За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 7

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Ковчегът, в който се пазят зародишите на всички живи твари, необходими за населението на Земята, изобразява надживяване на живота и превъзходство на Духа над Материята при сблъсъка на противоположните сили в Природата. В астротеософската харта на Западния Ритуал, ковчегът съответства на пъпа и се поставя от лявата страна, откъм жената (Луната), като за един от нейните символи служи левият стълб в храма на Соломон – Боаз. Пъпната връв е свързана (чрез плацентата) с вместилището, в което се оплодяват ембрионите на расата. Ковчегът е свещеният Аргха на индусите и така е лесно да се разбере връзката, която той е имал с Ноевия Ковчег, след като знаем, че Аргха е бил продълговат съд, употребяван от йерофантите като жертвена чаша в култа на Изида, Астарта и Венера-Афродита, които били Богини на зараждащите сили на Природата или Материята – следователно, представляващи символично Ковчега, съдържащ зародиш на всичко живо.“1

Заблуждава се този, който приема съвременните кабалистични трудове и тълкуването на Зохар от равините за истинската кабалистична наука за древността.2 Тъй като в наше време, както и в дните на Фридрих фон Шелинг, Кабала, станала днес достъпна на Европа и Америка, не съдържа в себе си нищо освен:

„Развалини и откъси, силно изкривени остатъци на тази първоначална система, която е ключ към всички религиозни системи.“3

Пак там, II, 444.

2 Авторът на Кабала прави няколко опита да докаже древността на Зохар. Така той доказва, че Мойсей де Леон не би могъл да е автор или да е подправял зохарните трудове през тринайсетото столетие, в което го обвиняват, тъй като Ибн Хебирол е развивал същите философски учения 225 години преди времето на Мойсей де Леон. Нито един истински кабалист или учен няма да отрече този факт. Несъмнено Ибн Хебирол е основал своите доктрини на най-древни кабалистични източници, а именно на халдейската Книга на Числата, както и на някои вече несъществуващи Мидраши, на тези, които без съмнение е ползвал и Мойсей де Леон. Но именно разликата между двата начина на използване на същите Езотерични теми, доказвайки огромната древност на езотеричната Система, в същото време показва определен отзвук от талмудско и даже християнско сектантство при съставянето и тълкуването на зохаричната система от равина Мойсей. Ибн Хебирол никога не е цитирал Писанията, за да подсили Учението (Кабала на Майер, стр. 7), докато Мойсей де Леон е направил от Зохар това, което е останало и до днес – коментари върху Петокнижието, или Пентатейх, които и до днес се използват (пак там), с малко на брой по-късни допълнения, направени от ръцете на християните. Единият следва Архаичната, Езотерична философия, а другият – само тази част, която е била приложена към изгубените книги на Мойсей, възстановена от Ездра. Така, докато системата или стволът, към който първоначално е бил закрепен истинският Зохар, се отнася към дълбока древност, голяма част от разклоненията (по-късните) на Зохар силно са украсени от специфичните възгледи на християните-гностици (сирийски и халдейски), приятели и сътрудници на Мойсей де Леон, който е приемал техните тълкувания, както е доказано от Мунк.

3 Вж. Кабала на Франк, предговор.

Най-древната система и Кабала на халдейците са били тъждествени. По-късните тълкувания на Зохар принадлежат към тълкуванията на Синагогата на първите столетия, т.е. на Тора (или закона), догматичен и непримирим.

По този начин „Покоите на Царя“ в пирамидата на Хеопс са „Светая Светих“ на египтяните. В дните на мистериите на посвещението кандидатът, представяйки Слънчевия Бог, е трябвало да се спусне в Саркофага, олицетворявайки животворния лъч, влизащ в плодоносната утроба на Природата. Като излизал от него на следващото утро, той символизирал възкръсването на живота след промяната, наричана смърт. Във великите Мистерии неговата образна „Смърт“ продължавала два дни, а на третото утро, след последната нощ на най-жестоки изпитания, той ставал заедно с издигането на Слънцето. Докато кандидатът представял Слънцето – общоживотворното светило, което всяко утро „възкръсва“, за да даде живот на всичко, – Саркофагът бил символ на женското начало. Така било в Египет; неговият облик и форма се е изменял във всяка страна, но той оставал съда, символичният „кораб“ или вместилището във формата на лодка и „символично хранилище на зародишите или на зародиша на живота“. В Индия желаещият да стане брамин, или Дви-джа, „роден втори път“, трябва да премине през „Златната Крава“. Аргха в Гърция е имал формата на сърпа на младата луна и бил символ на Небесната Царица – Диана или Луната. Тя била Великата Майка на всичко съществуващо, докато Слънцето било Бащата. Евреите в началото, така както и след като превърнали Йехова в Бог с мъжко начало, се покланяли на Асторет, което накарало Исая да каже: „Вашите новомесечия и... празници ненавижда моята душа.“1; заявление, което от негова страна е явно несправедливо. Празненствата на Асторет и Новолунието (сърпът на Аргха) не са имали по-лошо значение като народен култ, отколкото е въобще скритото значение на Луната, която, както добре е известно, кабалистично е била непосредствено свързана с Йехова и посветена на него; с единствената разлика обаче, че единият аспект на Луната, също както и на звездата Венера, е бил женски, а другият – мъжки.

1 I, 14.

Бълг. прев.: Книга на пророк Исая, I, 14: „Душата Ми мрази вашите новомесечия, и вашите празници; те са бреме за Мене, тежко Ми е да го нося.“ – Бел. прев.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 7

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред