За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 43

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Такива са астрономичното и числовото значение в съкровената Теогония на звездно-космичните Богове, изобретени от халдейските евреи – две значения от седемте. Останалите пет ще учудят християните още повече.

Списъкът на Едипите, опитващи се да отгатнат загадката на Сфинкса, действително е дълъг. В течение на много векове загадката е изяждала най-блестящите и благородни умове на християнския свят; но днес Сфинксът е победен. Но във великата интелектуална борба, завършила с пълната победа на Едипите на Символизма, не Сфинскът, изгарян от позора на поражението, е трябвало да се самопогребе в морето, а наистина многостранният символ, наречен Йехова, когото християните – цивилизованите нации – приели като свой Бог. При твърде близкия и точен анализ символът на Йехова се разпаднал и потънал. Символистите с ужас открили, че приетото от тях Божество е било само маска за много други Богове, евхемеризирана загаснала планета, в най-добрия случай – гений на Луната и Сатурн при евреите и Гений на Слънцето и Юпитер при християните; и че Троицата – стига те да не приемат по-абстрактното и метафизично значение, дадено Ј от езичниците – е била в действителност само астрономична Триада, състояща се от Слънцето (Отеца) и две планети: Меркурий (Сина) и Венера (Светия Дух), София, Духа на Мъдростта, Любовта и Истината, и Луцифер, като Христос, блестящата звезда на утрото.1 Тъй като, ако Отецът е Слънцето („по-големият брат“ в източната Съкровена Философия), тогава най-близката до него планета е Меркурий (Хермес, Будха, Тот), чието име на Земята е било Майа. Тъй като тази планета получава седем пъти повече светлина от всички други, факт, довел до това, че гностиците нарекли своя Христос, а кабалистите своя Хермес (в астрономично значение) „Седмична Светлина“. Накрая, този Бог е бил Бел – тъй като Слънцето при галите се е наричало Бел, при гърците Хелиос и при финикийците Баал; на халдейски е Ел, оттук е и Елохим, Еману-ел и Ел, „Бог“ на евреите. Но даже и Богът на кабалистите изчезнал при ловкостта на равините и сега трябва да се обърнем към най-скрития метафизичен смисъл на Зохар, за да се намери в него нещо подобно на Ейн-Соф, Безименното Божество и Абсолют, толкова авторитетно и гръмогласно утвърждаван от християните. Но, разбира се, той не може да бъде намерен в книгите на Мойсей, във всеки случай от тези, които се опитват да ги четат, без да имат ключ към тях. От времето, когато този ключ е бил загубен, евреите и християните с всички сили са се стараели да слеят тези две понятия, но напразно. Те само успели окончателно да ограбят дори и Всемирното Божество и да го лишат от величествения му образ и от изначалното му значение.

Както беше казано в „Разбулената Изида“:

„Поради това изглежда напълно естествено да се установи разлика между тайнствения бог ???, приет в най-далечна древност от всички, споделящи езотеричното знание на жреците и неговите фонетични двойници, на които офитите и други гностици, както виждаме, са оказвали толкова малко почит.“2

„В научния труд на Ч. В. Кинг3 върху скъпоценните камъни на офитите срещаме името Iao, повтаряно или често замествано с името Ievo, а последното просто обозначава един от Гениите, враждебен на Абраксас... Но името Iao не само не е възникнало сред евреите, но не е и било единствено тяхно притежание. Дори и Мойсей да е благоволил да награди с това име „Духа“, предполагаемият покровител и национално божество на „избрания народ израилски“, все пак няма разумна причина други народи да са длъжни да Го приемат като Висш и Едносъщен Бог. Но ние напълно отричаме тези претенции. Освен това, налице е фактът, че Iaho или Iao било „тайнствено име“ от самото начало, тъй като думите не са употребявани преди дните на Давид. Преди неговото време е имало малко лични имена, ако въобще е имало, и те са били съединявани с Iah или Jah. По-скоро е това, че Давид е заимствал името Jehovah от жителите на Тир и филистимляните,1 сред които той е живял. Той поставил Садок за първосвещеник, от когото произлезли Садокитите или Садукеите. Той живял и царствал отначало в Хеброн, Хабир-он или Кабеир – град, където се празнували ритуалите на четиримата (тайни богове). Нито Давид, нито Соломон са признавали Мойсей, а също така и неговите закони. Те се стремили да построят храм, подобен на строежите, изградени от Хирам за Херкулес, Венера, Адон и Астарта.

1 Вж. Откровение, XXII, 16.

Бълг. прев.: „Аз, Исус, изпратих Своя Ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утринната и светла звезда“. – Бел. прев.

2 Оp. cit., II, 301.

3 „Gnostics and their Remains“.

1 II, Самуил.

Фюрст казва: „Най-древното име на Бога Yвho, което на гръцки се пише ???, без да се имат предвид неговите производни имена, явно е било древно мистично име на Превисшето Божество на семитите. Следователно, то е било съобщено на Мойсей, когато той е бил посветен в Хор-еб – Пещерата – под ръководството на Йофор, кенит (или каинит), на мидиамския свещенослужител. В древната религия на халдейците, остатъци от която се срещат сред неоплатониците, Висшето Божество, седящо по-високо от седемте Небеса, представяно като Духовен Принцип на Светлината... и също така като Демиург,2 се е наричало ???, което подобно на еврейското Yвho било съкровено и неизречено и Неговото име се е съобщавало на Посветения. Финикийците имали Превисш Бог, чието име се е обозначавало с три букви и е било тайно, и то е било ???.“1

2 Макар и от съвсем немного, тъй като създателите на Вселената винаги са били разглеждани като подчинени Богове, подвластни на Всевишното Божество.

1 Оp. cit., II, 296, 297. В подкрепа на това твърдение Фюрст цитира извадки от Лидия и Цедрена.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 43

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред