За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 206

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

По този начин американците в течение едва на три столетия са станали именно „първична раса“, преди ясно да се отделят и обособят от останалите, днес съществуващи раси. Казано накратко, те са зародишите на шестата подраса и след години несъмнено ще станат пионерите на расата, която трябва да последва сегашната европейска или пета подраса, с всичките си нови особености. После, след приблизително 25 000 години, те ще започнат подготовката за седмата подраса, която ще съществува, докато шестата раса не се появи на сцената на нашия Кръг след катаклизъм, чиято първа серия трябва да унищожи Европа и по-късно цялата арийска раса (засягайки по този начин и двете Америки), както и повечето от земите, непосредствено свързани с границите на нашия материк и острови. Кога ще стане това? Кой знае, освен великите Учители на Мъдростта, но те пазят мълчание по въпроса, подобно на снежните върхове, извисяващи се над тях. Всичко, което знаем, е че тя тихо ще започне своето съществуване и наистина толкова тихо, че в течение на дълги хилядолетия нейните пионери – особени деца, които ще израснат в особени мъже и жени – ще бъдат разглеждани като аномалии lusus naturael, като ненормални физически и умствени странности. След това, с тяхното размножаване, броят им ще се увеличава с всяко столетие и в едни прекрасен ден те ще се окажат мнозинство. Тогава сегашният тип на човека ще се разглежда като изключителен изрод; докато на свой ред представителите му не изчезнат в цивилизованите страни, едва преживяващи на малки групи по островите – днешните снежни върхове – където ще вегетират, ще се израждат и накрая ще измрат, може би след милиони години, както е станало с ацтеките и става сега с Ням-Ням и племената-джуджета на Мулу-курумба по хълмовете на Нилгири. Всички те са последните от бивша мощна раса, паметта за чието съществуване напълно е изчезнала от съзнанието на съвременните поколения, както и ние ще изчезнем от паметта на Човечеството на шестата раса. Петата раса ще бъде припокрита от шестата в течение на много стотици хилядолетия, изменяйки се заедно с нея, но много по-бавно, отколкото нейната наследничка, изменяйки се по ръст, физически и умствено, точно както четвъртата раса се е преляла в нашата Арийска Раса, а третата – в Расата на Атлантите.

Този процес на подготовка за Шестата велика Раса трябва да продължава през цялото време на шестата и седмата подраси.1 Но последните остатъци от Петия Материк ще изчезнат чак известно време след зараждането на новата раса, когато друго и ново Обиталище, Шестият Материк, се появи от новите води на повърхността на нашата планета, за да приеме новия пришълец. Там ще се преселят и утвърдят и всички щастливци, които ще избегнат новото бедствие. Кога ще бъде това – както току-що беше казано, на авторката не Ј е разрешено да знае. Но тъй като Природата не действа с внезапни скокове – както човекът не се превръща от дете веднага в зрял възрастен – и крайният катаклизъм ще бъде изпреварен от много малки потопи и разрушения, както от вода, така и от подземни вулканични огньове. Мощният пулс ще бие учестено в сърцето на расата, която днес се намира в американската зона, но когато започне шестата раса, фактически ще останат не повече американци, отколкото европейци, тъй като до това време те ще станат Нова Раса и с много нови народности. Обаче петата раса няма да измре, а ще продължава да живее известно време; припокривана от новата Раса в течение на много хилядолетия, тя, както току-що казахме, ще се преобразува, но по-бавно от новата; все пак, подлагайки се на пълно умствено, физическо и ръстово изменение. Ръстът на човечеството отново ще започне да се увеличава, както е било по времето на лемурийците и атлантите, тъй като докато еволюцията на четвърта раса я е довело до самото дъно на материалността в нейното физическо развитие, сегашната раса се намира на своята възходяща дъга. Шестата раса бързо ще се освободи от оковите на материята и даже от плътта.

1 Вж. Диаграмата на генеалогичното дърво на пета раса.

По този начин на човечеството на Новия Свят, който е много по-стар от нашия стар свят – факт, също забравен от хората – на това човечество от Патала (антипод или Долен Свят, както в Индия наричат Америка) е определена Кармата да сее семената на бъдещата велика и много по-блестяща раса, от всички, за които знаем.

След циклите на Материята ще следват Цикли на Духовност и напълно развит разум. Следвайки закона за аналогията и историята на расите, мнозинството от бъдещето човечество ще бъде съставено от забележителни Адепти. Човечеството е дете на Съдбата на Циклите и нито една от неговите Единици не може да избегне своята безсъзнателна мисия или да се отдели от тежестта на сътрудничеството с Природата. Така Раса след Раса Човечеството ще извършва определеното му циклично странстване. Климатите ще се изменят, и те вече са започнали да се изменят. Всяка Година на Тропиците, една след друга, ще изхвърля една подраса, само за да зароди друга висша раса по възходящия цикъл, докато ред други, по-малко щастливи групи – неуспехи на Природата – ще изчезнат от човешкото семейство, подобно на отделни индивиди, без да оставят следа.

Такъв е ходът на Природата под действието на Кармичния Закон, на Вечносъществуващата и Вечноразгръщащана се Природа. Тъй като, по думите на един мъдрец, известен само на няколко окултисти:

„Сегашното е дете на Миналото; Бъдещото е рожба на Сегашното. И въпреки това, о, днешен свят! Нима не знаеш, че ти нямаш баща и не можем да имаш потомство, че ти постоянно раждаш самия себе си? Преди да започнеш да казваш: „Аз съм порождение на изтеклия миг, дете на миналото“, ти самият вече си станал това минало. Преди да произнесеш последната дума, погледни – ти вече не си Настояще, а наистина Бъдеще! И така, Минало, Настояще и Бъдеще са същността на Вечно-Съществуващата Троица в Единното – Махамая на Абсолютното „Е“.


Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 206

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред