За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 78

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Съществуват два Тетраграматона: Макропросопус и Микропросопус; първият е абсолютно съвършен квадрат или Тетрактис вътре в кръга, като при това както единият, така и другият са абстрактни представи, поради което се наричат Ейн – Небитие, т.е. неограничена или абсолютна „Битийност“. Но когато се разглежда като Макропросопус или Небесен Човек, Проявен Логос, той е Триъгълник в Квадрата – седмичен куб, а не четвъртичен или обикновен квадрат. Тъй като в „голямото Свето Събрание“ е писано:

„И по този повод децата на Израил поискали да попитат своите сърца (да научат мислено), както е написано в Книгата Изход, ХVII, 7: „Намира ли се Тетраграматон сред нас, или е Отрицателно Съществуващ?“2

2 В английската Библия това е опростено: „Намира ли се Господ (!!) сред нас, или не?“

В бълг. прев. на Библията е казано: „Дали е между нас Господ или не?“ – Бел. прев.

Така те правили разлика между Микропросопуса, който наричат Тетраграматон и между Макропросопуса, наричан Ейн, Отрицателно Съществуващ.1

Поради това Тетраграматон е Три, станало Четири, и Четири, станало Три, и той е представен на тази земя със своите „седем Спътника“ или „Очи“ – „седемте очи на Господа“. Микропросопусът в най-добрия случай е само второстепенно, проявено Божество. Тъй като „Голямото Свето Събрание“ на друго място казва:

„Ние научихме, че са били десет (равини) (Спътници), влезли в (Събранието) (Сод – тайното събрание или Мистерия), и че седем са излезли от него2 (т.е. десет за непроявената и седем за проявената Вселена).

1158. И когато равинът Симеон открил тайната, налице не се оказал никой, освен тези (седем) (спътника). И равинът Симеон ги нарекъл седемте очи на Тетраграматон, подобно на това, което е написано в Зах. III, 9: „Ето тези седем очи (или принципа) на Тетраграматона (т.е. четвъртичният Небесен Човек или чистият Дух се разтваря в седмичния човек, в чистата Материя и Дух).“3

По този начин Тетрадата е Микропросопус, а последният е двуполовият Хокма-Бина, вторият и третият Сефирот. Тетраграматон е самата същност на числото седем в своето земно значение. Седем стои между четири и девет – астрално, като основа на нашия физически свят и човека в царството Малкут.

За християните и вярващите това позоваване на Zechariah и особено на Посланието на Петър4 би трябвало да бъде убедително. В древния символизъм „човекът“, главно вътрешният, духовен човек, се нарича „камък“. Христос е крайъгълен камък и Петър говори за всички хора като за „живи“ камъни. Поради това „камъкът със седем очи“ може да означава само човек, чието изграждане (т.е. неговите „принципи“) е седмично.

1 Стих 83; op. cit., стр. 121.

2 Преводачите често предават думата „Спътник“ (Ангел, също така Адепт) чрез думата „Рави“, както и Риши се наричат Гуру. Възможно е Зохар да е по-окултен труд от Книгата на Мойсей; за да се чете „Книгата на съкровената тайна“ се изискват ключове, намиращи се в основната Книга на числата на халдейците, която вече не съществува.

3 Стихове 1152, 1158, 1159; op. cit., стр. 254.

4 Първо послание на Петър, II, 2–5.

Бълг. прев.: „Като пристъпвате към него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом...“ – Бел. прев.

За да се установи още по-ясно в Природата числото седем, следва да се добави, че това число не само управлява периодичността на явленията в живота, но че то също така оглавява сериите на химичните елементи, начело е и в света на звука и цвета, както се разкрива чрез спектроскопа. Това число е фактор sine qua non при произвеждането на окултните астрални феномени.

По този начин, ако химичните елементи се разпределят по групи в съответствие с атомното им тегло, ще се открие, че те съставят серия от редове по седем; като при това първият, вторият и останалите членове на всеки ред проявяват тясна аналогия във всичките си свойства със съответните членове на следващия ред. Дадената таблица е взета от „Магия на числата“ на Хеленбах и бидейки поправена, проявява този закон и напълно доказва заключението, което той прави със следните думи:

„Така ние виждаме, че химическото разнообразие, доколкото можем да уловим неговата вътрешна природа, зависи от числените съотношения и освен това ние намираме във въпросното разнообразие ръководещ закон, чиято причина не можем да открием; намираме съществуването на закона на периодичността, управляван от числото седем.“

Ред ГРУПА ГРУПА ГРУПА ГРУПА ГРУПА ГРУПА ГРУПА

I II III IV V VI VII

H1

1 L 7 Be 9,3 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19 -

2 Na 23 Mg 24 Al 27,3 Si 28 P 31 S 32 Cl 35 ,4 -

3 K 39 Ca 40 Sc 44 Ti 48 V 5 Cr 5 2,4 Mn 5 4,8 Fe 5 6 Co 5 8,6

Ni 5 8 (Cu 63,3)

4 Cu 63,3 Zn 65 Ga 68,2 Ge 72 As 75 Se 78 Br 79,5 -

5 Rb 85 ,2 Sr 87,2 Y 89,5 Zr 9 Nb 94 Mo 96 -100 Ru 103 Rh 104

Pd 106 Ag 107,6

6 Ag 107,6 Cd 111,6 In 113,4 Sn 118 Sb 122 Te 125 I 126,5 -

7 Cs 132,5 Ba 136,8 La 139 Ce 140 Di 44 - - -

8 - - - - - - - -

9 - - Er 170 - Ta 182 W 184 - -

10 Au 197 Hg 200 Tl 204 Pb 206 Bi 210 - - Os 196 Ir 196,7

Pt 196,7 (Au 197)

Осмият елемент в този списък е, така да се каже, октава на първия, а деветият – на втория и т.н.; по своите свойства всеки елемент е почти тъждествен със съответния елемент във всеки от седмичните редове; феномен, който подчертава седмичния закон за периодичността. За по-нататъшни подробности читателят трябва да се обърне към труда на Хеленбах, където също така е показано, че тази класификация се потвърждава от спектроскопските особености на елементите.

Безполезно е да се позоваваме на броя на вибрациите, съставящи нотите на музикалната гама; те са строго аналогични на скалата на химичните елементи, както и на гамата на цветовете, разкрита от спектроскопа, макар че в последния случай имаме работа само с една октава, докато в музиката и химията се срещаме със серия от седем октави, представени теоретично, от които шест са почти пълни и влизат в обикновена употреба и в двете науки. И така, представяме думите на Хеленбах:

„Установено е, че от гледна точка на закона за проявленията, на който е основано цялото ни знание, вибрациите на звука и светлината редовно се усилват и че те се делят на седем графи, и че последователните числа във всяка графа са тясно свързани помежду си, т.е. те проявяват тясно родство, което е изразено не само в самите цифри, а и практически се потвърждава както в химията, така и в музиката, като при последната ухото потвърждава посочените цифри... Фактът, че тази периодичност и разнообразие се управляват от числото седем е несъмнен и това минава далеч зад границите на простата случайност, поради което следва да се допусне, че този факт има съответната причина и тя трябва да се открие.“

И така, наистина, както равинът Аба е казал:

„Ние сме шест светилника, които светят от седмия (светлината); ти (Тетраграматон) си светлината на седмия, (начало) на всички нас.

Тъй като несъмнено няма постоянство в тези шест, изключвайки (това, което те извличат от) седмия. Тъй като всички неща зависят от седмия.“1

1 „Голямото Свето Събрание“, V. V. 1160, 1161; op. cit., стр. 255.

Древните и съвременните западноамерикански индианци Зуни явно са имали подобни виждания. Техните обичаи от днешно време, техните традиции и културни паметници, всички сочат факта, че от незапомнени времена политическите им, обществени и религиозни устройства били основани и все още се основават на принципа на седмичността. Така древните им градове и населени места били построени на групи по шест около седми. Те винаги образуват група от седем или от тринайсет и винаги шест заобикалят седмия. Също така, тяхната свещена Йерархия се състои от шест „Жреци на Дома“, като синтез на седмия, който е жена – „Майката-Жрица“. Сравнете това със „седемте велики свещенослужители“, за които се говори в Анугита, с името, дадено на „седемте чувства“ екзотерично и със седемте човешки принципа – езотерично. Откъде е тази тъждественост на символизма? Ще се съмняваме ли все още във факта, че Арджуна се отправил в Патала при Антиподите, в Америка, и там се оженил за Улупи, дъщерята на Нага, или по-точно, Царя Наргал? Но да се върнем при жреците на Зуни.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 78

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред