За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 36

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Този процес, какъвто подробно е описан във ведическите Сутри, се състои в това – бързо да се върти пръчката в ямичката, издълбана в центъра на парче дърво. Триенето развива голяма температура и завършва с това, че възпламенява съприкосновяващите се дървени частици. Движението на пръчката не е в постоянно въртене, а съдържа цял ред от движения в противоположни посоки, чрез връвчица, прикрепена към средата на пръчката; операторът държи по един край от връвчицата в двете си ръце и дърпа редувайки ту едната, ту другата... Целият този процес се е обозначавал на санскритски език с глагола мантхами матхнани, което означава „да триеш, клатиш, тресеш и получаваш чрез триене“ и се използва специално за изразяване на въртеливо триене, както се доказва от производната му дума мандала, означаваща кръг... Всяко от парчетата дърво, служещи за добиването на огъня, има своето название на санскритски език. Пръчката, която се върти, се нарича прамантха; колелото, получаващо това триене, се нарича арани; „два арани“ означава инструментът в неговата цялост.“1

Остава да се научи какво има да възразят против това брамините? Но даже предполагайки, че в един от аспектите на своя мит Прометей е бил представен като проявител на огъня чрез Прамантха или като одухотворен и божествен Прамантха, нима това ще означава, че символизмът е имал друг смисъл, освен фаличният, приписван му от символистите? Във всеки случай, Дешарм явно е бил осенен от проблясък на истината, тъй като той несъзнателно потвърждава всичко, на което учат Окултните Науки относно Манаса на Девите, дарили човека със съзнанието на безсмъртната му душа, което пречи на човека да „предвижда смъртта“ и му дава знанието, че е безсмъртен.“2 „По какъв начин Прометей е овладял (божествената) искрата?“ – пита той.

„Огънят пребивава на Небето, поради това именно там той е трябвало да се насочи, за да го намери, преди да може да го донесе долу при хората, но за да се приближи до боговете, той самият трябва да бъде такъв бог.“3

Гърците са твърдели, че той е принадлежал на Божествената раса и бил син на Титана Япет (Яфет);4 индусите са го причислявали към Девите.

1 Извадките са цитирани от Дешарм op. cit., стр. 258, 259. Взема се горното и долното парче дърво, които се употребяват при жертвоприношения за добиване чрез триене на свещения огън, и именно Арани съдържа в себе си ямичката. Това е доказано в алегорията във Ваю и другите Пурани, които разказват, че Ними, син на Икшваку, не оставил наследник, и Риши, страхувайки се да оставят Земята без управник, вкарали тялото на царя в ямичката на Арани – като във висша Арани – и произвели от него принц на име Джанака. „Вследствие на този специален способ, чрез който е бил зароден, той е бил наречен Джанака“. Вж. също „Sanskrit Dictionary“ на Голдщюкър, sub voce, (Вишну Пурана, превод на Уилсън, III, 330). Деваки, майката на Кришна, в молитвата към нея е наречена „Арани, чието триене поражда огън“.

2 Монадата на животното е също така безсмъртна, както и монадата на човека, но животното нищо не знае за това; то живее с животинския дух на усещанията, точно така би живял и първият човек, достигайки физическо развитие в Трета Раса, ако не беше намесата на Агнишвата и Манаса на Питри.

3 Оp. cit., стр. 259.

4 ???????????? „Теог.“, стр. 528.

„Но в началото небесният огън е принадлежал само на боговете: това е било съкровище, което те пазели за себе си... което те ревниво пазели...“ „Предпазливият син на Япет – казва Хезиод – излъгал Юпитер, открадвайки и скривайки във вдлъбнатината нарфекс неуморимия огън с блестящо сияние...“1 По този начин дарът, донесен от Прометей на хората, бил завоюван на небето. Сега, според гръцките представи (в дадения случай тъждествени с идеите на окултистите) това овладяване, изтръгнато от Юпитер, това човешко нарушаване на притежанието на боговете, неизбежно е повлякло след себе си изкупление... Освен това, Прометей принадлежал към тази раса на Титани, която въстанала2 против боговете и чиито представители владетелят на Олимп хвърлил в Тартар; подобно на тях, той е гений на злото, осъден на жестоки страдания.“3

Най-възмутителният факт в обяснението, което следва, е едностранната гледна точка, приета по отношение на този най-велик мит. Най-интуитивните сред съвременните автори не могат или не желаят да се издигнат в своите представи по-високо от равнището на Земята и космическите феномени. Не се отрича, че моралната мисъл в мита, както е представена в Теогонията на Хезиод, играе известна роля в примитивната гръцка представа. Титанът е нещо повече от похитител на небесния огън. Той представлява съвкупността на човечеството – дейно, трудещо се, разумно, но в същото време честолюбиво, стремящо се да достигне божествените сили. Поради това, именно човечеството бива наказвано в лицето на Прометей, но така е само при гърците. За тях Прометей не е престъпник, освен в очите на Боговете. Напротив, в неговото отношение към Земята той сам е Бог, приятел на човечеството (???????????), което издигнал до цивилизацията и посветил в познанията за всички изкуства; представа, намерила своя най-поетичен израз у Есхил. Но кой е Прометей за всички други народи? Паднал Ангел, Сатана, както би искала това църквата? Съвсем не. Той е просто изображение на пагубните и застрашаващи следствия от мълнията. Той е „лош огън“ (mal feu)4 и символ на мъжкия орган на божественото размножаване.

1 „Теогония“, 505.

2 Поради това те са наречени Паднали Ангели; Асурите на индуския пантеон.

3 Дешарм, op. cit., стр. 259, 260.

4 Пак там, стр. 263.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 36

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред