За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 54

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Фаличното или полово значение на „гвоздеите на разпятието“ е доказано по пътя на геометричното и числено тълкуване, мистичното значение на разпятието е дадено по-горе в кратки забележки. Но то има връзка и отношение и към Прометей. Прометей е друга жертва, тъй като той е разпнат на Кръста на Любовта, на скалата на човешките страсти, той е жертва поради своята преданост към идеята за развитието на духовния елемент у човечеството.

И така, изначалната система, двойният глиф, съдържащ се в идеята на кръста, не е „човешко изобретение“, тъй като Космичният Мислеслов и духовното представяне на божественото Ego – човекът, лежат в неговата основа. По-късно това се разширило в прекрасната идея, приета и възпроизведена в Мистериите, идеята за възродения човек, смъртният, който по пътя на разпването на плътския човек и неговите страсти върху Прокрустовото ложе на мъченията се възраждал и ставал безсмъртен. Оставяйки зад себе си тялото на животинския човек, привързано като празен пашкул към кръста на Посвещението, Ego-Душата ставала свободна като пеперуда. Но по-късно, като следствие от постепенната загуба на духовността, кръстът в космогонията и антропологията станал само фаличен символ.

Сред езотериците на най-далечни времена Вселенската Душа, или Anima Mundi, материално отражение на Нематериалния Идеал, била Източник на Живота на всичко съществуващо и на Жизнения Принцип на трите царства. Този Принцип бил седмичен при философите херметисти, както и в целия древен свят. Тъй като той се изобразява във вид на седмичен кръст, чиито разклонения отговарят съответно на светлината, топлината, електричеството, земния магнетизъм, астралните излъчвания, движението и разума, или както някои наричат това – самосъзнанието.

Както вече казахме на друго място, много преди кръстът или неговият знак да бъдат приети за символи на християнството, кръстът се е употребявал като знак, по който Адептите и неофитите се разпознавали помежду си, като при това последните са се наричали Chrests – от Chrestos, човек на скръбта и мъката. Елифас Леви казва:

„Знакът на кръста, приет от християните, не принадлежи изключително на тях. Той също така е кабалистичен и представя противодействието и четверичното уравновесяване на елементите. От окултната версия на Paternoster ние виждаме, че... първоначално е имало два начина за неговото изпълнение, или поне две съвсем различни формули за изразяване на неговия смисъл; една за свещенослужителите и посветените, друга – давана на неофитите и профаните. Така например, като поднася ръка към челото си, посветеният казва: „На тебе“, след което добавя: „принадлежи“; придвижвайки ръката си към гърдите допълва: „царството“; после към лявото рамо: „справедливостта“; и към дясното: „и милосърдието“. След това той съединявал двете си ръце, добавяйки – „Във всички зараждащи цикли“ – „Tibi sunt Malchut et Geburah et Chesed per Жonas“ – това е абсолютен и високо-кабалистичен знак на кръста, чийто смисъл, следствие профанацията на гностицизма, бил напълно загубен от войнстващата и официална църква.“1

1 „Догми и ритуали на висшата магия“, II, 88.

„Войнстващата и официална църква“ направила още повече: овладявайки това, което никога не Ј е принадлежало, тя взела само онова, което е притежавал „профанът“ – кабалистичният смисъл на мъжкия и женския Сефирот. Тя не е загубвала вътрешния или висш смисъл, тъй като никога не го е притежавала – независимо от цялото послущание на Елифас Леви пред Рим. Знакът на кръста, приет от латинската църква, от самото начало бил фаличен, докато гръцкият кръст е бил кръстът на неофитите, Chrestoi.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 54

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред