За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 24

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Ние приканваме това да бъде направено сега, когато този намек ще бъде обяснен напълно открито; но извън всякакво съмнение, днес еволюционистите ще отхвърлят това, както са го отхвърляли и преди десет години. Науката и теологията са против нас; поради това ние обсъждаме както едната, така и другата, и сме принудени да правим това като самозащита. На основата на мъгляви метафори, разхвърлени във всички писания на пророците и в Откровението на св. Йоан, във величественото, но променливо изложение в Книгата на Енох, именно на тази нестабилна почва християнската теология е построила своя догматичен епос за Битката в Небесата. Тя е сторила и повече: възползвала се е от символичните видения, разбираеми само за Посветените, като опори за поддържането на цялото грамадно здание на своята религия. Днес се оказа, че тези опори са само слаби тръстики и хитроумната сграда се разрушава. Цялата схема на християнството е основана на Яхин и Боаз, на двете противоположни Сили на Доброто и Злото, Христос и Сатаната, ???????????????????????????????

Ако се отнеме от християнството главната му опора в Падналите Ангели, тогава убежището Едем с неговите Адам и Ева ще се разтворят във въздуха; и Христос – в неговия изключителен образ на Единен Бог и Спасител и жертва на Изкуплението на греховете на животинския човек – става веднага ненужен и безсмислен мит.

В един стар брой на „Археологичен преглед“ френският автор Мори пише:

„Тази всемирна борба между добрите и злите духове изглежда като възпроизведена от друга борба, по-древна и ужасна, която според древния мит се е водила преди сътворението на света, между верните и въстаналите войнства...“1

1 1845, стр. 41.

Това още веднъж се явява просто въпрос на приоритет. Ако Откровението на св. Йоан беше написано по времето на Ведическата епоха и ако днес не съществуваше убеждението, че то е само още едно преработване на Книгата на Енох и легендите за Дракона на езическата древност, величието и красотата на образите биха могли да повлияят на мнението на критиците в полза на християнското тълкуване на тази първа война, чието бойно поле са били Звездните Небеса, а първите сражаващи се – Ангелите. Всъщност, както сега стоят нещата, Откровението следва да се отнесе, събитие след събитие, към други, много по-древни видения. За по-доброто разбиране на апокалиптичните алегории в Езотеричния епос, ние молим читателя да се обърне към Откровението и да прочете глава XII от стих 1 до 7.

Главата има няколко значения и е било открито много, що се отнася до астрономичния и числов ключ на този световен мит. Това, което може да се представи сега, е само фрагмент, няколко намека за тайния му смисъл, като съдържащ в себе си отразени факти за истинската война, за борбата между посветените на двете Школи. Многобройни и разновидни са алегориите, съществуващи и до днес, които са построени върху същия този основен камък. Истинският разказ – даващ пълния езотеричен смисъл – се намира в Тайните Книги, но авторката не е имала достъп до тях.

Все пак епизодът за Войната на Тарака в езотеричните трудове, както и някои Езотерични Коментари, вероятно биха могли да дадат ключа. Във всички Пурани това събитие е описано с по-големи или по-малки промени, което сочи неговия алегоричен характер.

В митологията на ранните Ведически Арийци, както и в по-късните разкази на Пураните, се споменава Будха, „Мъдрият“, „посветеният в Тайната Мъдрост“, и в своя евхемеризъм, представляващ планетата Меркурий. „Индуски класически речник“ изобразява Будха като автор на един от химните на Риг-Веда. Поради това в никакъв случай не може да бъде „по-късна измислица на брамините“, а в действителност е много древно олицетворение.

Само изследвайки неговата генеалогия, или по-точно теогония, може да се открият следните факти. Като мит той е син на Тара, жената на Брихаспати, „със златен цвят“, и Сома (мъжкото начало), Луната, който подобно на Парис похищава тази нова Елена на индуското звездно царство от нейния съпруг. Това става причина за великата борба и война в Сварга (Небето). Този епизод предизвиква битката между Боговете и Асурите. Цар Сома намира съюзници в Ушанас (Венера), водач на Данавите; Индра и Рудра са начело на Боговете, взели страната на Брихаспати. На последния помага Шанкара (Шива), чийто Гуру е бащата на Брихаспати, Ангирас, и поради това поддържа неговия син. Тук Индра се явява индуският прообраз на Михаил Архистратег и на Победителя на Ангела на „Дракона“ – поради това едно от неговите имена е Джишну – „Водач на Небесното Войнство“. И двете страни се сражават, както са се сражавали някои Титани срещу други Титани, защитавайки се от отмъстителните Богове; едната страна е поддържала Гръмовержеца Юпитер (в Индия Брихаспати е планетата Юпитер, което е любопитно съвпадение), другата поддържала вечно свирепия Рудра. По време на тази война Индра е бил напуснат от своите телохранители, Боговете на Бурите (Марут). Този разказ в някои свои детайли е много образен.

Да разгледаме някои от тях и да се опитаме да разкрием значението им.

Оглавяващ гений или „Управник“ на планетата Юпитер е Брихаспати, оскърбеният съпруг. Той е наставник или Духовен Учител на Боговете, които са представители на производителните сили. В Риг-Веда той се нарича Брахманаспати, с името на „Божество, в което се олицетворява въздействието на култа на боговете“. Следователно, Брахманаспати представлява, така да се каже, материализация на „Божествената Благодат“ чрез ритуали и церемонии или екзотеричния култ.

От друга страна, неговата съпруга Тара1 е олицетворение на всички сили на посветения в Гупта-Видя (Тайното Знание), което ще бъде показано. Сома астрономично е Луната; но в мистичната терминология това също така е и името на свещена напитка, която брамините и Посветените са приемали по време на техните Мистерии и ритуали на жертвоприношения. Растението Сома е asclepias acida, даващо сок, от който се приготвя мистичното питие, или напитката Сома. Само потомците на Риши, Агнихотрите, или Огнеслужителите на великите Мистерии, са познавали цялата му мощ. Но действителното предназначение на истинския Сома е било (и е) от Посветения да се направи „нов човек“, след като той „отново се роди“, а именно, когато започва да живее в своето Астрално тяло;2 тъй като, когато неговата духовна природа надделее над физическата, той няма да се забави да я отхвърли и да се раздели даже и с тази ефирна форма.3

1 Вж. по-нататъшни сведения за казаното по-горе в „Индуски класически речник“ на Доусън.

2 Вж. „Пет години Теософия“, статията „Еликсир на Живота“.

3 Този, който се приобщава или вкуси Сома, вижда себе си свързан със своето външно тяло и едновременно далеч от него в духовната си форма. Освободен от първото, той се издига за известно време във висшите, ефирни области, действително ставайки „като един от Боговете“, но въпреки това запазва във физическия си мозък паметта за онова, което вижда и изпитва. Казано достъпно, Сомата е Плод на Дървото на Знанието, забранен от ревнивите Елохими на Адам и Ева, или Yah-ve, от страх „човекът да не стане подобен на нас“.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 24

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред