За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 72

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Курсивът е наш, за да се покаже тъждествеността на тези догми с догмите на Езотеричната Доктрина и да се подчертае допуснатата грешка. Магьосниците или маздейците са вярвали единствено в това, в което и другите народи, именно в седем „Свята“ или Глобуса на нашата Планетна Верига, от които само един е достъпен за човека в днешно време – нашата Земя; и в последователното появяване и унищожаване на седемте материка или земи на този наш земен Глобус, като всеки материк за увековечаване на спомена за седемте Глобуса (един видим и шест невидими) е разделен на седем острова или материка, на седем „климата“ и т.н. Такова е било общото вярване в онези дни, когато съкровеното днес Учение е било достъпно за всички. Именно тази многобройност на местностите и седмичните им подразделения довела изтоковедите до недоумение – вкарани, освен това, в още по-голяма заблуда, следствие на забравата от посветените индуси и парси на собствените им първоначални доктрини – именно в недоумение от това непрекъснато повтарящо се число седем, което те започнали да разглеждат като „митично“. Тази забрава на първите принципи е отклонила изтоковедите от правилния път и ги е накарала на направят огромни грешки. Същата грешка, същата заблуда намираме и в тяхното определяне на боговете. Хората, които не са запознати със съкровеното учение на ранните арийци, никога няма да могат да усвоят и даже правилно да разберат метафизичното значение, съдържащо се в тези Същества. Ахура Мазда (Ормазд) е бил глава и синтез на седемте Амеша Спента или Амешаспенти, поради което и самият той е бил един от Амеша Спентите. Така както и Йехова-Бина-Елохим е бил глава и синтез на Елохимите и не повече от това, също така и Агни-Вишну-Суря е бил глава и синтез или фокус, от който произлезли – както във физически, така и в метафизичен смисъл, както от духовното, така и от физическото Слънце – Седем Лъча, Седем Огнени Езика, седем Планети или Богове. Всички те станали висши Богове и Единен Бог едва след загубата на първичните тайни, т.е. след потъването на Атлантида или „Потопа“ и заселването на Индия от брамините, търсили спасението си по върховете на Хималаите, тъй като дори и високите плата на това, което днес е Тибет, били за известно време под водата. Във Вендидад се обръщат към Ахура Мазда като към „най-благороден Дух, Творец на веществения свят“. В буквален превод Ахура Мазда означава „Мъдър Владетел“ (Ахура – „владетел“ и Мазда – „мъдър“). Освен това името Ахура, на санскрит Асура, го свързва с Манасапутра, синовете на Мъдростта, които одушевили лишения от разум човек и го надарили с Ум (Mанас). Думата Ахура (Асура) може да се изведе от корена ах, „да бъдеш“, но в своето първично значение тя означава именно това, което твърди за нея Съкровеното учение.

Когато геолозите изчисляват колко хилядолетия са изминали от епохата, през която издигналите се води на Индийския океан достигнали най-високите плата на Средна Азия, и Каспийско море и Персийският залив са съставяли с океана едно цяло, едва тогава те ще разберат истинската древност на днес съществуващата арийска, браминска нация, а също така и времето на спускането в долината на Индустан, което е станало няколко хилядолетия по-късно.

Иима, така нареченият „първи човек“ във Вендидад, както и неговият брат-близнак Яма, син на Вайвасвата Ману, принадлежи към две епохи на Всеобщата История. Той е прародител на Втората Човешка раса, следователно, олицетворение на Сенките на Питри и Баща на Следпотопното Човечество. Магьосниците употребяват думата „Иима“, както ние употребяваме „човек“, говорейки за хората. „Прекрасният Иима“, първият смъртен, беседващ с Ахура Мазда, е първият „човек“, който умира или изчезва, но не първият, който е роден. „Синът на Вивангхат“,1 подобно на сина на Вайвасвата, е символичен човек и в Езотеризма е бил представител на първите три раси и техен колективен Прародител. От тези раси двете първи никога не са умирали,2 а само са изчезвали, погълнати от своето потомство, третата познала смъртта едва при своя завърщек, след разделянето на половете и своето „Падане“ в зараждане. За това ясно се намеква във Фаргард II във Вендидад. Иима отказва да стане носител на закона на Ахура Мазда, като казва:

„Аз не съм бил роден, Аз не съм бил наставляван, за да стана провъзгласител и носител на твоя закон.“3

1 Вендидад, op. cit., стр. 13.

2 Смъртта се появила едва след като човекът станал физическа твар. Хората на първата раса, а също и на втората, са се разтваряли и изчезвали в своето потомство.

3 Оp. cit., стр. 12.

И тогава Ахура Мазда го моли да умножи хората му и да „бди“ над неговия свят.

Той отказва да стане свещенослужител на Ахура Мазда, тъй като е свой собствен свещенослужител и жертвоприносител, но приема второто предложение. Приписват му следните думи:

„Да!... Да, аз ще храня и управлявам и ще бдя над твоя свят. Докато аз бъда цар, няма да има нито студен вятър, нито горещ вятър, нито болести, нито „смърт.“

Тогава Ахура Мазда му донася златен пръстен и кинжал, емблема на властта.

„И така, под управлението на Иима изминали триста зими и Земята започнала отново да изобилства от стада, хора и кучета, и птици, и червени горящи огньове.“

Триста зими означават триста периода или цикъла.

Обърнете внимание на думите „отново да изобилства“, т.е. всичко това е било на нея и преди и по този начин ясно е доказано знанието на ученията за последователните Разрушения на Света и неговите Цикли на Живот. Когато изминали „триста зими“, Ахура Мазда предупреждава Иима, че Земята става твърде населена и хората нямат място за живеене. Тогава Иима излиза и с помощта на Спента Армаита, женственият Гений или Духът на Земята, заставя Земята да се разтегли и да се увеличи с една трета, след което върху нея се появяват „нови ята и стада, и хора“. Отново Ахура Мазда го предупреждава и чрез същата мощ Иима прави Земята с две трети по-голяма. Изтичат „Деветстотин Зими“ и Иима трябва да извърши това действие за трети път. Всичко това, разбира се, е алегорично. Трите процеса на разширяване на Земята се отнасят до трите последователни Материка и Раси, произлизащи едно от друго и едно след друго, както това напълно е обяснено на друго място. След третия път Ахура Мазда предупреждава Иима на едно събрание на „небесните богове“ и „превъзходните смъртни“, че съдбовните сили приближават и че целият живот на материалния свят ще загине. Такъв е древният символ на „потопа“ при маздейците и приближаващия се катаклизъм в Атлантида – катаклизъм, който отнася всяка раса, когато настъпи нейното време. Подобно на Вайвасвата Ману и Ной, Иима построява Вара – вместилище, ковчег – следвайки указанията на Бога, и донася в него семето на всяка жива твар, животни и „огньове“.

Именно на тази „Земя“ или нов континент Заратустра станал законодател и управник. Това е била четвъртата раса и нейното зараждане, след като хората на третата започнали да измират. Дотогава, както е казано по-горе, обикновената смърт не е съществувала, а само преобразяване, тъй като хората още не са имали личности. Те имали Монади – „Дихания“ от Единното Дихание, безлични, какъвто е и Източникът, от който те произлезли. Те имали тела, или по-точно сенки на тела, които били безгрешни, следователно нямали Карма. Поради това, след като нямало Кама Лока – и още повече, Нирвана или дори Девачана – за „душите“ на хората, нямащи Ego, не можели да съществуват междинни периоди между въплътяванията. Подобно на Феникс, първият човек възкръсвал от старото си тяло в ново. Всеки път и с всяко ново поколение той ставал все по-плътен, физически по-съвършен, в съответствие с еволюционния закон, който е закон на Природата. Смъртта дошла със завършването на физическия организъм и заедно с него – моралното разложение.

Това обяснение ни показва още една древна религия, единна в своята символика с Универсалното учение.

На друго място ние представяме най-древните персийски традиции, остатъци от маздейството и от още по-древни магьосници, като при това някои от тези схващания са обяснени. Човечеството не е произлязло от една единствена двойка. Също така никога не е имало първи човек – независимо дали е Адам, или Иима – а именно първо човечество.

Това може да бъде или да не бъде „смекчаващ полигенизъм“. Веднага щом творението ex nihilo (нелепост), както и свръхчовешкият Създател или Създатели (факт) бъдат отхвърлени от науката, полигенизмът няма да предизвиква повече трудности и неудобства – и от научна гладна точка дори много по-малко, отколкото моногенизмът.

В действителност това е толкова научно, колкото и всяко друго твърдение. Тъй като в своя увод към труда на Нот и Глидон „Типове на човечеството“ Агасиз заявява вярата си в неопределения брой на „първобитните раси хора, създадени отделно“, и забелязва, че „докато във всяко зоологично деление животните проявяват различни видове, човекът, независимо от разновидностите на неговите раси, винаги проявява едно и също човешко същество“.

Окултизмът определя и ограничава броя на първичните раси до седем, следствие от седемте „Прародители“ или Праджапати, породители на хората. Те не са нито богове, нито свръхестествени същества, а напреднали духове от друга и по-ниска планета, родени отново на тази планета и на свой ред дали живота в сегащния Кръг на днешното човечество. Тази Доктрина отново се потвърждава от един от своите отзвуци – сред гностиците. В своята антропология и в генезиса на човека те учели, че „някаква група от седем Ангели“ създала първите хора, които били не по-добри от безсмислени гигантски мъгляви форми – „просто извиващи се червеи“ (!), пише Ириней,1 който, както обикновено, приема метафората за действителност.

1 I XXIV I


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 72

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред