За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 66

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ ХI

ТАЙНИТЕ НА ХЕБДОМАДА

Ние не можем да завършим тази част за Символизма на Архаичната История, без да направим опит да обясним постоянното повторение във всички известни на изтоковедите писания на това наистина мистично число, Хебдомада. Тъй като всяка религия, от най-древната до последната, разкрива неговото присъствие и го обяснява посвоему и според собствените си специални догми, тази задача не е лека. Поради това най-доброто решение ще бъде да се направи обзор на всичко, като от птичи полет. Числата 3, 4, 7 са свещените числа на Светлината, Живота и Единението – особено в сегашната Манвантара, нашият Цикъл на Живота, чийто специален представител или число-фактор е числото седем. Това трябва сега да се докаже.

Ако попитате брамините, изучили Упанишадите, които са така пълни с древна тайна и мъдрост, защо той, „чиито седем предци са пили сока на лунното растение“, се нарича Трисупарна, според твърдението, приписвано на Бопавед,1 и защо браминът Трисупарна трябва да почита Сомапа Питри – твърде малко ще могат да отговорят на този въпрос; и дори да знаеха, те биха проявили още по-малко желание да удовлетворят любопитния. Ето защо ще се придържаме към онова, на което ни учи древната „Езотерична Доктрина“, както гласят Коментарите:

1 Вишну Пурана, превод на Уилсън, III, 174, забележка на Фитцедуард Хол.

„Когато първите Седем се появили на Земята, те хвърлили в почвата семето на всичко, което расте на Земята. Отначало Три се появили и Четири били добавени към тях веднага когато камъкът се превърнал в растение. След това дошли вторите Седем, които, ръководейки Дживите на растенията, създали средните (междинни) природи между растенията и движещото се живо животно. Третите Седем проявили своите Чхая..., петите Седем затворили своята Същност..., по този начин човекът станал Саптапарна.“

А. САПТАПАРНА

Такова е името, давано на човека според Окултната терминология. Както е обяснено на друго място, то означава растение със седем листа и това наименование има голямо значение в буддистките легенди. Същият смисъл то е имало под маската на гръцките митове. Т или (Тау), чиято форма е взета от числото 7 и гръцката буква ? (Гама), било, както е казано в последния раздел, символ на живота и Вечния Живот; на земния живот, тъй като ? (Гама) е символ на Земята (Геа)1 и на Вечния Живот, тъй като цифрата 7 е символ на този живот, свързан с Божествения Живот; този двоен глиф е изразен в геометрични фигури по следния начин:

– Триъгълник и Квадрат, символ на Седмичния Човек.

И така, в древните мистерии числото шест се е разглеждало като емблема на физическата природа. Тъй като шест е изображение на шестте измерения на всички тела – шестте направления, които съставят тяхната форма: именно четирите направления, разпростиращи се на четирите части на света – Север, Юг, Изток и Запад, и в двете посоки – височина и дебелина, отговарящи на Зенита и Надира. Поради това, когато Шестичността се е прилагала от Мъдреците към физическия човек, Седмичността е била за тях символ на този човек плюс неговата безсмъртна Душа.2

Ж. М. Рагон дава много добра илюстрация на тази „йероглифна шестичност“, както той нарича нашия двоен равнобедрен триъгълник.

„Йероглифната шестичност е символ на съчетанието на философските три огъня и три води, откъдето става рождението на елементите на всичко съществуващо.“3

1 Оттук наричали Посветените в Гърция Тау – ??????, „син на Геа, възникнал на Земята“, подобно на Титиос в Одисея (VII, 324).

2 Рагон, „Orthodoxie Maзonnique“ и т.н., стр. 432, 433.

3 Пак там, стр. 433, забележката.

Същата мисъл се съдържа в индуския двоен равнобедрен триъгълник. Въпреки че в тази страна той се нарича знак на Вишну, в действителност е символ на Троичността или Тримурти. Тъй като дори и в екзотеричното предание триъгълникът , с върха надолу, е символ на Вишну, Богът на Влажния Принцип и Водата, понеже Нараяна е движещ Принцип в Нара или Водите,1 докато триъгълникът с върха нагоре е Шива, Принципът на Огъня, символизиран от троен пламък в неговата ръка.2 Именно тези два преплитащи се триъгълника, погрешно наричани „Соломонов Печат“ – които са също и емблема на нашето Общество – образуват едновременно Седмичност и Троичност и по този начин съставят Декада. От която и страна да се разглежда този знак , в него се съдържат всичките десет числа. Тъй като с точката в средата или в центъра той е седмичен знак или Седмичност; неговите триъгълници сочат числото три или Троичност; двата триъгълника определят присъствието на Двоичност; триъгълниците с централна точка, общи и за двата, дават Четвъртичност, шестте края е Шестичност; централната точка е Единица; Петичността се получава от комбинацията на два триъгълника, четно число и трите страни на всеки триъгълник, първото нечетно число. Ето защо Питагор и древните посветили числото шест на Венера, тъй като:

„Съчетанието на двата пола и разделянето на материята по троичности са необходими за развитието на зараждащата мощ на това плодородно свойство и стремеж към размножаване, вродено във всички тела.“3

1 Вж. „Махабхарата“, III, 189, 3, където Вишну казва: „В древни времена Аз дадох на водата името Нара и поради това ме наричат Нараяна, тъй като водата винаги е била обител, в която Аз съм се движел (Аяна)“. Именно в лоното на Водите или Хаоса, „Влажното Начало“ на гърците и Хермес, се хвърля първото семе на Вселената. „Духът Божи“ се носи над тъмните води на Пространството“; Поради това Талес прави от него изначален елемент и предшественик на Огъня, който все още е бил скрит в този Дух.

2 Вж. бронзовата статуя на Трипурантак Шива „Махадева, разрушаващ Трипурасура“ – Музея в India House в Лондон.

3 Рагон, пак там, стр. 433, забележката.

Вярата в „Създателите“ или в олицетворените Сили на Природата в действителност не е политеизъм, а философска необходимост. Подобно на всички останали планети на нашата система, Земята има Седем Логоса – лъчи, излизащи от Единния „Лъч-Отец“, Протогоносът или Проявеният Логос, който жертва своята Същност (или „Плът“, Вселената), за да може Светът да живее и всяка твар да има в него свое съзнателно битие.

Числата 3 и 4 отговарят съответно на мъжкото и женското начало, Духът и Материята и тяхното съчетание е вечната емблема на Вечния Живот в Духа на неговата възходяща дъга и в Материята, като вечно възкръсващ елемент – чрез пораждане и размножение. Духовната мъжка линия е вертикална |; диференцираната линия на материята е хоризонтална; заедно те съставят кръста +. Числото 3 е невидимо; 4 се намира на плана на обективното познание. Ето защо цялата Материя на Вселената, анализирана от науката до нейните ултиматуми, може да се сведе само до четири Елемента – Въглерод, Кислород, Азот и Водород; така също, защото трите първоначала, ноумени на четирите, или градациите на Духа или Силата, станали за точната наука terra incognita и само теории и прости наименования. Нейните служители трябва отначало да повярват в първичните причини и да ги изучат, преди да могат да се надяват да измерят дълбочината на Природата и да се запознаят с потенциалните следствия. Така, докато учените на Запада са ползвали и още ползват в своите занимания само четвъртичността или материята, източните Окултисти и техните ученици, великите алхимици на целия свят, имат като обект за изучаване седмичността.1 Както казват алхимиците:

1 Някои учени брамини протестират срещу нашето седмично деление. От своя гледна точка те също са прави, както ние от нашата. Оставяйки настрана трите аспекта на допълнителните принципи, те приемат само четирите Упадхи или Основи, включвайки и Ego-то – отражението на Логоса в Карана Шарира; и даже „казано строго – ...даже три Упадхи“. За чисто теоретичната и метафизична философия и за целите на съзерцанието тези три Упадхи може да са достатъчни така, както са показани в системата на Тарака Йога; но за практическото окултно изучаване нашата система е най-добрата и най-леката. Впрочем, това е въпрос на школа и на избор.

„Когато Три и Четири се целуват помежду си, Квадратът присъединява своята средна природа към природата на Триъгълника (или троичността, т.е. страната на една от неговите плоскости става средна страна на другата) и образува Куб; само тогава той (разгърнатият Куб) става вместилище и число на Живота, Баща-Майка седем.“

Следващата диаграма може би ще помогне на изучаващия да разбере тези паралели:

ЧОВЕШКИТЕ

ПРИНЦИПИ

7. Атма.

6. Буддхи.

5. Манас.

4. Кама Рупа; принцип на животинското желание, което по време на живота яростно гори в Материята и завършва с пресищане; той е неотделим от животинското съществуване.

3. Линга Шарира; инертен носител или форма, по която се строи тялото; носител на живота. Той се разсейва много скоро след разлагането на тялото.

2. Прана; Живот, активна сила, произвеждаща всички жизнени феномени.

1. Грубата материя на тялото; субстанция, образувана и изваяна върху Линга Шарира (Чхая) чрез въздействието на Прана.

ВОДОРОД

АЗОТ

КИСЛОРОД

ВЪГЛЕРОД

ПРИНЦИПИ НА

ФИЗИЧЕСКАТА

ПРИРОДА

Най-лекият от всички газове; той гори в Кислорода, отделяйки голяма горещина от всяко вешество в състояние на горене, и образува вода, най-устойчивият от съставите; Водородът участва във всички органични състави.

Инертен газ; носител, с който се смесва Кислородът, за да може последният да бъде използван за животинското дишане. Той също участва във всички органични вещества.

Газ, поддържащ горенето; газ, даващ живот, деен химически посредник в целия органически живот.

Материал за горене, par excellence основа на всички органични вещества, (химичен) елемент, който образува най-голямо разнообразие от състави


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 66

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред