За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 71

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

C. СЕДМИЧНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ВЪВ ВЕДИТЕ

ТОЙ ПОТВЪРЖДАВА ОКУЛТНОТО УЧЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО СЕДЕМТЕ ПЛАНЕТИ И СЕДЕМТЕ РАСИ

Ако искаме с по-добри доказателства да засвидетелстваме оповестените факти, ние трябва да се приближим към самия източник на историческите сведения. Тъй като химните на Риг-Веда, макар и да са напълно алегорични, са съвсем показателни. Седемте лъча на Суря, Слънцето, са сравнени в тях със Седемте Свята на всяка планетна верига, със седемте Реки на Небето и Земята, като при това първите изобразяват седемте творящи Войнства, а последните – седем Човека или седемте първични човешки групи. Седемте древни Риши – прародители на всичко, което живее и диша на Земята – са по същество седемте приятеля на Агни, неговите седем „Корена“ или седем „Глави“. Човешката Раса е възникнала от Огъня и Водата, както твърди алегорията; оформена от Агни от Отците или Предците – жертвоприносителите; тъй като Агни, Ашвините, Адитя,1 всички те са синоним на тези „Жертвоприносители“ или Отци, различно наричани: Питара (или Питри), Ангираса2 и Садхя, „Божествени Жертвоприносители“, най-окултните от всички. Всички те се наричат Дева-Путра Ришаи или „Синове на Бога“.3 Освен това „Жертвоприносителите“ колективно представляват Единния Жертвоприносител, Отеца на Боговете – Вишвакарман, който, завършвайки великия ритуал Сарва-медха, принесъл в жертва самия себе си.

В тези химни „Небесният човек“ се нарича Пуруша, „човек“,4 от който бил роден Вирадж;5 и от Вирадж – (смъртният) човекът. Именно Варуна – свален от неговото висше положение, за да стане глава на Властелините-Дхиани или Деви – управлява всички феномени на Природата и „проправя път на Слънцето, който то трябва да следва“. „Седемте небесни реки (низходящи изграждащи богове) и седемте реки на Земята (седемте първоначални човечества) се намират, както ще се види, под негово управление. Тъй като този, който нарушава законите на Варуна (Вратани или „течението на естественото действие“, действащите закони), се нарича Индра,6 мощен Ведически бог, Врата или закон, или чиято мощ е по-силна, отколкото е Вратани на който и да е друг Бог.

1 Риг-Веда, III, 54, 16; II, 29, 3, 4.

2 Професор Рот (в Лексикона на Питър) определя Ангираса като междинна раса на висшите Същества между Боговете и Хората; докато проф. Вебер, по своя неизменен навик да модернизира и антропоморфизира божественото, вижда в тях първоначалните жреци на религията, която е била обща при арийците и персите. Рот е прав. „Ангираса“ е било едно от имената на Дхиани или „Девите-Наставници“ (Гуру-Дева), Посветените на по-късната трета, четвърта и даже пета раса.

3 Пак там, X, 62, 1, 4.

4 Пак там, X, 90, 1.

5 Пак там, X, 90, 5.

6 Риг-Веда, X, 113, 5.

Така Риг-Веда, най-старият от всички известни древни писмени документи, може да бъде показана като потвърждаваща Окултните Учения почти във всички отношения. Нейните химни за Първоначалните учения, писани от най-първите Посветени на петата (нашата) раса, говорят за седемте раси (още две трябва да се проявят), олицетворявайки ги със седемте „реки“1 и за петте раси (Панчакриштая), които вече са населявали този свят2 в петте области (Панчапрадиши),3 както и за трите по-рано съществуващи материци.4

Само тези учени, които усвояват тайния смисъл на Пуруша Сукта – в която интуицията на съвременните изтоковеди е видяла само „един от най-късните химни на Риг-Веда“ – могат да се надяват да разберат доколко хармонични са нейните учения и как те потвърждават Езотеричните доктрини. При цялата абстрактност на метафизичните им значения те трябва да изучат описаните там отношения между (Божествения) човека (Пуруша), принесен в жертва заради създаването на Вселената и всичко съществуващо в нея,5 и земния човек,6 преди да може той да разбере скритата философия на стиха:

1 Пак там, I, 35, 8.

2 Ibid., loc. cit.

3 Пак там, IX, 86, 29.

4 Само три потънали или унищожени материци – тъй като първият Материк на първата раса съществува в днешно време и ще пребъде до края – са описани в Окултната Доктрина като Хиперборейски, Лемурийски (използвайки името, известно днес на науката) и Атлантически. По-голямата част от Азия се издигнала от водите след гибелта на Атлантида. Африка се издигнала още по-късно; докато Европа е петият и последен Материк – частите на двете Америки са много по-древни. Но за това по-късно. Посветените, които записали Ведите – или Ришите на нашата пета раса – писали тогава, когато Атлантида вече била потънала. Атлантида била четвъртият Материк от появилите се, но трети от изчезналите.

5 Сравни Вишвакарман.

6 Пак там, X, 20, 1, 16.

„15. Той („Човекът“, Пуруша или Вишвакарман) имал седем цепеници за горене, които го заобикаляли, и три пъти по седем реда за гориво; когато боговете извършили жертвоприношенията, те завързали човека като жертва.“

Това се отнася до трите седмични първични раси и доказва древността на Ведите, които вероятно в тези най-ранни устни учения не познавали никаква друга жертва; също така и до седемте първични групи на човечеството, тъй като Вишвакарман олицетворява божественото човечество в неговата съвкупност.“1

Същата доктрина намираме отразена в други стари религии. Възможно е тя да е дошла, по-точно – трябвало е да дойде, до нас изопачена и погрешно изтълкувана, което виждаме при някои парси, четящи я във своя Вендидад и други писания и разбиращи намеците в тях не по-добре от изтоковедите; въпреки това в древните им книги доктрината е спомената ясно.2

Като се сравнява Езотеричното учение с тълкуванията на проф. Джеймс Дармстетер, от пръв поглед може да се види къде е направена грешка и в какво е причината за нея. Ето това място:

„Индо-иранският Асура(Ахура) често е бил разбиран като седмичен; чрез игра на думи в някои митични (?) формули и значението на някои митични (?) числа, предците на индо-иранците са стигнали до утвърждаването на седем свята,3 като висшият бог често е бил изобразяван седмичен, както и световете, които той е управлявал. В Персия седемте свята станали седем Каршвари на земята; земята е разделена на седем Каршвари, като от тях само една е известна и достъпна за човека, тази, на която ние живеем, а именно Хваниратха; което е равносилно на твърдението, че съществуват седем Земи.1 Персийската митология също утвърждава седем небеса. Самата Хваниратха се разделя на седем климата (Orm. ahr.) №72.“2

Същото подразделение и същата доктрина се съдържат в най-древното и най-почитаното индуско Писание – в Риг-Веда. Освен нашата Земя, в нея се споменават Шест Свята; Шест Раджамси, намиращи се над Притхиви, Земята или над „тези“ (Иди), като противоположност „на това, което се намира зад границите (т.е. шест Глобуса или Свята на трите други плана)“.3

1 Също така това архаично Учение не е чак толкова ненаучно, тъй като един от най-великите натуралисти на нашето време, покойният проф. Агасиз, е допускал множество географски местопроизхождения на човека и се е придържал към това мнение до края на живота си. Единството на човешкия род е било признавано от прочутия професор от Кеймбридж (в Съединените щати) в същия смисъл, както и от окултистите – именно като основна и изначална еднородност и произход от един и същи източник, т.е. негрите, арийците, монголците и т.н. са произлезли по един и същ начин и от същите предци. Последните са били с еднаква същност, макар и да са били диференцирани, тъй като принадлежали към седем плана, отличаващи се помежду си по степен, а не по същество. Тази първоначална физическа разлика е била само още малко подчертана по-късно, поради географските и климатични условия. Разбира се, това не е теорията на Агасиз, а Езотеричното обяснение, и то напълно е обсъдено в допълнението към трета част на този труд.

2 Вж. изброяването на седемте Сфери – не „Каршвар на Земята“, както е прието да се мисли – във Фаргард ХIХ, 30 et seq.

3 Както беше казано, Седемте Свята са по същество седемте сфери на Веригата, като при това всяка се оглавява от един от седемте „Велики Богове“ във всяка религия. Когато религиите били принизени и антропоморфизирани и митичните представи почти забравени, синтезът, или висшият седми, бил отделен от останалите и това олицетворение станало осмият Бог, който монотеизмът се опитвал да направи единен, но напразно. Ако се анализира от метафизична гледна точка, в нито една от екзотеричните религии Богът не е в действителност Единен.

1 Шестте невидими Глобуса на нашата Верига представляват „светове“ и „земи“, както и нашата Земя, макар да са невидими. Но къде биха могли да се намират шест невидими Земи на този глобус?

2 Вендидад, S. B. E., том IV, стр. LIX, LX и забележката.

3 Вж. Риг-Веда, I, 34; III, 56; VII, 10, 411 и V, 60, 6.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 71

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред