпката трябва да се проследи през растението, което я е породило, до семето, а яйцето – до животното или птицата, която го е снесла; или, във всеки случай, до частицата протоплазма, от която то е излязло и израсло. И както семето, така и частицата трябва да имат в себе си спящи потенции за размножаване и постепенно развитие, развитието на хиляда и една форми или фази на еволюцията, през които те трябва да преминат, преди цветето или животното напълно да се развие; следователно, бъдещият план – ако не е предначертанието – трябва вече да е съществувал. Освен това, семето трябва да се проследи до неговите източници и да бъде установена природата му. Дали това се е удало на дарвинистите? Или монерата ще ни бъде хвърлена в лицето? Но този атом на водните бездни не е еднородна материя и би трябвало да е имало някой или нещо, който го е оформил и му е дал битие.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 86

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред