За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 74

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Същото се отнася до седмичното деление на Космоса и човешките принципи. Наред с други свещени писания, Пураните изобилстват с намеци за това. Преди всичко Световното Яйце, съдържащо Брама или Вселената, външно е било обвито от седем стихии, които отначало са били изброявани доста свободно като Вода, Въздух, Огън, Ефир и трите тайни елемента; след това е казано, че „Светът е обвит от всяка страна“ със седем елемента, също така и вътре в Яйцето – както това е обяснено:

„Светът е обвит от всички страни, и отгоре, и отдолу, от черупката на Яйцето (на Брама) (Андакатаха).“1

1 Пак там, II, 231.

Около черупката тече Вода, която е заобиколена от Огън; Огънят – от въздух, въздухът – от Ефир; Ефирът – от Началото на Елементите (Ахамкара); последното – от Вселенския Разум или „Интелект“, както превежда това Уилсън. То се отнася толкова към Сферите на битието, колкото и към принципите. Притхиви не е нашата Земя, а Светът, Слънчевата система и означава „широка“, „просторна“. Във Ведите – в този най-велик авторитет, макар и нуждаещ се от ключ за правилно тълкуване – са споменати три земни и три небесни Земи, като призовани за живот едновременно с Бхуми, нашата Земя. Често са ни казвали, че шест, а не седем е броят на сферите, принципите и т.н. Ние отговаряме, че наистина у човека има само шест принципа, тъй като неговото тяло не е принцип, а само прикритие, обвивка на принципа. Същото се отнася до Планетната верига; говорейки Езотерично, в нея Земята – така както и седмият, или по-точно четвъртият план, представляващ седми, ако се брои от първото тройно царство на Елементите, започващо нейното оформяне – може да бъде оставена извън съображение, бидейки (за нас) единственото определено тяло от седемте. Езикът на Окултизма е разнообразен. Но да предположим, че във Ведите се подразбират само три земи, вместо седем, тогава кои са тези три, след като ние познаваме само една? Очевидно, в това разглеждано от нас твърдение трябва да съществува окултно значение. Нека видим. „Земята, която се носи“ по Вселенския Океан на Пространството, разделено от Брама в Пураните на Седем Зони, е Притхиви, Светът, разделен на седем принципа – космично деление, на вид достатъчно метафизично, но в действителност физическо в неговите окултни следствия. Нашата Земя се споменава след много Калпи и на свой ред тя отново се дели на седем зони, по закона за аналогията, който е ръководел древните философи. След това ние намираме на нея седем материка, седем острова, седем морета и реки, седем планини, седем климата и т.н.1

Освен това не само в индуските писания и философии откриваме споменаване на Седемте Земи, а и в персийските, финикийските, халдейските и египетските космогонии и дори в литературата на равините. Фениксът2 – наричан от евреите Онех, от Фенох, Енох, символът на тайния цикъл и посвещението, а от турците Керкес – живее хиляда години, след което запалва огън и сам се изгаря, а след това отново се ражда от самия себе си и живее още хиляда години, до седем пъти по седем,3 когато настъпва денят на Съда. „Седем пъти по Седем“ или четирийсет и девет е много прозрачна алегория и намек за четирийсет и деветимата Ману, седемте Кръга и седем пъти по седем човешки цикъла във всеки Кръг, във всяка Сфера или Глобус. Керкес и Онех представляват Цикъла на расата, а мистичното дърво Абабел, „Отец-Дърво“ в Корана, пуска нови разклонения и листа при всяко възкръсване на Керкес или Феникса; „Денят на Съда“ означава малката Пралайя. Авторът на „Книга за Бога“ и „Апокалипсис“ предполага:

1 Във Вишну Пурана, Книга II, гл. IV (превод на Уилсън, II, 205) е казано, че „Земята“ с нейните материци, планини, океани и външна обвивка се простира на петдесет крори (петстотин милиона) Йоджана; за което преводачът отбелязва: „Това побира планетните сфери“; тъй като диаметърът на седемте зони и океана – като при това всеки океан има еднакъв диаметър с материка, който заобикаля, и всеки следващ материк е с два пъти по-голям диаметър от предшестващия го – се равнява само на два крора или петдесет и четири лака... „Когато се забелязват някакви противоречия в различните Пурани, те трябва да се припишат... на различията в Калпите и подобно на това...“ „Подобно“ би следвало да се чете като „окултно значение“, обяснение, което е било скрито от тълкувателя, пишещ за екзотерични сектантски цели, и не е било разбрано от преводача по много други причини, най-малката от които е незнанието на Езотеричната Философия.

2 Макар и Фениксът обикновено да е свързан със Слънчевия Цикъл от 600 години – западният цикъл на гърците и други народи – той е събирателен символ за няколко вида цикли, като при това нулите могат да се премахват или добавят в зависимост от цикъла, който се има предвид.

3 Вж. „Книга на Али“, руски превод.

„Напълно е ясно, че Фениксът е... същото, което е и Симург в персийските предания; и описанието на тази птица доста определено установява мнението, че смъртта и възкръсването на Феникса означават последователни разрушения и възкръсвания на света, което, както мнозина са предполагали, е станало чрез огнен потоп (и също така воден, редувайки се). Когато попитали Симург за нейната възраст, тя съобщила на Кахерман, че този свят е много древен, тъй като той вече седем пъти е бил населяван отново със същества, различни от хората, и седем пъти е бил опустошаван;1 и че възрастта на човешката раса, в която се намираме сега, трябва да продължава седем хиляди години и че самата тя вече е виждала дванайсет такива обрати и не знае колко още трябва да види.“2

1 Говори се в минало време, тъй като книгата е алегорична и трябва да скрива истините, които се съдържат в нея.

2 „Източните колекции“ („Oriental Collections“), II, 119; цитатите от нея са преведени от Кинили, op. cit., стр. 175, 176.

Това обаче не е ново твърдение. Започвайки от Баии в миналото столетие, та до д-р Кинили в сегашното, тези факти са били отбелязвани от много автори, но днес може да се установи връзката между персийския оракул и пророка от Назарет. Авторът на „Книга за Бога“ казва:

„В действителност Симург е тъждествена на крилатия Сингх на индусите и Сфинкса на египтяните. Казано е, че първият се е появил в края на света... (като) чудовищна птица-лъв... Оттук равините са заимствали своя мит за огромната Птица, понякога стояща на Земята, понякога ходеща по океана..., докато главата Ј поддържала небето; с този символ те приели и доктрината, към която той се отнася. Те учат, че ще има седем последователни обновявания на земното кълбо; че всяка отново възпроизвеждана система ще продължава седем хиляди години (?) и че съвкупността на цялата продължителност на Вселената се равнява на 49 000 години. Това мнение, предполагащо доктрина за предсъществуване на всяка отделна твар, те са могли да научат по време на своя вавилонски плен или то е можело да бъде част от първоначалната религия, която техните свещенослужители са запазили от древните времена.“1

Това по-скоро доказва, че посветените евреи са заимствали, а техните непосветени последователи, талмудистите, са загубили смисъла и са приложили неправилно седемте Кръга и четирийсет и деветте раси и т. н.

Не само техните свещеници, но и свещениците на всички останали страни. Гностиците, чиито разнообразни учения са многобройни отзвуци от единната, първоначална и всеобща доктрина, влагат същите числа, но в друга форма, в устата на Исус в техния твърде окултен Pistis Sophia. Ние ще кажем повече: дори издателят или авторът на Откровението, като християнин, е запазил тази традиция и говори за седем Раси, четири от които, заедно с част от Петата, вече са изчезнали, а две тепърва трябва да се появят. Това е казано напълно ясно. Така казва Ангелът:

„Ето умът, който има мъдрост. Седемте глави са по същество седемте планини, на които седи жена. И ето седем царе; пет от тях паднали и един съществува, а другият още не е дошъл.“2

Кой човек, стига той да не е нищожно малко запознат със символичния език на древността, няма да познае в петте свалени Царе бивщите четири коренни раси и част от петата, тази, която съществува; и в другите, „които още не са дощли“ – шестата и седмата бъдещи коренни раси, както и субрасите на тази сегашна раса? Още по-ясен намек за седемте Кръга и четирийсет и деветте раси, споменати в Книгата на Левит, ще бъде намерен на друго място, в част III3 на този труд.

1 Ibid., loc. cit.

2 Op. cit., ХVII, 9. 10.

Бълг прев.: „Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената; и са седем царе, от които петима паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл; когато пък дойде, той ще трябва малко да остане.“ – Бел. прев.

3 Раздел VI, Книга на Левит, ХХIII, 15, et seq.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 74

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред