За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 60

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Първата линия на триъгълника, предлагана на ученика за изучаване, е минералното царство, символизирано чрез Tubalc . . . (Тубал-Каин).

Втората страна, върху която членът на обшеството трябва да размишлява, е растителното царство; неговият символ е Schibb . . . (Schibboleth). В това царство започва зараждането на телата. Ето защо буквата G се представя блестяща пред очите на Адепта (?!).

Третата страна е оставена за майстора-масон, който трябва да завърши своето образование с изучаването на животинското царство. Негов символ е Maoben . . . (син на гниенето).“2

Първата плътна фигура е четириъгълникът, символ на безсмъртието. Това е пирамидата, тъй като тя стои на четириъгълна основа и завършва с точка на върха, представлявайки по този начин триада и четириъгълник, или 3 и 4.

С помощта на науката, наречена Arithmomantia, питагорейците учели на връзката и отношението между Боговете и числата. Те казвали, че Душата е число, което се движи само по себе си и съдържа числото 4; духовният и физически човек е числото 3, тъй като троичността е представлявала за тях не само повърхност, а и принцип на образуването на физическото тяло. Така животните проявяват едва троичност и само човекът представлява седмичност, когато е добродетелен, и петичност в обратния случай, тъй като числото Пет е било съставено от двоичност и троичност и от тях именно двоичността е внасяла безредие и объркване във всичко, което е имало съвършена форма. Те твърдели, че Съвършеният човек е бил четвъртичност и троичност, или се е състоял от четири материални и три нематериални елемента; и тези три Духа или елемента ние намираме също така в Пет, когато то е употребено в значение на микрокосмос. Последният е съвкупност на двоичността, непосредствено отнасяща се към плътната Материя и трите Духа. Поради това, както казва Рагон:

„Тази остроумна цифра е сливане на две гръцки предихания , поставени над гласните, които трябва или не трябва да бъдат произнасяни с предихание. Първият знак () се нарича „силен“ или висш „spiritus“, Дух Божи, вдишван (spiratus) и издишван от човека. Вторият знак , низш, е слаб „spiritus“, изобразяващ второстепенния дух..., съвкупността на това съдържа в себе си целия човек. Това е всемирната квинтесенция, жизненият флуид или живот.“1

1 Пак там, стр. 431.

По-мистично значение на числото пет е дадено в прекрасната статия на Т. Суба Роу в „Пет години Теософия“, наречена „Дванайсетте знака на Зодиака“, където той определя няколко правила, които могат да помогнат на изследователя да открие „дълбокото значение на древната санскритска номенклатура в старите арийски митове и алегории“. Заедно с това, нека разгледаме какво вече е било казано в теософската литература за съзвездието на Козирога и какво въобще е известно за него. Всеки знае, че e десетият знак на Зодиака, в който слънцето встъпва по време на зимното слънцестоене, около 21 декември. Но малко хора знаят – дори и в Индия, ако не са посветени – истинската мистична връзка, която явно съществува между имената Макара и Кумара. Първото означава нещо като амфибно животно, неоснователно наричано „крокодил“, както предполагат някои изтоковеди, а второто е титла на великите покровители Йогите и според Пураните – синовете и даже единните с Рудра (Шива), който самият е Кумара. Именно поради тяхната връзка с човека Кумарите също така са свързани със Зодиака. Да видим какво означава думата Макара.

Авторът на статията „Дванайсетте знака на Зодиака“ казва:

„Макара... съдържа в самия себе си ключа към неговото правилно тълкуване. Буквата ма е равнозначна на числото 5 , а кара означава ръка. Сега, на санскрит Трибхуджам означава триъгълник, докато бхуджам или карам (те са синоними) се употребяват в значението на едната страна. Така Макарам или Панчакарам означава Пентагон или Петоъгълник.“1

Петоъгълната звезда, или пентагонът, изобразява петте телесни части на човека.2

В древната система е казано, че съзвездието Макара било осми, вместо десети знак.3

„Разглежданият знак е предназначен да изобразява страните на Вселената, ограничена от Пентагони.“4

Санскритските автори „говорят също за Аштадиша или за осемте страни (плоскости), които ограничават Пространството“, намеквайки по този начин за Лока-Пала, за осемте точки на компаса, четири главни и четири междинни.

„От обективна гледна точка „микрокосмосът“ е представен чрез човешкото тяло. Макарам може да се разглежда като представляващ едновременно микрокосмос и макрокосмос, като външни обекти на познание.“5

1 Op. cit., стр. 113.

2 Какви са смисълът и значението на тази фигура? Смисълът е, че Манас е петият принцип, а Петоъгълникът е символ на човека – не само на петчленния човек, а по-скоро на мислещия, съзнателен човек.

3 Причината за това става очевидна при изучаването на египетския символизъм. Вж. по-нататък.

4 Пак там, стр. 114.

5 Пак там, стр. 114, 115.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 60

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред