За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 3

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

ЗА АРХАИЧНИТЕ СТАНСИ И ЧЕТИРИТЕ ДОИСТОРИЧЕСКИ МАТЕРИКА

Facies totius universi, quamvis infmitis modis variet,

Manet tarnen semper eadem.

SPINOZA

Стансите и Коментарите по тях в този том са взети от същите Архаични документи, от които и Стансите за космогонията в първи том. Доколкото е възможно, сме се придържали към дословен превод, но някои Станси са много замъглени, за да бъдат разбрани без обяснения, и затова, като в първия том, те отначало са приведени изцяло, както са, а след това са дадени стих по стих с техните коментари; направен е опит те да се пояснят с допълнения и бележки до пълното им разяснение в Коментарите.

Във връзка с еволюцията на Човечеството Тайната Доктрина изтъква три нови предпоставки, които са в пряко противоречие както по отношение на съвременната наука, така и по отношение на общоприетите религиозни догми. Тя учи: (а) за едновременната еволюция на седем човешки групи на седем различни части на нашата планета; (b) за раждането на астралното тяло преди физическото, като при това първото служи за образец на второто, и (с) че в този Кръг човекът е предшествал всички млекопитаещи – включително и антропоидите – в животинското царство.1

1 Виж Книгата Битие, II, 19. Адам е оформен – в стих 7, а в стих 19 е казано: „Господ Бог образувал от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги довел при човека, за да види как ще ги нарече...“ Така човек е бил създаден преди животните; тъй като споменатите в първа глава животни са знаците на Зодиака, докато човекът „мъж-жена“, не е човек, а Войнството Сефироти, „Сили или Ангели“, „създадени по образ и подобие Божие“. Адам, човекът, не е сътворен по това подобие, което също не се казва в Библията. Още повече, вторият Адам, езотерически е седмичен, което означава седем човека, или по-точно – седем човешки групи, тъй като първият Адам-Кадмон е синтез на десет Сефироти. От тях Горната Триада пребивава в Света на Прообразите, като бъдеща „Троица“, докато седем низши Сефироти създават проявения материален свят и тази седмичност е втория Адам. Книгата Битие и Мистериите, на базата на които тя е била съставена, са дошли от Египет. „Бог“ в първата глава на Битие е Логос, а „Господ-Бог“ във втората глава – Създател-Елохим, по-малки сили.

Тайната Доктрина не е единствената, която твърди, че първобитните хора са родени едновременно на седем места на нашата планета. В Божествения Пемандър на Хермес Трисмегист намираме същите седем първобитни Хора,1 развили се от Природата и Небесния човек, в събирателния смисъл на тази дума, именно от Духовете-Творци; а във фрагментите от халдейските таблици, събрани от Джордж Смит, където е записана Вавилонската легенда за Сътворението, в първата колонка на таблицата от Кут се споменават седем човешки същества „с лица на врани“, тоест с черен, мургав цвят на кожата, „създадени от (седем) Велики Бога“. Или както е обяснено в редовете 16, 17 и 18:

Насред земята те израсли и станали могъщи,

И умножили броя си,

Седем Царя, братя от едно семейство.2

Това са Царете на Едем, които се споменават в Кабала.. Първата Раса, която е била несъвършена, т.е. е била родена преди установяването на „равновесието“ (половете), е била унищожена.3

„Седем Царя, братя, се появили и породили потомство, народът им бил 6000 души. Бог Нергас (смърт) ги унищожил.“ „Как ги унищожил?“ „Като привел в равновесие тези, които още не са съществували.“4

1 Пемандър казва така: „Това е тайна, която е била скрита до днес. Природата, в съчетание с Небесния човек (Елохим или Дхиани), извършила чудо... седем човека, всичките мъже-жени (Хермафродити)... според Природата на седемте Управници“ (II, 29) или седемте Войнства на Питри* или Елохим, които го проявили или го създали. Това е съвършено ясно, но все пак обърнете внимание на тълкуването даже на нашите съвременни теолози, хора признати за учени и разумни. В Теологичните и Философски съчинения на Хермес Трисмегист, Християнина (?) Неоплатоника, труд събран от Дж. Дев Чембърс от Оксфордския Колеж-Ориел, преводачът се чуди „кой именно се подразбира под тези седем човека?“ Той разрешава въпроса, заключавайки, че тъй като „първоначалният образ на Човека (Адам-Кадмон в Книгата Битие, I.) е бил мъж-жена, седем може да означава последващите патриарси, споменати в Книгата Битие (стр.9). Наистина теологичен начин за разсичане на Гордиевия възел!

* Заб.прев. (Е. Рьорих) – също така в първи том на „Т.Д.“ вместо Питриси трябва да се чете Питри.

2 Джордж Смит, „Chaldean Account of Genesis“, стр. 103.

3 Сравни Зохар, Сифра ди-Цениута, Идра Зута, 2928, Франк, „La Kabbale“, стр. 205.

4 Сифра ди-Цениута.

Те са били „унищожени“ като раса, погълнати от собственото си потомство (чрез отделяне) ; т.е. безполовата раса се въплътила в (потенциално) двуполова и последната в андрогинна; тя пък отново в раса, разделена на два пола, в по-късната Трета раса. Ако тези таблици не бяха счупени, щеше да се установи, че съдържат буквално същото предание, което е изложено както в Архаичните Писания, така и в Съчиненията на Хермес, поне по отношение на основните факти, ако не на дребните подробности, тъй като Хермес е достатъчно изопачен от неточни преводи.

Несъмнено, привидната свръхестественост на тези учения, въпреки че са алегорични, дотолкова е диаметрално противоположна на мъртвата буква на библейските твърдения,1 както и на по-късните хипотези на Науката, че тя ще предизвика яростно опровергаване. Въпреки това окултистите знаят, че традициите на Езотеричната Философия са верни, просто защото те са най-логични и помиряват при всяка трудност. Освен това имаме египетската Книга на Tom и Книгите на Мъртвите и индуските Пурани с техните Седем Ману, както и халдо-асирийските записи, плочките, които споменават седем първоначални човека или Адама, чийто истински смисъл може да се установи с помощта на Кабала. Тези, които знаят нещо за Самотракийските Мистерии, също ще си спомнят, че събирателното име на Кабирите е означавало „Свещени Огньове“, които са създали в седем местности островите на Електра или Самотракия. „На Кабира, роден от Св. Лемнос“ – остров, посветен на Вулкан, който се приемало, че е техен баща.

Според Пиндар, този Кабир, чието име е било Адамас,2 по Лемноските предания, е бил тип на първобитен човек, роден от утробата на Земята. По реда на раждането той е бил прототип на първите мъже и един от седемте първобитни предци или прародители на човечеството.3 Ако към това добавим факта, че Самотракия е била колонизирана от финикийците, а преди тях от тайнствените пеласги, дошли от Изтока, и си припомним също тъждествеността на „Тайните“ Богове на финикийците, халдейците и израилтяните, ще е лесно да се открие откъде е дошло до нас и обърканото повествование за Ноевия Потоп. В последно време е станало безспорен факт, че евреите, получили своите първоначални представи за Творението от Мойсей, който ги възприел от египтяните, са съставили своята Книга Битие и първите космогенни предания, преписани от Ездра и други по халдео-акадийски източници. Ето защо е достатъчно да се изследват вавилонските и асирийските клинообразни писмени знаци и други надписи, за да се открият разхвърлени тук и там не само първоначалното значение на името на Адам, Адма или Адама, но също така и създаването на седем Адама или основни хора, физически родени от Майката Земя и духовно или астрално от Божествения Огън на Прародителите. Надали може да се очаква, че асиролозите, незапознати с Езотеричните Учения, биха обърнали по-голямо внимание на тайнственото и постоянно повтарящо се число седем, намирайки го върху вавилонските цилиндри, отколкото когато го срещат в Книгата Битие и въобще в Библията. Въпреки това числата на духовете на предците и на седемте групи на тяхното човешко потомство са отбелязани на цилиндрите и независимо от овехтялото състояние на фрагментите, те се откриват там така лесно, както и в Пемандър, и в „Книга на Съкровената Тайна“ на Кабала. В последната книга Адам Кадмон се явява Дървото на Сефиротите и също „Дърво на Познанието на Доброто и Злото“. И „това Дърво“, гласи стих 32, „има около себе си седем колони“ или чертози на седем творящи Ангели, които действат в Сферите на седемте Планети на нашето земно кълбо. Тъй като Адам Кадмон е събирателно име, с това име се явява и човекът Адам. Джордж Смит в своя труд „Chaldean Account of Genesis“ казва:

1 Тъй като сега се твърди, че таблиците на халдеите, алегорично описващи Творението, Падението и Потопа и даже легендата за Вавилонската Кула, са били написани „преди времената на Мойсей“ (Смит, „Chaldean Account of Genesis“), как може Петокнижието (Pentateuch) да бъде наречено „Откровение“? Това е просто друго изложение на същото предание.

2 „Philosophumena“, том 7, издание на Милер, стр. 98.

3 Пак там, стр. 108.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 3

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред