За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 42

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

В този труд постоянно се твърдеше, че всеки религиозен или философски символизъм има седем значения, свързани с него, като при това всеки принадлежи към своя законен план на Мисълта, т.е. към чисто метафизичния или астрономичния, психическия или физиологичния и т.н. Взети сами по себе си, тези седем значения и техните приложения са достатъчно трудни за изучаване, но тълкуването им и правилното им разбиране предизвикват десет пъти повече недоумения, когато вместо да се намират в съотношение или да произтичат едно от друго, или да следват едно от друго, всяко, или което и да е от тези значения, се приема като представляващо едно и единствено обяснение на цялата съвкупност на символичното представяне. Може да се даде пример, който прекрасно потвърждава това твърдение. Ето две тълкувания на двама посветени кабалисти и учени по повод един и същи стих в Изход. Мойсей моли „Господа“ да му покаже „Славата“ си. Явно това не бива да се разбира в грубата, мъртва буква на изразите, срещани в Библията. Има седем значения в Кабала, от които можем да приведем две, както те са изтълкувани от споменатите учени. Единият от тях превежда и обяснява това по следния начин:

„Лицето Мое не може ти да видиш... Аз ще те поставя в пукнатината на скалата и ще те покрия с Моята ръка, докато не премина. И когато сваля Ръката Си, ти ще видиш Моето a’hoor, „т.е. Моя гръб“.3

2 Вж. Част III на този том, Раздел IV, „За Планетните вериги и техните множества“.

3 Supra, стр. 481.

След това в забележка преводачът добавя:

„Тоест, „Аз ще ти покажа Моя гръб“, т.е. моя видим Свят, Моите низши прояви, но като човек и отгоре на това в плът, ти не можеш да видиш Моята невидима Природа.“ Така разказва Кабала.“1

Това е правилно космо-метафизично обяснение. Сега говори друг кабалист, давайки числовото значение. Тъй като то предизвиква достатъчно много показателни представи и е дадено много по-пълно, ние можем да му отделим много повече място. Този синопсис е взет от непубликуван манускрипт и обяснява по-пълно онова, което беше дадено в Раздел III за „Светая Светих“.2

Числата на името „Мойсей“ са същите, както и на „Аз съм това, което Аз съм“,3 така че имената на Мойсей и Йехова са единни в хармонията на числата. Думата Мойсей е (5+300+40) и сумата на числовите величини на неговите букви е 345; Йехова – геният, par excellence, на лунната Година – приема значението 543, или обратното на 345.

1 Изход, XXXIII, 18, 19; вж. Кабала на Ис. Майер, стр. 226.

В Бълг. прев. на тези стихове съответстват 22 и 23: „И кога минава славата Ми, Аз ще те туря в пукнатината на скалата и ще те покрия с ръката Си, докле отмина; И когато си сваля ръката, ти ще Ме видиш изотзад, а лицето Ми няма да бъде видимо (за тебе)“. – Бел. прев.

2 Ibid., loc. cit.

3 В българския превод на Библията думите „I am that I am“ са дадени като „Аз съм вечно Съществуващият“. – Бел. прев.

„В трета глава на Изход в 13 и 14 стих е писано: „И Мойсей казал... Ето, аз ще дойда при синовете Израилеви и ще им кажа: „Бога на вашите бащи ме изпрати при вас“. И те ще ми кажат: „Как му е името?“ Как да им отговоря? И Бог казал на Мойсей:

„Аз съм това, което Аз съм (Аз съм Вечносъществуващият).“

Еврейските думи за този израз са вhiyк, asher вhiyк и значението на сумата на техните букви е представено така:

21 501 21

„...това, бидейки негово (на Господа) име, сумата на величините, които го съставят – 21, 501, 21 е 543 или просто употреба на самостоятелни числа в името на Мойсей... но сега така разместени, че името 345 е представено в обратен ред и се чете като 543“.

Така че, когато Мойсей моли: „Да му покаже лика Си или Славата Си“, другият правилно и точно отговаря: „Лицето Ми не можеш да видиш..., но ти ще Ме видиш изотзад“ – смисълът е правилен, макар и думите да не са точни; тъй като ъгълът и задната страна на 543 е ликът 345. Това е направено:

„За проверка и за да се прилага точното използване на една група числа за развитието на някои велики резултати и с тази цел те нарочно са употребени“.

Както добавя ученият кабалист:

„При други постановки на числата те са се виждали лице в лице. Любопитно е, че ако прибавим 345 към 543, ще получим 888, което е било гностичната и кабалистична величина на името на Христос, който е бил Jehoshua или Joshua. Също така и делението на денонощието на 24 часа дава три осмици като частно... Главната цел на цялата тази система на числовия контрол се е състояла в това, да се запази за вечни времена точната величина на Лунната година и установеното от Природата измерване на дните.“


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 42

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред