За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 80

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Първата форма на мистичното седем е била представена в небето от седемте големи звезди на Голямата Мечка, съзвездие, което било съединено от египтяните с Майката на времето и седемте стихийни сили.“1

Съвършено точно, тъй като индусите поставят своите първоначални Риши в Голямата Мечка и наричат това съзвездие обител на Саптарща, Рикша и Читра-шикхандина. И техните Адепти претендират, че знаят дали това е само астрономичен мит или първична тайна, имаща по-дълбоко значение, отколкото това се предполага. Казват ни също така:

„Египтяните са разделили нощната видимост на небето на седем части. Първоначалното Небе е било седмично.“2

Такова то е било и при арийците. Трябва само да се прочетат Пураните за началото на Брама и неговото Яйце, за да се убедим в това. И така, нима арийците са заимствали тази представа от египтяните? Но лекторът продължава:

„Най-ранните от признатите сили на Природата са били седем. Те станали седемте Елементала, дявола (?) или по-късни божества. Природата била надарена със седем свойства – като материя, сцепление, изтичане, свиване, натрупване, статика и деление – а човекът – със седем елемента или души.“3

1 Op. cit., стр. 2.

2 Ibid., loc. cit.

3 Ibid., loc. cit.

Всичко това се е преподавало в „Езотеричната Доктрина“, но е било обяснявано и тайните Ј са били разкривани, както вече беше изложено, със седем, а не с два или най-много с три ключа; поради това причините и техните последствия са действали в невидима или мистична, както и психична Природа и дотолкова са се отнасяли към метафизиката и психологията, колкото и към физиологията. Както казва авторът:

„Принципът на седмичността, така да се каже, бил въведен и числото седем предоставило свещен символ, който можел да се употреби за многобройни цели.“1

И той именно така се употребявал. Тъй като:

„В египетските текстове често се споменават Седемте души на Фараона... Седем души или принципа у човека били отъждествени с нашите британски Друиди... Равините също изчислявали броя на душите до седем; така постъпват и Карените в Индия.“2

След това авторът, с известни грешки в ортографията, дава таблиците на двете учения – езотеричното и египетското – и доказва, че последното е имало същите серии и същия ред.

(ЕЗОТЕРИЧНО) ИНДУСКО ЕГИПЕТСКО

1. Рупа, тяло или елементи 1. Кха, тяло.

на формата.

2. Прана, дихание на живота. 2. Ба, Душа на диханието.

3. Астрално тяло. 3. Кхаба, сянка.

4. Манас или разум.3 4. Акху, ум или възприятие.

5. Кама рупа или животинска 5. Себ, наследствена Душа.4

душа.

6. Буддхи или Духовна Душа. 6. Путах, първи разумен баща.

7. Атма, чист дух. 7. Атму, божествена или вечна

душа.

1 Ibid., loc. cit.

2 Ibid., стр. 4.

3 Това е голяма грешка, направена от него в езотеричното изброяване. Манас е пети принцип, а не четвърти; и Манас съответства именно на Себ, египетския пети принцип, тъй като частта от Манаса, която следва двата висши принципа и в действителност е наследствената душа, светлата, безсмъртна нишка на висшето Ego, събиращо духовния аромат на всички животи или раждания и проникващо се от тях.

4 Пак там, стр. 2.

По-нататък лекторът изброява следните седем (египетски) Души като: (1) Душа на Кръвта – образуваща; (2) Душа на Диханието – която диша; (3) Сянка или покриваща Душа – която обвива; (4) Душа на възприятието – която познава; (5 ) Душа на Възмъжаването – която поражда; (6) Разумна Душа – която възпроизвежда разума; (7) Духовна Душа – която остава постоянна.

От екзотерична и физиологична гледна точка може и да е доста точно, но от езотерична съвсем не е такова. Да се твърди това съвсем не означава, че „езотеричните буддисти“ разлагат човека на известен брой елементарни духове, в което ги обвинява в същата тази лекция Джералд Меси. Нито един от „езотеричните буддисти“ не е виновен за подобна нелепост. Както и никога не е било предполагано, че тези сенки „са ставали духовни същества в друг свят“ или „седем потенциални духа или елементарии на друг живот“. Просто се твърди, че всеки път, когато безсмъртното Ego се въплътява, то става в своята съвкупност съставна единица от Материята и Духа, които действат съвместно на седем различни плана на битието и съзнанието. На друго място Джералд Меси добавя:

„Седемте души (нашите „принципи“)... често се споменават в египетските текстове. Лунният Бог Тат-Есмун или по-късният слънчев Бог е изразявал седем сили на природата, които го предшествали и били сумирани в него като негови седем души (ние казваме „принципи“)... Седемте звезди в ръката на Христос в Откровението имат същото значение.“1

1 Пак там, стр. 2, 3.

И още по-голямо значение, тъй като тези звезди изобразяват и седемте ключа на седемте църкви или, кабалистично, означават содалийските Мистерии. Но ние няма да се задълбочаваме в обсъждане, а ще добавим, че други египтолози също така са открили, че седмичното изграждане на човека било основната доктрина сред древните египтяни. Франц Ламберт от Мюнхен в ред забележителни статии в „Сфинкс“ дава неопровержими доказателства със своите заключения от Книгата на Мъртвите и други египетски писмени документи. За подробности нека читателят се обърне към самите статии, но следната диаграма, сумираща изводите на автора, е нагледно доказателство за тъждествеността на египетската Психология със седмичното деление в „Езотеричен Буддизъм“.

От лявата страна са поставени кабалистичните наименования на съответните човешки принципи, а от дясната – йероглифните наименования с поясненията им, както и на диаграмата на Франц Ламберт.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 80

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред