За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 23

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

В цяла Мала Азия Посветените, както и някои израелски царе, са били наричани „Дървета на Праведността“ и ливански кедри. Така са били наричани и великите Адепти в Индия, но само Адептите на Лявата Ръка. Когато Вишну Пурана разказва, че „светът е бил препълнен с дървета“, докато „Прачетасите, които прекарали 10 000 години в отшелничество в обширния океан“, били потопени в молитвено съзерцание, тази алегория се отнася до атлантите и Адептите на ранната пета раса – арийците. Другите „Дървета (Адептите Вещари) се разпространили и затъмнили неохраняваната земя; и народите загинали... без да са в състояние да се трудят в течение на десет хиляди години“. Тогава Мъдреците, Ришите на Арийската раса, наричани Прачетаса, са показани като „излизащи от дълбината“1 и унищожаващи чрез вятър и пламък, изригващ от устата им, беззаконните „дървета“ и целия растителен свят; дотогава, докато Сома (Луната), владетел на растителното царство, не ги умиротворил чрез съюза с Адептите на Дясната Пътека, на които той предложил за невеста Мариша, „дете на дърветата“.2 Това е намек за великата борба между „Синовете на Бога“ и „Синовете на Тъмната Мъдрост“ – наши праотци; или между Адептите арийци и Адептите атланти.

1 Вишну Пурана, I, XV.

2 Това е най-чиста алегория. Водите са символ на Мъдростта и Окултното Знание. Хермес изобразявал свещената наука под символа на огъня; Северните Посветени са под символа на Водата. Тя е порождение на Нара, „Божият Дух“, или по-точно на Параматмана, „Висшата Душа“ – казва Кулука Бхата; „Нараяна означава „този, който пребивава в дълбините“ или е потопен във водите на Мъдростта“ – водата изобразява тялото на Нара“ (Ваю Пурана). Оттук е и твърдението, че в течение на 10 000 години те са пребивавали в суров аскетизъм в „обширния океан“; показани са като възникващи от него. Еа, Богът на Мъдростта, е „Величествена риба“ и Дагон, или Оан, Човекът-Риба на халдейците, който се издигал от водите, за да учи на мъдрост.

Цялата история на този период е изложена в Рамаяна, която е мистичен разказ в епична форма за борбата между Рама – първият цар на Божествената династия на ранните арийци, и Равана – символичното олицетворение на Расата на Атлантите (Ланка). Първите са били въплъщение на Слънчевите Богове; вторите – на Лунните Деви. Това е била велика битка между Доброто и Злото, между Бялата и Черната Магия, битка за превъзходството на божествените над низшите земни или космически сили.

Ако изучаващият иска по-добре да разбере последното твърдение, нека се обърне към епизода в Анугита от Махабхарата, в който браминът казва на жена си:

„Аз осъзнах, чрез висшето Аз, мястото, пребиваващо във висшето Аз – (мястото) където пребивава Браман, свободен от двойките противоположности, и луната заедно с огъня (или слънцето), поддържайки (всички) съществата (като) двигател на разумния принцип.“1

Луната е божество на разума (Манас), но само на низш план. Коментарите гласят:

„Манас е двойнствен – Лунен в долната си част, Слънчев в горната.“

Тоест, в своя висш аспект той се привлича към Будхи, а в своя низш се спуска към животинската си Душа, пълна с чувствени и егоистични желания, и се вслушва в нейния глас; и в това се съдържа тайната на живота на Адепта и живота на непосветения, както и тайната на посмъртното отделяне на божествената форма от животинския човек. Махабхарата, всеки стих от която трябва да се прочете езотерично, разкрива с величествен символизъм и алегория скръбта на човека и душата. В Анугита браминът казва:

„Вътре (вътре в тялото) сред всички тези ветрове на живота (?принципи), които се движат в тялото и се поглъщат взаимно,2 гори седмичният огън на Вайшванара.“3,4

1 Глава V; „Свещените книги на Изтока“, т. VIII, стр. 257.

2 Това е обяснено от талантливия преводач на Анугита в забележка (стр. 258) със следните думи: „Смисълът явно е такъв: течението на земния живот се дължи на течението на жизнените ветрове, които са завързани за Еgo-то и водят до неговите прояви във вид на индивидуални души“.

3 Вайшванара е дума, често употребявана като определение на Висшето Аз – обяснява Нилакантха.

4 Пак там, стр. 259. Преведено от Кашинатх Тримбак Теланг, магистър по изкуствата в Бомбай.

Но главната „Душа“ е Манас или Разум; следователно Сома, Луната, е показана като сключваща съюз с неговата слънчева част, олицетворена чрез Прачетасите. Но това е само един от седемте ключа, откриващи седем аспекта, които се съдържат в Рамаяна, както и във всички подобни Писания – именно метафизичен ключ.

Символът на „Дървото“, олицетворяващ различни Посветени, е бил почти световен. Исус е наречен „Дърво на Живота“, както и всички Адепти на Благия Закон, докато Адептите на Лявата Пътека се споменават като „изсъхващи дървета“; Йоан Кръстител говори за „брадва, която лежи при корените на дърветата“;1 и армиите на асирийския цар са наречени „дървета“.2

Истинското значение на Градината Едем беше достатъчно обяснено в „Разбулената Изида“. Авторката неведнъж е чувала изрази на учудване, че в „Разбулената Изида“ се съдържат толкова малко доктрини от издаваните сега. Това е голяма заблуда, тъй като намеците за подобни учения са многобройни, дори и самите учения да не са били представени. Тогава не беше дошло времето, часът не е ударил и сега, за да бъде издадено. „Нито Атлантите, нито четвъртата раса, предшествали нашата пета раса, са споменати в „Разбулената Изида“, пише един от критиците на „Езотеричен Буддизъм“. Аз, тази, която писах „Разбулената Изида“, твърдя, че атлантите са споменати в нея като наши предшественици. Тъй като какво може да е по-ясно от следното твърдение там, когато се говори за Книгата на Йов:

„В първоначалния текст вместо „мъртви неща“ са споменати мъртви Рефаим (великани, или мощни примитивни хора), от които „еволюцията“ в един прекрасен ден може да проследи произхода на нашата сегашна раса.“3

1 Евангелие от Матей, III, 10.

Бълг. прев.: „И секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън“. – Бел. прев.

2 Книга на пророк Исая, X, 19.

3 Оp. cit., I, 133.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 23

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред