За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 6

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ III

„СВЕТАЯ СВЕТИХ“, НЕЙНОТО УНИЖАВАНЕ

Sanctum Sanctorum на древните, наричан също така Адитум – скрито помещение в западната част на храма, затворено от три страни с бели стени и имащо само един отвор-врата, закрит със завеса – било общо понятие за всички народи от древността.

Днес се забелязва огромна разлика между тайния смисъл на това символично място, както е представено в символизма на езичниците, и неговото обяснение в Езотеризма на по-късните евреи, въпреки че символизмът му първоначално е бил тъждествен у всички древни раси и народи. Езичниците поставяли в Адитума саркофаг или гробница (taphos) със Слънчевия Бог в нея, на когото е бил посветен храмът и бидейки пантеисти, му оказвали най-голяма почит. Те го разглеждали в неговото езотерично значение, като символ на възкръсването – космическо, слънчево или денонощно човешко. Той обхващал голям брой периодични и точни (във времето) Манвантари, или нови пробуждания на Космоса, Земята и Човека за нови съществувания. Слънцето е било най-поетичният и в същото време най-грандиозният символ на подобни Цикли в Небесата, а човекът е бил същото – в своите въплътявания – на Земята. Евреите – чийто реализъм, ако се придържаме към мъртвата буква, е бил толкова практичен и груб в дните на Мойсей, колкото е и сега1 – по време на отчуждаването от Боговете на своите съседи-езичници завършили осъществяването на националната и свещеническата политика, издигайки екзотерично своята Светая Светих като най-тържествената емблема на монотеизма си, докато езотерично те виждали в него само всемирен фаличен символ. И по времето, когато кабалистите познавали само Ейн-Соф и „Боговете“ на Мистериите, в своя Адитум левитите нямали нито гробници, нито Бог, а само „Свещения“ Ковчег на Завета – своята „Светая Светих“.

1 Но в действителност това не е било така, за което свидетелстват техните пророци. Едва по-късните равини и талмудската схема са иззели от значенията на техните символи цялата духовност, оставяйки само своите Писания – мъртва обвивка, лишена от душа.

Когато езотеричният смисъл на това вместилище бъде ясно обяснен, непосветеният ще е в състояние по-добре да разбере защо Давид е танцувал „гол“ пред Ковчега на Завета, с което се е стараел да се покаже грешен в името на своя Господ и унизен в своите очи.1

1 Вж. II, Книга на Царете, VI, 16–22.

Ковчегът е лодковидният Аргха на „Мистериите“. Паркърст, който прекрасно го описва в своя Гръцки Речник и не казва нито дума за него в Еврейския си Лексикон, обяснява това така:

„Archй (‘????) в това приложение съответства на еврейския Разит, или Мъдростта... дума, която има значение на емблема на женската зараждаща мощ, Arg или Arca, в която се е предполагало, че зародишът на цялата Природа се носи или се оплодява във великата бездна през промеждутък от време, следващ всеки проявен цикъл.“

Напълно правилно; и еврейският Ковчег на Завета е имал именно тъждествено значение, с едно допълнение, че вместо прекрасен и целомъдрен саркофаг (символ на утробата на Природата и Възкресението), както виждаме това в Sanctum Sanctorum, те придали на построяването на Ковчега още по-реалистичен характер, благодарение на двата Херувима, поставени един срещу друг на капака на Ковчега на Завета, като при това крилете им са разгърнати така, че образуват съвършено Йони (както може да се види сега в Индия). Освен това, значението на този зараждащ символ е било подчертано и от четирите мистични букви на името на Йехова, а именно IHVH, Jod, означаващи membrum virile; (Hй), утроба; Vau, кука или огънатост, или гвоздей; и отново (Hй), което означавало и „отвор“; като цяло всичко това образувало съвършена двуполова емблема или символ, или I (е) H (о) V (а) H, мъжки и женски символ.

Може би когато бъде разбрано истинското значение на длъжността и званието на Кадеш Кадешим, „светите“ или „посветените на Храма на Господа“, тогава „Светая Светих“ на тези „свети“ ще приеме далеч нетолкова възвишен аспект.

Jacchus е също този Iао, или Йехова; и Ваал или Адон, подобно на Вакх, е бил фалически Бог.

„Кой ще се изкачи на хълма (високото място) на Господа?“ – пита праведният Цар Давид. Или: „Кой ще застане на мястото на неговия Кадеш?“1 В определен смисъл Кадеш може да означава „озаряване“, „осветяване“ и даже „посвещаване“ или „отделяне“; но то също така означава извършване на сладострастни ритуали – култ на Венера, – истинското тълкуване на думата Кадеш открито е посочено във Второзаконие, XXIII, 17; В Книга на Пророка Осия, IV, 14 и в Книга Битие, XXXVIII, 15–22. „Светите“ библейски Кадешими са били тъждествени, що се отнася до техните задължения, с баядерките в по-късните индуски храмове. Еврейските Кадешими или Гали живеели „в дома на Господа, където жените тъчели завеси за горичката“ или за статуята на Венера-Астарта.2

Танцът, игран от Давид около Ковчега, бил със „завъртане“, което, както казват, било предписано на Амазонките за Мистериите. Същият е бил и танцът на Силомските дъщери,3 както и подскоците на пророците на Ваал. Това просто са били характерни признаци на култа на сабеяните, тъй като този танц е изобразявал движението на планетите около Слънцето. Несъмнено, този танц е бил вакханично изстъпление, като при това са се употребявали цистри; с доста изразителни укори на Мелхол4 и отговори на Царя.5

1 Псалми, XXIV, 3; XXIII, 3.

2 II Книга на Царете, XXIII, 7; Вж. Дунлап, „Сод; Мистерии на Адони“, стр. 41.

3 Книга на Съдиите Израелеви, XXI, 21, 23 et passim.

4 I Книга на Царете, XVIII, 26.

5 „Разбулената Изида“, II, 49.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 6

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред