За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 59

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ X

КРЪСТЪТ И ДЕКАДАТА НА ПИТАГОР

Ранните гностици са твърдели, че тяхната наука, Гнозисът, е основана на квадрата, чиито ъгли са представлявали съответно Sigк (Мълчание), Bythos (Бездна), Nous (Духовната душа или Ум) и Aletheпa (Истина).

Те били първите, които открили на cвета онова, което е оставало скрито в течение на векове – именно Тау, под формата на Прокрустовото ложе, и Christos, като въплъщаващо се в Chrestos, в този, който ставал за определени цели доброволен кандидат и се подлагал на ред мъчителни ментални и физически изпитания.

За тях цялото Мироздание, метафизично и материално, се е съдържало вътре и е можело да се изрази от единиците, включващи се в числото 10, Декадата на Питагор.

Тази Декада, която изобразява Вселената и нейната еволюция от Мълчанието и Неведомите Дълбини на Духовната Душа, или Anima Mundi, предоставяла на изучаващия две страни, или аспекта. Възможно е в началото тя да се е прилагала към Макрокосмоса, след което е била принизена до Микрокосмоса, или човека. Следователно, съществувала е чисто интелектуална и метафизична или „Вътрешна Наука“ и едновременно чисто материалистична или „повърхностна наука“, като и двете можели да бъдат обяснени чрез Декадата, която ги съдържа. Казано накратко, те можели да бъдат изучавани както чрез дедуктивния метод на Платон, така и чрез индуктивния метод на Аристотел. Първият е произхождал от божественото разбиране, според което множеството е произлязло от единството, или – единиците на Декадата са се появили само за да бъдат в края на краищата отново погълнати и да изчезнат в Безкрайния Кръг. Последният се е основавал само на чувственото познание, на чувствата, при което Декадата е можела да се разглежда или като размножаващо се единство, или като материя, която се диференцира; и нейното изучаване се е ограничавало само до външния план, кръста или числото седем, което излиза от десет, или съвършеното число, както на Земята, така и на Небето.

Тази двойна система, заедно с Декадата, била донесена от Питагор от Индия. Цялата санскритска литература, като например Пураните и Законите на Ману, ни доказва, че това е била система на брамините и иранците, както ги наричали древните гръцки философи. В тези Закони или Наставления на Ману е казано, че Брама отначало създава „десет Властелини на Битието“, десет Праджапати или Изграждащи Сили; като при това тези десет пораждат други седем Ману, или по-точно, както е отбелязано в някои Манускрипти, Мунин (наместо Манун), „почитатели“ или свети същества, които са самите Ангели на Присъствието на Западната религия. Това тайнствено число седем, родено от Горния Триъгълник , като при това той пък е роден от своя връх или от Дълбините на Мълчанието на Неведомата Световна Душа (Sigк и Bythos) и е седмичното растение Саптапарна, родено и проявено на повърхността на почвата на тайната от троичния корен, дълбоко погребан под непроницаемата почва. Тази мисъл е разработена напълно в един от разделите на първи том, във втора част, в раздел III – „Първичната Субстанция и Божествената Мисъл“, който читателят трябва подробно да изучи, ако иска да усвои метафизичната идея, съдържаща се в посочения по-горе символ. При човека, както и в Природата, според Пред-Хималайската Езотерична Философия, философия на Космогонията на първоначалния Ману, се има предвид именно седмичното деление на самата Природа. Изразено точно, само седмият Принцип (Пуруша) е божественото Аз, тъй като, както е казано у Ману, „той (Брама), изпълвайки най-фините части на тези шест с неизмерима лъчезарност“,1 ги създал или ги призовал към „Само“– съзнание, или към осъзнаване на това Единно Аз. Пет от тези шест елемента (или принципа, или Татва, както предполага коментаторът Медхатитхи) „се наричат атомни, разрущаващи се елементи“;2 те са описани в споменатия раздел.3

1 Законите на Ману, I, 16; превод на Бурнел, стр. 3, забележката.

2 Пак там, 27; стр. 5.

3 Том I, стр. 355 et seq.

Сега ние трябва да кажем за тайния език, езикът на доисторическите раси. Той не е фонетичен, а чисто образен и символичен. В своята пълнота днес е известен само на малцина, тъй като в продължение на повече от 5 000 години за широките маси той станал напълно мъртъв език. Междувременно повечето учени-гностици, гърци и евреи, са го знаели и са го ползвали, макар и по много различен начин. Могат да се дадат няколко примера.

На висш план числото не е число, а Нула – Кръг. На по-долния план то става единица, което е нечетно число. Всяка буква от древните азбуки е имала своя философски смисъл, raison d’кtre. Сред Посветените на Александрия числото едно (1) е означавало изправено тяло, жив човек в стоящо положение, тъй като той е единственото животно, което има тази привилегия. И с прибавянето към „1“ на главата, то е било преобразено в „Р“ (латинското „П“), символ на бащинството, творящата мощ; докато „R“ е означавало „човек в движение“, следващ своя път. Поради това Pater Zeus не е имал в себе си нищо сексуално или фалично нито в своя звук, нито във формата на буквите си; така както и ?????????? (по мнението на Рагон).1 Ако се обърнем и към еврейската азбука, ще видим, че докато единицата, или Алеф, има за свой символ бика или телеца, десет, съвършеното число, или единицата на Кабала, е Yod (или j) и означава, като първа буква от името на Jehovah, орган на зараждането и всичко останало.

1 „Orthodoxie Maзonnique suivie de la Maзonnerie Occulte et de l’Initiation Hermйtique“, Рагон, стр. 430; за следващото вж. цялата глава XXVII „Puissance des Nombres d’aprиs Pythagore“.

Нечетните числа са божествени, четните са земни, дяволски, злочести. Питагорейците ненавиждали Двойката. При тях тя е била начало на диференциацията, следователно на противоположностите, дисхармонията или материята, начало на злото. В Теогонията на Валентин Bythos и Sigк (Дълбина, Хаос, Материя, родена в мълчание) означавали предвечната двойнственост. У ранните питагорейци обаче Диадата е била несъвършеното състояние, в което е попаднало първото несъвършено същество, когато се е отделило от Монадата. Това е била точката, от която се разделили два пътя – на доброто и на злото. Всичко двулично или лъжливо е било наричано от тях „двоичност“. Само „Едно“ е било добро и е проявявало хармония, тъй като никаква дисхармония не може да произлезе от Едното, единното. Оттук е и латинската дума Solus, във връзка с Единия и Единния Бог, или Неведомото на апостол Павел. Solus обаче твърде скоро станало Sol – Слънце.

Числото Три е първото от нечетните числа, както и триъгълникът е първата от геометричните фигури.1 Това действително е число на тайната par excellence. За неговото изучаване от гледна точка на екзотеризма трябва да се прочете „Cours Philosophique et Interprйtatif des Initiations“ на Рагон; и от гледна точка на Езотеризма – Символизъм на Числата в Индия; той като прилаганите към него комбинации са безкрайни. Именно върху окултните свойства на трите равни страни на триъгълника Рагон е основал своите учения, той поставил началото на прочутото Масонско общество на тринософистите – тези, които изучават три науки; това било усъвършенстване, в сравнение с трите обикновени масонски степени, давани на тези, които нищо не изучават, освен банкетите по време на митингите на своите ложи. Както пише самият основател:

1 Причината за това е проста и беше обяснена в „Разбулената Изида“. В геометрията една права линия не може да представлява завършена фигура, както и две прави линии не могат да съставят съвършена фигура. Триъгълникът е първата завършена фигура.

2 Рагон, пак там, стр. 428, забележката.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 59

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред