За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 38

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ VII

ENOПCHION-HENOCH

Историята на развитието на мита за Сатаната няма да е пълна, ако не отбележим характера на тайнствения космополит Енох, наричан още Енос, Hanoch и накрая от гърците Enoпchion. Именно от неговата книга авторите на ранните християнски векове са взели първите представи за Падналите Ангели.

Книгата на Енох е обявена за апокрифна. Но какво е апокриф? Самата етимология на този термин показва, че това просто е съкровена книга, т.е. една от книгите в каталога на храмовите библиотеки, намиращи се под охрана на Йерофантите и Посветените свещенослужители, непредназначена за профана. Апокриф произлиза от глагола крипто (??????), „да криеш“. В течение на векове Enoпchion, Книгата на Ясновидеца, се е пазела в „града на учеността“ и тайните трудове – в древния Кириаф-Сефер, по-късно преименуван в Давир.1

Някои автори, които се интересуват от тази тема – особено масоните – се опитвали да отъждествят Енох с Тот от Мемфис, с гръцкия Хермес и даже с латинския Меркурий. Като индивидуалности всички те се различават помежду си; от гледна точка на професията – ако може да се използва тази дума, днес толкова ограничена по своя смисъл – всички те принадлежат към същата категория от свещени писатели, посветители и летописци на окултната и древната Мъдрост. Тези, които в Корана2 колективно са наречени Идрис или „Просветени“, Посветени, са носели в Египет името „Тот“, изобретателя на изкуствата, науките, писмеността, музиката и астрономията. У евреите Идрис е станал „Енохим“, който според Bar-Hebraeus e „бил първият изобретател на писмеността“, книгите, изкуствата, науките и първият, който представил в система движението на планетите.3 В Гърция са го наричали Орфей и така той променял името си, съобразно всяка народност. Тъй като числото седем принадлежало на всеки от тези първоначални посветители1 и било свързано с тях, както и числото 365 астрономически е свързано с броя на дните в годината, то е отъждествявало мисията, характера и свещеното назначение на тези хора, но разбира се, не и техните личности. Енох е седмият Патриарх. Орфей е притежателят на седмострунна лира (Phorminx), което обозначава седмичната тайна на Посвещението. Тот, със слънчевия диск със седем лъча над главата, плава в Слънчевата лодка (365 градуса), изскачайки от нея на всяка четвърта (високосна) година по за един ден. Накрая Тот-Лунус – седмичният бог на седемте дни или седмицата. Езотерично и духовно Enoпchion означава „Духовиждащ на отвореното око“.

1 Вж. Книга на Исус Навин, XV,15.

2 Сурат, XIX.

3 „Royal Masonic Cyclopaedia“, Маккензи, sub voce „Енох“.

1 Khanoch или Hanoch, или Енох езотерично означава „посвещаващ“ и „Учител“, както и Енос – „Син на човека“. (Вж. Книга Битие, IV, 26).

Разказът на Йосиф Флавий за Енох, за това, че той е скрил своите най-ценни свитъци или книги под стълбовете на Меркурий или Сет, е тъждествен на сказанието за Хермес, „Бащата на Мъдростта“, скрил своите книги на Мъдростта под стълба и след това, отваряйки два каменни стълба, намерил изписаната върху тях наука. Йосиф Флавий – независимо от своите постоянни усилия за незаслужена похвала на Израил и от това, че той приписва тази наука (Мъдрост) на еврейския Енох – все пак дава исторически данни. Той твърди, че тези стълбове все още са съществували по негово време2 и съобщава, че те били построени от Сетх (Сит). Възможно е и така да е било, но не и от патриарха с това име, сина на Адам, и не от египетския Бог на Мъдростта – Тет, Сет, Тот, Сат (впоследствие Сат-ан) или Хермес, които всички са единни – а от „Синовете на Бога-Змей“ или „Синовете на Дракона“, име, под което Йерофантите на Египет и Вавилон били известни до Потопа, както и техните предци, атлантите.

2 Дьо Мирвил, „Пневматология“, III, 70.

Ето защо това, което ни съобщава Йосиф Флавий, като се остави настрана последвалото тълкуване, трябва алегорично да е правилно. Според неговото описание и двата прочути стълба са били изцяло покрити с йероглифи, които след откриването им били изкопирани и възпроизведени в най-съкровените кътчета на вътрешните храмове на Египет и по този начин станали източник на неговата мъдрост и изключително знание. Тези два „стълба“ обаче са прототипи на двата „каменни скрижала“, изсечени от Мойсей по заповед на „Господа“. Следователно, твърдейки, че всички велики Адепти и Мистици на древността – като Орфей, Хезиод, Питагор и Платон – са заимствали елементи на своята теогония от тези йероглифи, той в определен смисъл е прав, но в друг греши. Тайната Доктрина ни учи, че изкуствата, науките, теологията и особено философията на всички народи – предшествали последния, световно известния, но не Световен Потоп – били записани идеографично на основата на първоначалните устни традиции на четвъртата раса и че те са били наследство, предадено Ј от по-ранната трета коренна раса преди нейното алегорично падение. Оттук са и египетските стълбове, скрижали и даже „белият източен камък-порфир“ на масонските легенди – които Енох, страхувайки се, че истинските и безценни тайни ще бъдат загубени, скрил преди Потопа в недрата на Земята – всички те били повече или по-малко символични и алегорични копия на първоначалните писмени записи. Книгата на Енох е едно от тези копия и освен това тя е от халдейски произход и сега представлява твърде непълно изложение. Както беше казано, Enoпchion на гръцки език означава „Вътрешно око“ или „ясновидец“; на еврейски, с помощта на мазоретични точки, това означава „посвещаващ“ и „наставник“.

Енох е събирателно име; и освен това легендата за него е също и легенда за няколко други пророци, еврейски и езически, с някои промени в измислените подробности, но при тъждественост на основната форма. Илия също така е взет на небето „жив“, и астрологът при двора на Исдубар, халдейският Хеа-бани, също е бил възнесен на Небето от Бог Хеа (Еа), който е бил негов покровител, така както и Йехова е бил покровител на Илия, чието име на еврейски означава „Бог-Jah“, Jehovah,1 същото значение има и името на Елих. Този вид лека „смърт“, или euthanasia, има езотерично значение. Той символизира смъртта на всеки Адепт, достигнал сила, степен и прочистване, което му дава възможност да „умре“ във физическото тяло и все пак да живее и да продължава съзнателен живот в астралното си тяло. Вариациите на тази тема са безкрайни, но тайният смисъл винаги е еднакъв. Изразът на апостол Павел,1 „че не е виждал смъртта“ (ut non videret mortem) има по този начин езотеричен смисъл, но не изразява нищо свръхестествено. Изопачените тълкувания в някои библейски намеци за това, че Енох, „чиито години ще бъдат годините на света“ (слънчева година от 365 дни), ще раздели с Христос и пророк Илия славата и блаженството на последното Пришествие и унищожение на Антихриста,2 езотерически означава, че някои Велики Адепти ще се върнат в седма раса, когато всички заблуди ще бъдат разсеяни и Пришествието на Истината ще бъде възвестено от тези Шишта, Свещените „Синове на светлината“.

1 Маккензи, op. cit., sub voce.

1 Послание към евреите, XI, 5.

Бълг. прев.: „Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт; и не се намери, понеже Бог го пресели“. – Бел. прев.

2 Дьо Мирвил, пак там, стр. 71.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 38

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред