За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 69

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Това означава, че низшата четвъртичност е корен на илюзиите в Света на Материята; и това е Тетраграматон на евреите и „тайнственото божество“, с което съвременните кабалисти толкова много се занимават!

„Това число (четири) съставя аритметичната среда между монадата и хептадата и съдържа всички сили, както на производните, така и на произведените числа; тъй като това число, от всичките числа до десет, се състои от известно число; удвоената диада образува тетрада, а удвоената тетрада (или разгърнатата) дава хебдомада (седмичност). Две умножено по себе си, дава четири и още веднъж отнесено към себе си става първия куб. Този първи куб е плодоносно число, основа на множеството и разнообразието, състоящо се от две и четири (зависи от Монадата на седмия). По този начин два принципа на временните неща, пирамис и куб, формата и материята произлизат от единен източник, тетрагона (на земята, монада на небето).“1

Тук Рейхлин, изтъкнат авторитет по Кабала, доказва, че кубът е „материя“, докато пирамидата или триадата е „форма“. За херметистите числото четири става символ на истината, само когато то се превръща в куб, който, разгърнат, става седем, символизирайки мъжкия и женския елемент на Живота.“2

1 „Reuchlin и Cabala“, I, II; Оливър, пак там, стр. 104.

2 Авторът на „The Source of Measures“ доказва (стр. 50, 51), че фигурата на разгънатия куб, във връзка с кръга, „става... истинския кръст или формата Тау, а присъединяването към него на кръга дава египетския кръст... Понеже в куба има само шест повърхности, изображението на кръста във вида на разгърнат куб, що се отнася до напречните страни на кръста, проявява една повърхност на куба като обща за двете кръстосващи се страни, считайки, че тя принадлежи и на двете (т.е. един път разглеждайки я като хоризонтално разгърната, друг път като вертикално); ...четири за вертикалната напречна страна и три за хоризонталната, което като цяло съставя седем. Тук имаме прочутите 4 и 3 и 7“. Езотеричната Философия обяснява, че четири е символ на Вселената в нейното потенциално състояние или състояние на Хаотичната Материя и че тя се нуждае от Духа, за да я изпълни с дейност; т.е. изначалният абстрактен Триъгълник трябва да напусне своето едномерно свойство и да се разпространи в Материята, образувайки по този начин проявената основа в тримерното пространство, за да може Вселената да се прояви по достъпен начин. Това се постига чрез разгънатия куб. Оттук произлиза египетският кръст, ansated cross , като символ на човека, зараждането и живота. В Египет Анкх е означавало „душа“, „живот“, „кръв“. Това е одушевен, жив човек, седмичност.

Някои ученици биха изпаднали в недоумение, как да разберат, че вертикалната линия,1 символизираща мъжкото начало, в кръста става линия, разделена на четири части (четири като женско число), докато хоризонталната (линията на материята) се разделя на три. След като средната плоскост на „разгънатия“ куб е обща както за вертикалната, така и за хоризонталната линия, или двойнствената линия, тя става, така да се каже, неутрална основа и не принадлежи на нито една от тях. Линията на Духа остава троична, а линията на материята – двоична, тъй като две е четно и поради това е женско число. Освен това, според Теон в неговия труд „Математика“, питагорейците, които дават на тетрактиса названието Хармония, „тъй като то е diatessaron in sesquitertia“, се придържали към мнението, че:

„Разделянето на канона на еднострунния инструмент е било направено на основата на тетрактиса в диадата, триадата и тетрадата; тъй като той е съдържал sesquitertia, a sesquialtera, двойна, тройна и четворна пропорция, чийто сбор е 27. В древните музикални обозначения четириструнният инструмент е имал три степени или интервала и четири термина на звука, наричани от гърците диатесарон, а от нас – четвърт.“2

Освен това четворката, макар и четно, поради това женско („адско“) число, се изменяла в съответствие с неговата форма. Това е показано от Стенли.3 При питагорейците четворката се наричала „Държача на Ключа на Природата“; но съединена с тройката, което е съставяло седем, тя ставала най-съвършеното и хармонично число – числото на самата Природа. Четири било „мъже-женствено в женска форма“ когато образувало кръст, а седем е „Владетел на Луната“, тъй като тази планета е принудена да променя своята видимост на всеки седем дни. Именно на числото седем Питагор основал своята доктрина за Хармонията и Музиката на Сферите, наричайки „тон“ разстоянието от Луната до Земята; от Луната до Меркурий – полутон, както и от Меркурий до Венера; от Венера до Слънцето – тон и половина; от Слънцето до Марс – тон; от Марс до Юпитер – полутон; от Юпитер до Сатурн – полутон; и от Сатурн до Зодиака – един тон; което съставяло седем тона – диапазонът на хармонията.1 Цялата мелодия на Природата се съдържа в тези седем тона и поради това се нарича „Глас на Природата“.

Плутарх обяснява,2 че древните гърци разглеждали Тетрадата като корен и принцип на всяко нещо, тъй като това бил броят на елементите, които породили всички сътворени неща, видими и невидими.3

Сред братята Розенкройцери фигурата на кръста и разгънатия куб съставяла темата на дисертация за получаването на една от философските степени, Peuvret, и се трактувала на основата на принципите на светлината и тъмнината или доброто и злото.4

1 Supra, стр. 626.

2 Оливър, пак там, стр. 114.

3 Питагор, стр. 61.

1 Оливър, пак там, стр. 172.

2 „De Plac. Phil.“, стр. 878.

3 Вж. Оливър, пак там, стр. 106.

4 Пак там, стр. 108.

5 Reuchlin, ut supra, стр. 689; Оливър, пак там, стр. 112, 113.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 69

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред