За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 77

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

За всичко това Grattan Guinness, защитавайки библейската хронология, твърде уместно забелязва:

„И животът на човека... е седмица на десетилетията. „Дните на нашите години се равняват на шейсет години и десет.“ Съединявайки свидетелствата на всички тези факти, ние сме принудени да допуснем, че в органичната природа господства законът за седмичната периодичност, законът за приключване в седмични срокове.“1

Като не приема заключенията и особено предпоставките на учения, основател на „The East London Institute for Home and Foreign Missions“, авторката приема и приветства неговите изследвания на Окултната хронология на Библията; точно така, както отхвърляйки теориите, хипотезите и обобщенията на съвременната наука, в същото време се прекланяме пред нейните велики постижения в областта на физиката или във всички по-малки подробности на материалната Природа.

Несъмнено, съществува окултна „хронологична система в еврейските писания“ и Кабала е свидетелство за това; тя съдържа и „система на седмиците“, основана на индуската архаична система, която и днес може да бъде намерена в древната Джиотиша.2 И в нея има цикли на „седмиците на дните“, „седмиците на месеците“, годините, столетията и даже хилядолетията и повече – „седмица на годините в години“.1 Всичко това може да се намери в Архаичната Доктрина. Но ако общият източник на хронологията във всички писания, колкото и да е замъглен, се отхвърля по отношение на Библията, следва да се докаже по какъв начин при наличието на шест дни и седми (Сабат) ние можем да не видим връзката между космогонията на Книгата Битие и космогонията на Пураните? Тъй като „първата седмица на творението“ проявява седмичността на нейната хронология и по този начин е свързана със „седемте творения“ на Брама. Талантливият том, излязъл под перото на Grattan Guinness, в който той е събрал приблизително на 760 страници всички потвърждения на това седмично изчисление, е добро доказателство. Тъй като, ако библейската хронология, както казва той, „се управлява от закона на седмиците“ и ако тя е седмична, тогава каквито и да са мерките на седмицата на творението и продължителността на нейните дни, и ако накрая, „библейската система включва седмици с твърде различна продължителност“, от това следва, че тази система е тъждествена с всички езически системи. Още повече, опитът да се докаже, че между „Творението“ и „Рождението“ са изтекли 4320 години, в лунни месеци, е в ясна и безгрешна връзка с 4 320 000 години на индуските Юги. Иначе защо да се хабят толкова усилия, за да се докаже, че тези числа, които предимно са халдейски и индо-арийски, играят такава роля в Новия завет? Сега ние ще докажем това още по-ярко.

1 Op. cit., стр. 269.

2 Търсете продължителността на времето на подобни цикли или Юги във Вридха Гарга и в други древни астрономични раздели (Джиотиша). Те се отличават от цикъла от пет години – наричан Колбрук, „цикъл на Ведите“, обозначен подробно в уставите на Парашара и също така служещ за „основа за изчисление на големите цикли“ („Miscell Essays“, I, 106 и 108) – чак до Маха Юга, или известния цикъл от 4 320 000 години.

1 Еврейската дума, която означава „седмица“ е „седем“; и за тях всеки период от време, разделен на седем, ще бъде „седмица“ – дори и 49 000 000, тъй като той се състои от седем пъти по седем милиона. Техните изчисления са седмични във всичко.

Нека безпристрастният критик сравни двете изложения – Вишну Пурана и Библията – и той ще види, че „Седемте Творения“ на Брама лежат в основата на „седмицата на творението“ в Книгата Битие. Алегориите са различни, но системите и на двете са построени върху един и същи основен камък. Библията може да бъде разбрана само в светлината на Кабала. Вземете Зохар, „Книга на Скритата Тайна“, колкото и да е изопачена сега, и ги сравнете. Седемте Риши и четиринайсетте Ману на седемте Манвантари излизат от главата на Брама; те са неговите „От Разума родени синове“, именно от тях започва разпределението на човечеството на раси от Небесния Човек, проявеният Логос, който е Брама Праджапати. Като говори за „черепа“ (Главата) на Макропросопуса, „Ветхия Денми“1 (на санскрит Санат е наименование на Брама), Ха Идра Раба Кадиш или „Голямото Свещено Събрание“ казва, че във всеки негов косъм се съдържа скрит източник, излизащ от скрития мозък.

„И той блести и преминава през този косъм в косъма на Микропросопуса и от него (който е проявена Четвъртичност, Тетраграматон) се образува неговият мозък; и оттук неговият мозък се разпространява по трийсет и две пътеки (или Триада и Диада или отново 432).“

И след това:

„Тринайсет къдрици коса има от едната и от другата страна на черепа (т.е. шест от едната и шест от другата, тринайсетата е също така и четиринайсета, тъй като той е мъже-женствен)... и чрез тях започнало разделянето на косите (разделянето на нещата), човечеството и расите.“2

„Ние шестимата сме светилници, които светят от седмия (светилник)“ – казва равинът Аба; „ти си седмата светлина“, синтез на всички нас – добавя той, говорейки за Тетраграматона и неговите седем „спътници“, които нарича „очи на Тетраграматон“.3

Тетраграматон е Брама Праджапати, приел четирите форми, за да създаде четири вида висши твари, т.е. направил себе си четвъртичен, или проявена Четворица;4 след което той се възражда в седемте Риши, неговите Манасапутра, „От Разума родени синове“, които по-късно станали 9, 21 и т.н. и които, както е казано, се родили от различни части на Брама.1

1 В първата Калпа, или първия Ден, Брама създава различни „жертвени животни“ (Пашавая), или небесните тела и знаци на Зодиака и „растенията“, които той употребява за жертвоприношения в началото на Третата Юга. Езотеричният смисъл ни го показва като следващ циклите и създаващ астрални Прототипи по низходяща, духовна дъга, а след това по възходяща, физическа дъга. Последната е подразделение на двойнственото творение отново подразделено на седем низходящи и на седем възходящи степени на падащия Дух и възходящата Материя; обратно на това, което става – като в огледало, отразяващо дясната страна отляво – в тази наша Манвантара. Същото става Езотерично, както в Елохистичния Генезис (гл.I) и в Йеховичното копие, така и в индуската Космогония.

2 Op. cit., vv. 70, 71, 80; „The Kabbalah Unveiled“, S. L. MacGregor Mathers. стр. 120, 121.

3 „Голямото Свето Събрание“, I, 1, 160.

4 Вж. Вишну Пурана, I, V.

1 Изумително е е да се види как богословите и учените изтоковеди изказват негодувание против „развратения вкус“ на индуските мистици, които, бидейки незадоволени от „изобретението на От Разума родените синове на Брама, произвеждат Риши, Ману и Праджапати от всякакъв вид, от различни части на тялото на техния изначален Прародител Брама“. (Вж. забележката на Уилсън в неговата Вишну Пурана, I, 102.) И само защото мнозинството не е запознато с Кабала, ключ и тълковник на твърде замъглените Книги на Мойсей, свещеничеството си въобразява, че истината никога няма да бъде проявена. Нека се обърнат към английския, еврейския или латинския текст на Кабала, която днес така талантливо е преведена от няколко учени, и ще намерят, че Тетраграматон, който е еврейското IHVH, е също така „Дървото на Сефиротите“ – т.е. то съдържа всички Сефироти, като се изключи Кетер – венецът – и обединеното Тяло на небесния човек (Адам Кадмон), от чиито телесни части произлиза Вселената и всичко съществуващо в нея. Освен това той ще открие, че идеята, съдържаща се в кабалистичните книги, главни от които в Зохар са „Книга на скритата Тайна“ и „Голямото и Малко Свето Събрание“, е напълно фалична и тя е много по-открито изразена в тях, отколкото четвъртичния Брама в която и да е от Пураните (Вж. „Разбулената Кабала“ – S. L. MacGregor Mathers, гл. ХХII, за „Малкото Свето Събрание“, отнасящо се към останалите членове на Микропросопуса). Тъй като това „Дърво на Живота“ е също така „Дървото на Знанието за Добро и Зло“, чиято главна тайна е тайната на човешкото размножаване. Погрешно е да се разглежда Кабала като обясняваща тайните на Космоса и Природата, тя обяснява и разкрива само някои алегории в Библията и е по-езотерична, отколкото последната.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 77

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред