За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 57

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Под „огън“ – казва коментаторът – той подразбира Висшето Аз. Под „разбиране“ – казва окултистът – Нарада не подразбира нито „спорове“, нито „обсъждане“, както предполага Арджуна Мишра, а наистина „разбиране“ или прилагане на Огъня на Мъдростта към екзотеричния ритуал за непосветения. В това е главната грижа на брамините, които първи дали пример на останалите народности и които по този начин антропоморфизирали и направили плътски най-великите метафизични истини. Нарада ясно доказва това и на него се приписват следните думи:

„Димът от този (огън), който е така прекрасен в славата си, (се появява) във вида... на тъмнината (наистина е така!); (неговата) пепел... (е) страст; и добротата по отношение на него е това, в което е хвърлено приношението.“1

Тоест, тази способност у ученика, която улавя фината истина (пламъка), устремяваща се в небето, докато обективното жертвоприношение остава като доказателство и очевидност за благочестие само за профана. Тъй като какво друго може да е предполагал Нарада в следното:

„Тези, които разбират жертвата, разбират Самана и Вяна като главно (приношение). Прана и Апана са части на приношението... и между тях се намира огънят. Това е прекрасно местонаходище на Удана, както се разбира от брамините. Що се отнася до онова, което се различава от тези двойки (противоположности), вникнете в моите думи за тях. Денят и Нощта са същността на едната двойка, между тях се намира огънят... това, което съществува, и това, което нe съществува, е двойка и между тях е огънят...“2

1 Пак там.

2 Пак там.

И след всяко такова противопоставяне Нарада добавя:

„Това е прекрасно местонаходище на Удана, както се разбира от брамините.“

Мнозинството не знаят пълното значение на твърдението, че Самана и Вяна, Прана и Апана – които са обяснени като „жизне-ветрове“, но които ние наричаме принципи и техните съответни способности и чувства – се принасят в жертва на Удана, така нареченият главен „жизне-вятър“, който, както е казано, действа при всички спойки. И така читателят, който не знае, че думата „Огън“ в тези алегории означава както „висше Аз“, така и висшето Божествено Знание, няма да разбере нищо от това и съвсем няма да забележи основната точка на нашето възражение, така както преводачът и даже издателят, известният санскритолог от Оксфорд проф. Макс Мюлер, не е разбрал истинския смисъл на думите на Нарада. Екзотерически това изобразяване на „жизне-ветровете“, разбира се, има приблизително същото значение, което е дадено накратко в забележките, а именно:

„Смисълът на това явно е такъв: течението на земния живот видимо се дължи на въздействието на тези жизне-ветрове, които са привързани към самосъщността и водят до нейните проявления, във вид на индивидуални души (?). От тях Самана и Вяна се контролират и обуздават чрез Прана и Апана... Последните две се сдържат и контролират чрез Удана, която по този начин управлява всичките. И това управление, бидейки управление на всичките пет... води до Висшето Аз.“1

Приведеното по-горе се дава като обяснение на текста, в който са записани думите на брамина, разказващ как той е постигнал крайната Мъдрост на Йога и по този начин е достигнал Всезнанието. Така той казва, че „е познал чрез своето Аз центъра, пребиваващ във висшето Аз“,2 където пребивава Брама, свободен от всичко; и обяснява, че неунищожимият принцип лежи напълно извън познанието на чувствата – т.е. на петте „жизне-ветрове“ – тъй като при това добавя, че:

„Сред всички тези (жизне-ветрове), които се движат в тялото и се поглъщат помежду си, гори седмичният огън на Вайшванара.“3

1 Пак там, стр. 258, 259.

2 Пак там, стр. 257.

3 Пак там, стр. 259.

Според коментарите на Нилакантха, този огън е тъждествен с „Аз“-а, Висшето Самосъзнание, което е и целта на аскета; Вайшванара е дума, която често се употребява за определяне на висшето Самосъзнание. Когато браминът започва да изброява това, което се подразбира под думата „седмичен“, той казва:

„Носът (обоняние) и езикът (вкус) и окото, и кожата, и ухото, като пето, умът и разбирането, това са седемте езика на пламъка на Вайшванара...1 Те са седем (вида) гориво за мене...2 Те са седемте велики свещенослужители.“3

Тези седем жреци са приети от Арджуна Мишра като означаващи, че „Душата е определена като същото число (души или принципи) във връзка с тези няколко сили“; и накрая преводачът явно приема обяснението и след протакане допуска, че „те могат да означават това“; макар и самият той да го тълкува така:

„Способност на слуха и т.н. (казано накратко, физическите чувства), които се оглавяват от няколко божества.“

Но каквото и да означава това, независимо дали в научното или в ортодоксалното тълкуване, обяснението по твърденията на Нарада показва, че те се отнасят към екзотеричните и езотеричните методи и ги противопоставя един на друг. По този начин Самана и Вяна – макар и подчинени на Прана и Апана, и всичките четири на свой ред на Удана, при овладяване на Пранаяма (главно в Хата Йога, или в низшия вид Йога) – се споменават като главно приношение, тъй като, както правилно разсъждава К. Тримбак Теланг, техните „функции практически са по-важни за жизнеспособността“, т.е. те – най-грубите – се принасят в жертва, за да могат да изчезнат, така да се каже, в качеството си на тъмнина на този огън или негов дим – при чисто екзотерична форма на ритуала. Но Прана и Апана, макар и да са показани като подчинени (тъй като са по-малко груби или са по-прочистени), имат помежду си Огънят; Висшето Аз и Тайното Знание във владение на това висше Аз. Също така и за добро, и зло, и за „това, което съществува, и за това, което не съществува“, всички тези „двойки“4 имат помежду си Огънят, т.е. Езотеричното Знание, Мъдростта, Божественото Аз. Нека тези, които се задоволяват с дима на Огъня, останат там, където се намират, т.е. в египетския мрак на теологичните измислици и тълкувания на мъртвата буква.

Това е написано само за западните ученици на Окултизма и Теософията. Авторката няма намерение да обяснява тези неща нито на индусите, имащи свои собствени Гуру, нито на изтоковедите, които мислят, че знаят повече от всички Гуру и Риши на миналото и настоящето, взети заедно. Тези доста големи цитати и примери са нужни поне да посочат на ученика тези трудове, които той следва да изучи, за да може по пътя на сравнението да извлече полза и знание. Нека той прочете Pistis Sophia в светлината на Бхагават Гита, Анугита и пр.; и тогава твърдението, направено от Исус в гностичното Евангелие, ще стане ясно и „скриванията“ на мъртвата буква веднага ще изчезнат. Прочетете следното и го сравнете с обясненията на току-що цитираните индуски писания:

1 Според астрономичния и космичен ключ Вайшванара е Агни, Син на Слънцето или Вишванара, но в психо-метафизичния символизъм това е висшето Аз, в смисъла на неделимост, т.е. както божествен, така и човешки.

2 Тук говорещият олицетворява споменатото божествено Аз.

3 Пак там.

4 Сравнете с тези „двойки на противоположностите“ в Анугита „двойките“ на Еоните в разработената система на Валентин, най-дълбокият и просветен учен на Гнозиса. Тъй като всички тези „двойки на противоположностите“ на мъжкото и женското начало произлизат от Акаша (неразвити и развити, диференцирани и недиференцирани, или висшето Аз, или Праджапати), точно така „двойките“ на Валентин, мъжките и женските Еони, са показани като произлизащи от Битос, предсъществуващата вечна Бездна, а в своята вторична еманация от Ампса-Урана, или от вековечната Бездна и Мълчание, вторият Логос. В Езотеричната еманация има седем главни „двойки противоположности“; в системата на Валентин се среща също така четиринайсет или два пъти по седем. Ч. В. Кинг предполага, че Епифаний е преписал една двойка два пъти и по този начин прибавил още една двойка към основните петнайсет („Gnostics and their Remains“, стр. 263, 264). Тук Ч. В. Кинг изпада в противоположната заблуда: броят на двойките Еони не е 15 („скриване“), а 14, тъй като първият Еон е ТО, от което излизат останалите, Бездната и Мълчанието е една и единствена еманация от Битос. Както доказва Иполит: „Еоните на Валентин се признават като шест Корена на Симон (Магьосника)“ със седмия Огън, който е начело. И те по същество са: Ум, Разум, Глас, Име, Разсъдък и Мисъл, подчинени на Огъня, Висшето Аз, или именно „Седем Вятъра“ или „Седем Свещенослужители“ в Анугита.

„И няма Име, превъзхождащо всички тези, Име, в което да се побират всички имена и всички Светилници и всички (четирийсет и девет) Сили. Знаейки това Име, ако човек напусне материалното1 тяло, никакъв дим (т.е. никакво теологично прелъстяване),2 никакъв мрак, никаква Мощ, никакъв Управник на Сферата (никакъв личен Гений или Планетен Дух), (наричан Бог) на Съдбата (Кармата)... няма да е в състояние да удържи Душата, знаеща това Име... Ако той произнесе това Име пред Огъня... мракът ще изчезне... и ако той произнесе това Име пред... всичките сили, дори и пред Барбело1 и пред Невидимия Бог, и тримата Богове на тройната мощ, веднага когато той произнесе това име на тези места, всички те ще бъдат хвърлени един върху друг така, че ще бъдат готови да се разтворят и загинат и ще възкликнат високо: „О, Светлина на всяка Светлина, пребиваваща в безпределната Светлина, помни за нас и ни пречисти!“2

1 Затова смъртта не е необичайност, а се постига и по време на Самадхи или мистичен транс.

2 Всички думи и фрази между скобите принадлежат на автора. Това е преведено непосредствено от латинския превод. Преводът на Кинг значително съответства на Гностицизма, както го обясняват отците на църквата.

1 Барбело е един от тримата „невидими Богове“ и както смята Кинг, той включва „Божествената Майка на Спасителя“, или по-точно, София Ахамот (Pistis Sophia, стр. 359).

2 Стр. 378, 379.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 57

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред