За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 11

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Светая Светих“, кабалистично и прието от равините понятие, е показано по този начин като международен символ и общо притежание. Също така, то не е получило своето начало при евреите, а благодарение на твърде реалистичното му използване от полусвещените левити, този символ е придобил при тях значение, което едва ли има у другите народи днес и което първоначално воъбще не е било предполагано сред истинските кабалисти. Лингам и Йони на съвременните индуси, разбира се със средно равнище на съзнание, не е по-високо от „Светая Светих“ на брамините, но то не е и по-лошо; и това вече е известно предимство пред християнските хулители на азиатските религиозни философии. Тъй като в подобни религиозни митове, в скрития символизъм на вярванията и философиите, именно духът на излаганите догми трябва да реши тяхната относителна ценност. И кой може да каже, че бидейки разгледана от една или друга страна, тази така наречена „Мъдрост“, приложена само към потребностите и благото на една малка народност, не е дала развитие сред нея на нещо сходно с националната етика? Пророците са налице, за да покажат образа на живота на избрания, но „силен“ народ преди времената на Мойсей, с него и след него. Що се отнася до „Светая Светих“, същият този Езотеризъм, съществуващ и до днес в Индия, доказва, че те са притежавали вече Религията на Мъдростта и са се ползвали от нейния световен език и символи. Както е казано по-горе, това е било и все още означава преминаване през „Златната“ Крава в същото това приведено положение, както е изисквала Галерията на Пирамидата, което е отъждествявало човека с Йехова в еврейския Езотеризъм. Цялата разлика е в духа на тълкуването. У индусите, както и у древните египтяни, този дух е бил напълно метафизичен и психологичен; при евреите той е бил реалистичен и физиологичен. То сочело първото полово разделяне на човешката раса – Ева, която дава рождение на Каин-Йехова, както е показано в „The Source of Measures“; сочело завършека на земния физиологичен съюз и зачатието, както това пък е изразено в алегорията за Каин, проливащ кръвта на Авел, тъй като Habel (Авел) е женското начало; сочело и раждането на деца, като процес, получил началото си в Трета Раса или с третия син на Адам, Сит; започвайки от Енох, син на Сит, човечеството приело да нарича себе си Йехова, или Jah-hovah, Jod, мъжко, и Havah или Ева, т.е. същества от мъжки и женски пол.1 По този начин разликата е в религиозното и етично чувство, но двата символа са тъждествени. Несъмнено, сред напълно посветените юдейски танаими вътрешният смисъл на символа е бил също така свещен в своята абстрактност, както и сред древните арийски Дви-джа. Култът на „Бога в ковчега“ се отнася едва към началото на времето на Давид и в течение на хилядолетия израилтяните не са знаели за фалическия Йехова. Днес древната Кабала, издавана и преиздавана, се е украсила с това понятие.

1 В Книгата Битие (IV, 26) това е предадено неправилно. „И той му нарекъл име Енос (човек); тогава започнали да призовават името на Господа“ – което няма никакъв смисъл, след като Адам и другите са постъпвали по същия начин.

Бълг. прев.: „На Сита тъй също се роди син, и той му даде име Енос; тогава наченаха да призовават името на Господа (Бога)“ – Бел. прев.

У древните арийци скритият смисъл бил грандиозен, величествен и поетичен, независимо от цялото противоречие, съществуващо сега между това твърдение и външната видимост на символа. Церемонията по преминаването през Светая Светих – днес символизирана от кравата, но отначало с преминаване през Хираня-гарбха, Лъченосното Яйце, което е символ на Всемирната Абсолютна Природа – означавала духовно зачатие и рождение, или по-точно – ново раждане на индивида и неговото възраждане; така влизането на приведения човек в Sanctum Sanctorum означавало, че той е готов да премине през утробата на Майката Природа, или – физическото същество е готово отново да стане първоначалното Духовно Същество, Човекът преди неговото раждане. При семитите приведеният човек е означавал падение на Духа в Материята и това падение и унижение кулминирали при тях до принизяването на Божеството към равнището на човека. За арийците този символ е означавал разделяне на Духа и Материята, потапянето и възвръщането на Духа към неговия първоначален Източник; за семитите – съчетаване на Духовния Човек с Материалната женска Природа, като при това физиологичното значение е надвишавало психологичното и чисто нематериалното. Гледната точка на арийците относно символизма е била тъждествена с вижданията на целия езически свят; тълкуванията на семитите са произлизали и са принадлежали предимно на малко племе, отбелязвайки по този начин неговите национални черти и специфични недостатъци, характеризиращи много евреи и до днес – груб реализъм, самолюбие и чувственост. Чрез баща си Яков те сключили договор със своето племенно Божество, възнасящо се над всички подобни, и завет, че „неговото семе ще бъде като пясъка на земята“; и оттогава това божество не би могло да бъде представено по-добре, отколкото като символ на зараждането, а също така с число или с числа.

Карлейл е произнесъл мъдри думи за тези два народа. За индуса-ариец, като най-метафизичен и духовен народ на земята, религията винаги е била, според неговите думи:

„Вечна полярна Звезда, която толкова по-ярко сияела на небето, колкото по-тъмна ставала нощта тук, на земята, около него.“

Религията на индуса го откъсва от земята; поради това, даже и сега, по своя вътрешен смисъл символът на кравата е един от най-великите и най-философските след всички останали символи. Към „Учителите“ и „Владетелите“ на Европейските Правителства – израилтяните – е още по-приложима друга мисъл на Карлейл, изказана за тях:

„Религията е мъдро и предпазливо чувство, основано на проста сметка“ –

и такова то е било от самото начало. Като приемат върху себе си този товар, християнските народи се чувстват длъжни да защитят и опоетизират тази религия за сметка на всички останали.

Но при древните народи не е е било така. За тях проходът, служещ за вход, и саркофагът в Царските покои означавали възраждане, а не зараждане. Това е бил най-тържественият символ, наистина Светая Светих, където се създавали Безсмъртните Йерофанти и „Синовете на Бога“, но никога смъртни хора и синове на похотта и плътта, както е сега, според скрития смисъл на семитския кабалист. Лесно е да се обясни причината за разликата във вижданията на тези две раси. Индусът-ариец принадлежи на най-старата раса днес на Земята, евреинът-семит – на по-късната. Първата има зад себе си древност около милион години; втората е малка подраса, имаща зад гърба си не повече от 8000 години.1

1 Ако говорим точно, евреите са изкуствена арийска раса, родена в Индия, и принадлежат към кавказкото подразделение. Никой от запознатите с арменците и персийците няма да подмине да признае в тези три същия този арийски, кавказки тип. От седемте първоначални типа на петата раса сега на Земята остават само три. Както правилно се е изразил проф. У. Г. Флоуър през 1885 г.: „Аз не мога да се откажа от извода, до който така често са стигали различни антрополози – че първобитният човек, който и да е бил той, в течение на вековете се е разделил на три основни типа, представени от кавказките народи на Европа, монголците на Азия и етиопците на Африка, и че всички съществуващи индивиди от тези родове могат да бъдат разпределени около споменатите типове“. (Адрес на Президента на Антропологичния институт на Великобритания и т.н.) Може ли това да не е така, приемайки, че нашата раса вече е достигнала своята пета субраса?


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 11

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред