За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 53

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Така често цитираният автор на кабалистичния труд пита:

„Теоретичната употреба на разпятието е трябвало тогава да има известно отношение към олицетворението на този символ (изграждането на Градината на Рая, символизирано с разпнат човек). Но защо? И какво именно изобразяващо? Това бил символ на началото на измеренията, изобразяващ творящия закон или план. Какво в действителност е можело да означава истинското разпятие, що се отнася до човечеството? Между другото, фактът, че той се разглеждал като образ на някакво тайнствено действие от същата тази система, е ясен от самия факт на неговото приложение. Тайнственото действие на тези числови величини изглежда все по-дълбоко (символът на отношението, съществуващо между 113:355 с 20612:6561 е представен от разпнат човек). Те са показани като действащи не само в Космоса, но... по симпатия те явно изработват условия, отнасящи се към невидимия и духовен свят и пророците несъмнено знаели за тези свързващи звена. Размисълът върху това трябва още повече да се задълбочи, ако се вземе предвид, че мощта на точния израз на закона чрез числата, ясно определящи системата, не е била случайност на езика, а самата му същност и неговото първично органично изграждане; поради това нито езикът, нито математическата система, свързана с него, са можели да бъдат изобретение на човека, стига и едното, и другото да не са били основани на предишен език, който впоследствие е излязъл от употреба.“1

Авторът доказва тези моменти в по-нататъшни разяснения и открива тайния смисъл на няколко разказа, взети в мъртвата им буква – че човекът е бил изначална дума:

„Най-първата дума, която евреите владеели, които и да са били те, била да се предаде чрез звук представата за човека. Основа на тази дума било отначало 113 (числовото значение на думата) и носело в себе си елементи на космическата проявена система.“2

Това се доказва от индуския Витоба, аспект на Вишну, както вече беше казано. Образът на Витоба, чак до знаците на гвоздеите на краката,3 е образът на разпнатия Исус с всички детайли, като се изключи кръстът. Че с това се е предполагал човек, се доказва още и от факта, че Посвещаваният се е възраждал след своето разпване върху Дървото на Живота. Това „Дърво“ сега екзотерично е станало – като следствие от неговата употреба от римляните за мъчение и невежеството на ранните християнски изобретатели – дърво на смъртта!

1 „The Source of Measures“, стр. 204.

2 Пак там, стр. 205.

3 Вж. „Индуски Пантеон“ на Мур, където левият крак на Витоба от скулптурното му изображение, носи следа от гвоздей.

И така, едно от седемте езотерични значения, което се е подразбирало под тайната на разпятието на мистиците, изобретатели на тази система – чиято разработка и приемане трябва да се отнесе към самото начало на установяване на Мистериите – се разкрива в геометричните символи, съдържащи историята на еволюцията на човека. Евреите – чийто пророк Мойсей е бил така вещ в езотеричната мъдрост на Египет и които приели египетската система на числата, а египтяните пък я били заимствали от финикийците и от по-късните езичници, от които заимствали и голяма част от кабалистичния им мистицизъм – твърде умело приложили космичните и антропологичните символи на „езическите“ народи към своите специални тайни-документи. Ако християнското свещеничество е загубило днес ключа към това, ранните съставители на християнските Мистерии били добре запознати с Езотеричната Философия и с еврейската окултна метрология и умело я ползвали. Така те взели думата Ейш, едно от еврейските обозначения на понятието човек, и я употребили в съчетание с думата Шана или лунна година, толкова мистично свързана с името на Йехова, предполагаемият „Отец“ на Исус, и въплътили мистична представа в астрономична величина и формула.

Първоначалната идея за „разпнатия човек“ в пространството, разбира се, принадлежи на индусите. Мур доказва това в своя „Индуски Пантеон“, в гравюрата, която изобразява Витоба. Платон я приел в своя кръст с равни краища в пространството , „втори Бог, запечатал себе си във Вселената под формата на кръст“; също така и Кришна е представен „разпнат“.1 Това е повторено и в Стария завет, в любопитната заръка да се разпват хората пред Господа, Слънцето – което съвсем не е пророчество, а има пряко фалично значение. В същия този труд, пълен с намеци за кабалистичните значения, четем следното:

1 Вж. Dr. Lundy, „Monumental Christianity“, рис. 72.

„В символа главичките на гвоздеите на кръста имат форма на стабилна пирамида, а самото тяло на гвоздея – форма на стесняващ се квадрат, завършващ във вид на обелиск или фалична емблема. Вземайки предвид положението на трите гвоздея, прикрепващи крайниците на човека към кръста, ние виждаме, че те образуват фигура на триъгълник, като на всеки негов ъгъл има по един гвоздей. Раните или стигмите на крайниците, разбира се, на брой са четири и образуват квадрат... Три гвоздея с три рани образуват числото шест, представящо шестте плоскости на разгънатия куб (което образува кръст или форма на човек, или седем, ако се броят трите хоризонтални и четирите вертикални квадрата), на които се поставя човекът; и това на свой ред сочи измерението на окръжността, пренесено на края на куба. Една рана на краката се разделя на две, когато краката са раздалечени, а заедно общо съставя три, и четири при раздалечаването, или седем в съвкупност – още едно и твърде свещено (при евреите) женско основно число.“1

1 „Source of Measures“, стр. 52.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 53

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред