За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 15

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Тъй като даже Архангел Михаил... не е смеел да произнесе (над Дявола) упрекващ съд, а казал „да ти забрани Господ.“1

Накрая, същото е повторено и в Талмуда:2

„Веднъж Сатаната се появил пред човека, който всекидневно го проклинал, и му казал: „Защо постъпваш така? Забележи, че сам Бог не ме е проклел, а само е казал: „Да ти забрани Господ, Сатана!“3

1 Послание на Юда, ст. 8, 9.

Бълг. прев.: „А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече: „Господ да ти забрани“. – Бел. прев.

2 Вж. „Разбулената Изида“, II, 487, et seq.

3 Трактат Kiddushim, 81. Но вж. Кабала на Исак Майер, стр. 92, 94.

Този образец на талмудична осведоменост ясно показва, че (a) в Талмуда св. Михаил е наречен Бог, а някой друг – „Господ“ и (b), че Сатаната е също Бог, от когото даже „Господ“ се бои. Всичко, което четем в Зохар и в други кабалистични трудове относно Сатаната, ясно показва, че това „лице“ просто е само олицетворение на абстрактното Зло, което е оръдие на Кармичния Закон и Кармата. Това е нашата човешка природа и самият човек, тъй като е казано, че „Сатаната винаги е близък и неразривно преплетен с човека“. Въпросът е само в това, доколко тази Мощ е латентна или активна в нас.

Във всеки случай на учените символисти е добре известен фактът, че във всяка велика религия от древността именно Логосът Демиург – Вторият Логос, или първата еманация на Разума, Махат – дава, така да се каже, основната нота на това, което може да се нарече съотношение на Индивидуалността и Личността в последващата схема на еволюцията. Именно Логосът е показан в мистичния символизъм на космогонията, теогонията и антропогонията като изпълняващ две роли в драмата на Творението и Битието – ролята на чисто човешка Личност и на божествено Безличие, на така наречените Аватари или Божествени въплътявания, и ролята на вселенски дух, наричан от гностиците Христос или Фраварши (или Феруер), Ахура Мазда във философията на маздейците. На по-ниските стъпала от теогонията, Небесните Същества от Низшите Йерархии, всички имат свой Фраварши, или Небесен „Двойник“. Това се отнася до същото и е само още по-мистично потвърждение на кабалистичната аксиома: „Deus est Demon inversus“; думата „Демон“ обаче в случая на Сократ и в смисъла, придаван на това от цялата древност, означава Духът Пазител, „Ангелът“, а не дяволът от сатанински произход, както би искало да докаже богословието. Римокатолическата църква проявява своята обичайна логика и последователност, признавайки св. Михаил като Феруер на Христос. Този Феруер е бил негов „Ангел Пазител“, както е доказано от св. Тома,1 който, въпреки всичко, нарича Дяволи всички прообрази и синоними на Михаил, подобни например на Меркурий.

Църквата определено признава догмата, че Христос има свой Феруер, както има всеки друг Бог или смъртен. Дьо Мирвил пише:

„Тук имаме двама герои на Стария завет, Глагол (?) (или втори Йехова) и Неговият Лик („Присъствие“, както превеждат протестантите), като при това двамата проявяват само единия, бидейки двама; тайната, която ни се струваше неразгадаема – преди да бяхме изучили доктрината за маздейските Феруери и да научим, че Феруер е духовна мощ и едновременно образ, лик и пазител на Душата, която, в края на краищата, възприема Феруера.“2

Това е почти вярно.

Сред останалите нелепости кабалистите твърдят, че думата Метатрон, разделена на meta-thronon (???????????), означава „близо до престола“.3 Но това означава точно обратното, тъй като meta значи „зад границите“, а не „близо“. Това има голямо значение за нашия довод. Св. Михаил „quis ut Deus“ се явява тогава, така да се каже, представител на невидимия свят във видимия и обективния.

1 В своя труд „Delle Grandezze del Archangelo Sancti Mikaele“ Марангон възкликва: „О, най-велика от звездите, ти, следваща след Слънцето, което е Христос!... О, живо подобие на Божеството! О, велик тауматург на Стария завет! О, невидим наместник на Христа в неговата Църква!...“ Този труд се почита твърде много от латинската църква.

2 Пневматология, V, 516.

3 Пак там, стр. 515.

Заедно с римокатолическата църква кабалистите твърдят по-нататък, че в библейската и християнската теология не съществува „по-висша небесна личност след Троицата от образа на Архангела, или Серафима, Михаил“. Според тяхното твърдение, победител над Дракона е Архисатрапът на Свещената Милиция, Пазителят на Планетите, Царят на Звездите, поразяващ Сатаната и Могъщ Управник. В мистичната астрономия на тези образи той е Победителят на Ариман, който събаря звездния престол на узурпатора и се къпе вместо него в Слънчеви Огньове; и бидейки защитник на Христос-Слънцето, той дотолкова се приближава до своя повелител, че сякаш се съединява с него.1 Благодарение на това сливане със Словото (Глагола), протестантите и сред тях Калвин свършили с това, че напълно загубили от погледа си двойнствеността и не виждали повече Михаил, а „само неговия Господ“, както пише абат Карон. Католиците и особено техните кабалисти знаят по-добре; именно те обясняват на света тази двойнственост, предоставяща им възможност да прославят избраниците на църквата и да отхвърлят и предават на анатема всички Богове, които могат да попречат на техните догми.

Така същите тези титли и същите тези имена, редувани, се дават на Бога и на Архангела. И двамата се наричат Метатрони, „и двамата носят името на Йехова, прилагано към тях, когато говорят слети“ (sic), тъй като според Зохар този термин означава както Владетел, така и Посланик. И двамата са Ангели на Лика, тъй като, както ни казват, ако от една страна „Словото“ се нарича „Лик (или Присъствие) и Образ на Същността на Бога“, от друга – „Исай, възвестявайки на израилтяните за Спасителя (?), им казва: „Ангелът на Неговото Лице ги е спасявал във всякаква тяхна скръб“, по този начин за тях „той е бил Спасител“.2 На друго място Михаил твърде ясно е наречен „Княз на ликовете на Господа“, „Слава на Господа“. И Йехова, и Михаил са „водачи на Израил...3 вождове на Армията на Господа, Превисши Съдии над Душите и даже над Серафимите.“4

Всичко цитирано по-горе се представя на основата на авторитета на различни трудове на римокатолиците, поради което трябва да се разглежда като напълно ортодоксално. Някои изрази са преведени, за да се покаже какво подразбират префинените теолози и казуисти под термина Феруер,5 под тази дума, която някои френски автори са заимствали от Зенд Авеста, както вече беше казано, и е употребявана в римския католицизъм с цел, която Зороастър не е можел да предвиди по никакъв начин. Във Фаргард XIX (стих 14) във Вендидат е казано:

1 Пак там, стр. 514.

2 Исая, LXIII, 8, 9.

3 Метатор и ??????.

4 „Пневматология“, стр. 515. „Лик и представител на Глагола“.

5 Това, което във Вендидад се нарича Фраварши, безсмъртна частица от индивида, това, което надживява човека – висшето Ego, казват окултистите, или Божествен Двойник.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 15

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред