За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 81

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

КАБАЛА

Горен кръг: Тзелем на Нешама

• Иешида

• Чхая

• Нешама

Среден кръг: Тзелем на Руах

• Руах1

Низш кръг: Тзелем на Нефеш

• Нефеш

• Кух

• Ха

• Гуф

• Гуф

VII

VI

V

IV

III

II

I

ЙЕРОГЛИФИ

Кху

– Божествен Дух

Кхейби

– Духовна Душа

Бай

– Разумна Душа

– Разум

Аб Хати

– Сърце

– Чувство

– Животинска душа

Ка

– Астрално тяло

– Евеструм

– Сидеричен човек

– Жизнена сила

Анкх

– Архей

– Мумия

Кхат

– Елементално Тяло.

1 Явно в умовете на западните кабалисти съществува бъркотия и тя продължава много столетия. Те наричат Руах (Дух) това, което ние наричаме Кама Рупа; докато за нас Руах означава Духовна Душа, Буддхи, а Нефеш, четвъртият принцип – живата Животинска Душа. Елифас Леви прави същата грешка.

Това е съвсем нелошо изреждане на броя на „принципите“ в окултизма, но е твърде объркано; то е онова, което ние определяме като седем „принципа“ у човека и което Дж. Меси нарича „души“, давайки на Ego-то или Монадата, която се въплъщава и „възкръсва“, така да се каже, при всяко раждане, същото наименование, което дават и египтяните, а именно – „обновяване“. Но как може Руах (Духът) да бъде поставен в Кама Рупа? Какво казва Бьоме, този велик ясновидец на средните векове?

„В Природата намираме седем специални свойства, чрез които тази единна Майка създава всички неща (наричани от него огън, светлина, звук (горните три) и желание, мъка, страдание и вещественост, анализирайки така низшите по свой собствен начин); и всичко това, с което шестте форми се явяват духовно, с това седмата (тялото или веществото) се явява по същество. Това са и седемте форми на материята на всички същества, от чието лоно се ражда всичко съществуващо в света.“1

По-нататък:

„Създателят като че породил самия себе си във формата на тварите, в тялото на този Свят, в неговите съответни или начални Духове, и всички звезди по същество... са сили на Бога и цялото тяло на света се състои от седем съответни или начални духове.“2

Това е предадено чрез мистичния език на нашата философска доктрина. Но как можем да се съгласим с Дж. Меси, когато той твърди, че:

„Седем Раси на човека, които били сюблимирани и направени планетарни (?) в Езотеричния Буддизъм,3 могат да бъдат намерени в Бундахиш като (1) земни хора; (2) водни хора; (3) хора с уши на гърдите; (4) хора с очи на гърдите; (5) хора с един крак; (6) хора с криле на прилепи; (7) хора с опашки.“4

1 „Signatura Rerum“, XIV, параграф 10, 14, 15; „The Natural Genesis“, I, 317.

2 „Aurora“, XXIV, 27.

3 Наистина новости! Това ни кара да се опасяваме, че лекторът е започнал да критикува „Езотеричен Буддизъм“, без да го е прочел, тъй като в неговите забележки по този труд има твърде много заблуди.

4 „Седем души на човека“, стр. 26, 27.

Всяко такова описание, независимо от неговата алегоричност и дори изкривяването в по-късната форма, е отзвук на Съкровеното учение. Всички те се отнасят към до-човешката еволюция на „водните хора, страшни и зли“, създадени от Природата, лишени от помощ в течение на милиони години, което вече беше изложено. Но ние категорично опровергаваме твърдението, че „тези същества никога не са били истински раси“ и отговаряме на него с цитат, или с указанието на Архаичните Станси. Лесно е да се предположи и да се каже, че нашите „наставници погрешно са приели тези сенки от Миналото за човешки и духовни“, но много по-трудно е да се докаже, че „те не съществуват и никога не са съществували“. Това твърдение трябва завинаги да остане равносилно на заявлението на Дарвин, че човекът и човекоподобната маймуна са имали общ питекантропен прародител. Това, което лекторът разглежда в египетския „Ритуал“ като „начин на изразяване“ и нищо повече, ние приемаме като нещо съвършено друго и имащо важно значение. Ето един пример. „Ритуал, Книга на Мъртвите“ гласи:

„Аз съм мишка“. „Аз съм ястреб“... „Аз съм маймуна“... „Аз съм крокодил, чиято Душа произлиза от ХОРАТА“... „Аз съм Душа на боговете“.1

1 Пак там, стр. 26.

Само двете последни фрази са обяснени от лектора, който мимоходом казва: „т.е. като вид на разума“, а последната означава „Хор или Христос, като резултат от всичко“.

Окултната доктрина отговаря: това означава нещо много по-голямо.

Преди всичко то дава потвърждение на учението, че в същото време, когато човешката Монада в Първи Кръг преминала на глобус А и на другите, през всичките три Царства – минералното, растителното и животинското – в този наш Четвърти Кръг, всички млекопитаещи са произлезли от човека, стига полуефирната, многообразна твар на първите две раси, с човешка Монада в нея, може да се разглежда като човек. Но тя трябва да бъде наречена така, тъй като на езотеричен език именно не формата от плът, кръв и кости – днес наричана човек – е човекът, а Вътрешната божествена монада с нейните многообразни принципи или аспекти.

Впрочем, споменатата от нас лекция, независимо от нейното разминаване с „Езотеричен Буддизъм“ и с неговото учение, е красноречив отговор на тези, които са се опитвали да представят всичко това като новоизобретена доктрина. А такива има много в Европа, Америка и дори в Индия. Обаче между езотеризма на древните архати и това, което днес е останало в Индия сред малкото брамини, сериозно изучили своята Тайна Философия, разликата не е чак толкова голяма. Явно тя е съсредоточена и ограничена във въпроса за реда и еволюцията на космични и други принципи повече, отколкото в нещо друго. Във всеки случай, разминаването не е по-голямо, отколкото създаденото от вечния въпрос на догмата filioque, която още от осмото столетие е отделила римокатолическата църква от по-древната – източната гръцка. Въпреки това, без да се обръща внимание на разликата във формите, в които седмичната догма е представена, същността Ј е налице и за нейното присъствие и значение в браминската система може да се съди на основата на това, което казва по този въпрос един от индуските метафизици и учени на Веданта:

„Истинската езотерична седмична класификация е една от най-важните, ако не и най-важната, получила своето разпределение от тайнствения строеж на този вечен прообраз. Във връзка с казаното аз искам да спомена и това, че четвъртичната класификация претендира за някакъв произход. Явно, светлината на живота като че се пречупва в тристранната призма на Пракрити, имаща три Гуни, като форма на трите си страни, и се разделя на седем лъча, които с течение на времето развиват седем принципа на тази класификация. Прогресът на развитието проявява някои точки на тъждественост, с постепенното развитие на лъчите на спектъра. И докато четвъртичната класификация е напълно достатъчна за всички практически цели, тази истинска седмична класификация има повече теоретично и научно значение. Необходимо е тя да се приеме, за да се обяснят някои видове феномени, отбелязани от окултистите; и може би тя е повече пригодена да служи като основа за съвършената система на психологията. Тя не е специално притежание на „Трансхималайската езотерична доктрина“. В действителност тя има по-тясна връзка с браминския Логос, отколкото с Логоса на буддистите. За да се обясни по-добре това, което аз предполагам, тук мога да посоча, че Логосът има седем форми. С други думи, в Космоса съществуват седем вида Логоса. Всеки от тях е станал централна фигура на едно от главните разклонения на древната Религия на Мъдростта. Тази класификация не е седмичната класификация, която ние сме приели. Аз правя това твърдение, без да се страхувам от противоречия. Истинската класификация притежава всички данни за научност. Тя има седем определени принципа, които съответстват на седем определени състояния на Праджна или съзнанието. Тя прехвърля мост през пропастта между обективното и субективното и показва тайнствения ток на кръговрата, през който преминава идеацията. Седемте принципа са свързани със седемте състояния на материята и със седемте форми на силата. Тези принципи хармонично са разпределени между двата полюса, определящи границите на човешкото съзнание.“1

1 „The Theosophist“, 1887 (Мадрас), стр. 705, 706.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 81

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред