За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 10

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Това откритие свързва Йехова още повече с всички други Творящи и Зараждащи Богове, Слънчеви и Лунни, и особено с „Цар Сома“, индуският Deus Lunus, Луната, следствие на Езотеричното влияние, приписвано в Окултизма на тази планета. Обаче в самите еврейски писания има и други потвърждения за това. В своя труд „More Nevochim“ (или „Ръководител на Недоумяващия“ – наистина), говорейки за Адам, Маймонид го показва в два аспекта: като човек – подобно на всички други, роден от мъж и жена и като пророк на Луната; причината за това сега става очевидна и трябва да бъде обяснена.

Адам, като предполагаем велик „прародител на Човешката раса“, така както и Адам Кадмон, е създаден по образ и подобие Божие, следователно, той е приапичен образ. Еврейските думи Сакр’ и Н’кабва, буквално преведени означават Лингам (Фалос) и Йони (Ктеис), независимо от превода им в Библията като мъж и жена.1 Както там е казано: „Бог създал човека по свой образ, по подобие Божие го създал той: като мъж-жена ги сътворил той“ – андрогинният Адам Кадмон. Но това кабалистично име не е името на жив човек, нито даже на човешкото или Божественото същество, а името на двата пола или органи за размножение, наричани на еврейски с такава обичайна откровеност главно в библейския език, Сакр’ и Н’кабва;2 именно поради това двете са образът, под който „Господ Бог“ се е появявал обикновено на своя избран народ. Че това е така, е доказано извън всякакво съмнение, от почти всички символисти и еврейски учени, както и от Кабала. Поради това Адам в определен смисъл е Йехова. Това обяснява друго общо предание на Изтока, споменато в труда на Грегъри „Бележки и наблюдения по повод на няколко места в Писанията“3 и приведено от Харгрейв Дженингс в неговия труд „Фализъм“.

„Бог заповядал на Адам мъртвото му тяло да остава на повърхността на земята дотогова, докато не се изпълни времето за неговото предаване... в сърцето на земята, от служител на Превисшия Господ...“

Поради това:

„Ной всеки ден се молел в ковчега пред „тялото на Адам“4,

1 Книга Битие, I, 27.

Бълг. прев.: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.“ – Бел. прев.

2 Йехова казва на Мойсей: „Резултатът на моето име е sacr’, носител на зародиша“ – фалос. „То е... вместилище на предсказанието, и наистина; като sacr’, или носител на зародиша, неговата употреба е преминала през всички векове до sacr-factum на римския свещеник и sacr-fice и sacr-ment на всички раси, говорещи английски език.“ („The Source of Measures“, стр. 236.) Поради това в гръцката и римската църква бракосъчетанието е sacrament.

3 Лондон, 1684, том I, стр. 120, 121.

4 Оp. cit., стр. 67.

или пред фалоса в Ковчега, или в същата тази Светая Светих. Кабалистът, свикнал с постоянните пермутации на библейските имена, когато те се тълкуват числено и символично, ще разбере значението на това.

„Двете думи, от които е образувано името на Йехова, съдържат първоначалната идея за мъже-женственото начало като източник на зараждането, тъй като то е било membrum virile, a Hovah е означавало Ева. И така... съвършен като начало на измеренията, приема също така формата на началото на рождението, във вид на хермафродит: оттук е и фалическата употреба на формата.“1

Освен това същият автор доказва по числен и геометричен начин, че (а) Аретс, „земя“, Адам, „човек“ и Х-адам(х) в Библията взаимно се съпоставят и олицетворяват с една форма, така както и египетският, и еврейският Марс е Бог на зараждането,2 и (b), че Jehovah или Jah е Noah, тъй като Йехова е Ной и буквално преведено от еврейски ще бъде Инч (дюйм).

1 „The Source of Measures“, стр. 159.

2 Оp. cit., стр. 187.

И така, казаното дава ключ към тези предания. Ной – божественото превръщане, предполагаемият Спасител на Човечеството, носещ в своя Ковчег или Аргха (Луната) зародиши на всичко живо – възнася почитания пред „Тялото на Адам“, което е изображение на Твореца и само по себе си е Създател. Поради това Адам се нарича „Пророк на Луната“, Аргха или „Светая Светих“, знака Jod. Това показва и произхода на еврейското народно вярване, че ликът на Мойсей се намира на Луната – т.е. Лунните петна. Тъй като, както беше доказано, Мойсей и Йехова кабалистично са също такива пермутации. Авторът на „The Source of Measures“ казва:

„Що се отнася до Мойсей и неговите трудове, съществува следният факт, твърде важен, за да бъде подминат с мълчание. Когато Господ му дава наставления за неговата мисия, името на Мощта, прието от Божеството, било – Аз съм това, което Аз съм, – думите на еврейски език са:

различно четене на . Така Мойсей е и се равнява на

345 .

Добавете сумите от новата форма на името Йехова(х) 21 + 501 + 21 = 5 43 или при обратно четене – 345 ; проявявайки по този начин Мойсей като една от формите на Йехова в тази комбинация. 21 ? 2 = 105 или обратно – 501, така че asher или което в „Аз съм това, което Аз съм“ се явява просто указател за употребата на 21 или 7 ? 3 . 5012 = 251 +, твърде забележително число, употребявано в пирамидите и т.н.“1

За по-голяма яснота на тези, които не са изучавали Кабала, представяме това така: „Аз съм това, което Аз съм“. На еврейски ще бъде:

Вhiyк Asher Вhiyк

5 10 5 1 200 300 1 5 10 5 1

Ако се съберат числата на отделните думи, ще се получи:

21 5 01 21

Това се отнася до процеса на слизане в Огъня на Върха за създаването на човека и т.н. и е обяснено само като проверка и употребяване на числата на планините: тъй като, от една страна, ние имаме 10 + 5 + 6 = 21 надолу към средата 501, и от друга страна, 6 + 5 + 10 = 212.

1 Оp. cit., стр. 271.

2 От същия автор. Вж. също така раздела „Символизъм на тайните имена Иао и Йехова“.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 10

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред