За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 33

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ VI

ПРОМЕТЕЙ Е ТИТАН

НЕГОВИЯТ ПРОИЗХОД Е ОТ ДРЕВНА ИНДИЯ

В съвременната ни епоха, в умовете на най-добрите символисти на Европа няма ни най-малко съмнение, че в древността името на Прометей е имало огромно и твърде тайнствено значение. Излагайки историята на Девкалион, смятан сред жителите на Беотия за прародител на човешката раса, който според прочутата легенда е бил син на Прометей, авторът на „Митология на Древна Гърция“ отбелязва:

„По този начин Прометей е бил нещо повече от прообраз на човечеството, той е негов зародител. Видяхме, че Хефест е изваял първата жена (Пандора) и й дал живот; така Прометей размесва влажната глина и формира тялото на първия човек, когото той дарил с искра на душата.1 След потопа на Девкалион, казват те, Зевс заповядал на Прометей и Атина да призоват за живот новата раса на хора – от тинята, образувала се от водите на потопа,2 която в дните на Павзаний още се виждала във Фокиа.3 На няколко архаични паметника ние срещаме Прометей като ваятел на човешкото тяло, или сам, или с помощта на Атина.“4

1 Аполодор, I, 7, 1.

2 „Метаморфози“, Овидий, I, 81, „Etym. M.“, v. ?????????.

3 Павзаний, X, 4, 4.

4 Оp. cit., стр. 264.

5 Павзаний, II, 1, 5; стр. 20, 3.

Този автор ни напомня друга също така тайнствена личност, макар и като цяло по-малко известна от Прометей, чиято легенда съдържа забележителни аналози с легендата за Титана. Името на този втори прародител и зародител е Фороней, герой от древната поема Форонеида, за съжаление вече несъществуваща. Неговата легенда се локализира в Арголид, където на олтара му се поддържал постоянен огън, като напомняне, че той е донесъл Огъня на Земята.5 Благодетел на човечеството, подобно на Прометей, той го приобщил към всички радости на Земята. Платон1 и Климент Александрийски2 говорят, че Фороней е бил първият човек или „отец на смъртните“. Неговата генеалогия, която му определя като баща реката Инакос, ни напомня генеалогията на Прометей, според която този Титан е син на Океанидата Климена. Но майка на Фороней е била нимфата Мелиа – забележителен произход, който го отличава от Прометей.3

Дешарм предполага, че Мелиа е олицетворение на „дървото ясен“ – откъдето според Хезиод е произлязла расата на Бронзовия век,4 и при гърците това дърво се смята за небесно, общо е и за всяка арийска митология. Ясенът е дървото на Игдразил от скандинавската древност, което Норните всекидневно напояват с вода от извора Урд, за да не изсъхва. То остава зелено до последните дни на Златния век. Тогава Норните – три сестри, които вещо се взират в Миналото, Настоящето и Бъдещето – съобщават заповедите на Орлог или съдбата (Карма), но хората осъзнават само Сегашното.

„(Но когато) Гултвайг (златната руда) идва, привлекателната чаровница..., която три пъти е хвърлена в огъня и всеки път излиза от него по-прекрасна отпреди и изпълва душите на боговете и хората с неутолимо желание, тогава Норните... влизат в битието и благословеният свят на детските сънища изчезва и грехът се наражда с всичките си тежки последствия (и Карма).“5

1 „Тимей“, стр. 22.

2 „Strom.“, I, стр. 360.

3 Дешарм, пак там, стр. 265.

4 „Opera et Dies“, 142–145. Според окултните учения изминали три юги в течение на третата коренна раса, т.е. Сатя, Трета и Двапара Юга – отговарящи на Златния век в нейната ранна невинност; Сребърният, когато тя достигнала своята възмъжалост и Бронзовият век, когато, разделила се на два пола, тя стигнала до мощните полубогове на древността.

5 „Азгард и Боговете“, стр. 11–13.

Три пъти прочистеното злато е Манаса, съзнателната душа.

У гърците ясенът изразява същата мисъл. Неговите разкошни клони са Звездните Небеса, златни денем, а нощем осеяни със звезди – плодовете на Мелиа и Игдразил, под чиято пазеща сянка човечеството е живяло по време на Златния век, без желания и без страх. „Това дърво е имало плод или пламтяща клонка, която била мълния“ – по предположението на Дешарм.

Тук на сцената излиза убийственият материализъм на епохата, това специално извращение на съвременния ум, което подобно на северния вятър прегъва всичко по своя път и замразява всякаква интуиция, без да й позволява да се намесва във физическите теории на днешното време. Като вижда в Прометей единствено „огъня чрез триене“, ученият автор на „Митология на древна Гърция“ намира в този „плод“ не повече от обикновен намек за земния огън и неговото откриване. Това вече не е огънят от падането на мълния, възпламеняваща сухото дърво – извършвайки по този начин неоценима полза за човечеството на палеолита – а този път е нещо по-тайнствено, макар и все пак толкова земно.

„Божествената птица свила гнездо в клоните (на небесния Ясен), похитила тази клонка (или плод) и я отнесла с клюна си на Земята. Гръцката дума ???????? е точен еквивалент на санскритската дума бхураня, „бърз“, която е епитет на Агни, смятан за носител на божествената искра. По този начин Фороней, син на Мелиа, или небесният ясен, съответства на понятие, вероятно много по-древно, отколкото е това, което е преобразило прамантха (на древните арийски индуси) в гръцкия Прометей. Фороней е (олицетворената) птица, донасяща небесната мълния на Земята. Преданията, които се отнасят към рождението на расата на Бронзовия век, и тези, които направили от Фороней баща на Арголиан, за нас са доказателство, че тази мълниеносна стрела (или мълния), както и в легендата за Хефест или Прометей, е била началото на човешката раса.“1

1 Оp. cit., стр. 266.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 33

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред