За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 205

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Авторката е напълно готова и е горда да се окаже в обществото на тези брамини и други исторически „лъжци“, според мнението на нашия съвременник Дугалд Стюарт. Тя доста дълго е живяла и личният Ј опит е твърде разнообразен, за да не знае поне нещо за човешката природа. „Ако вие се съмнявате, то въздръжте се“, казва мъдрият Зороастьр, чийто предпазлив афоризъм във всеки случай се потвърждава от всекидневния живот и опит. Обаче, подобно на Св. Йоан Кръстител, ние виждаме този Мъдрец от миналите векове, проповядващ в пустинята, в обществото на по-съвременен философ, а именно Бейкън, който предлага също такава безценна практическа мъдрост, казвайки:

„В съзерцанието (по всеки въпрос на знанието, добавяме ние), ако човек започва с увереност, завършва със съмнение; но ако се задоволи да започне със съмнения, той ще завърши с увереност.“

С този съвет, даден от бащата на английската философия, представител на британския скептицизъм, ние трябва да завършим нашите разисквания, но читателите ни философи имат право на заключително окултно осведомяване.

Достатъчно беше казано, за да се покаже, че еволюцията, събитията, човечеството и всичко подобно в Природата протича в цикли. Ние говорихме за Седемте Раси, от които пет вече почти са завършили своята земна кариера, като при това твърдяхме, че всяка Коренна Раса, с нейните суб-раси и безкрайни подразделения на семейства и племена, е напълно различна от предишната и последващата Раса. На това също ще ни възразят, основавайки се на авторитета, придобит от еднообразния опит в областта на антропологията и етнологията. Естествениците казват, че човекът – като се изключи цветът и типът и, може би, разликата в лицевите особености и черепния обем – винаги е бил един и същ, при всички климати и по всички части на света, да, даже и на ръст; и в същото време те твърдят, че човекът произлиза от същия този неизвестен прародител, от който и човекоподобната (антропоидна) маймуна; твърдение, което логически е невъзможно, без да се допуснат безкрайни изменения в ръста и формата от началото на неговата първа еволюция до двуногото. Лицата, които притежават повече логика и се придържат и към двете предположения, са свободни да останат при своите парадоксални допускания. Ние се обръщаме само към тези, които, съмнявайки се в общия произход на митовете от „съзерцанието на видимата работа на външната природа“, предполагат, че:

„По-лесно е да се повярва, че тези вълшебни сказания за богове и полубогове, великани и джуджета, за дракони и всякакъв род чудовища, са преобразявания, отколкото да се смята, че тe са само измислици..“

Тайната Доктрина учи именно на такива „преобразявания“ както във физическата природа, така и в паметта и разбиранията на нашето съвременно човечество. Тя съпоставя чисто спекулативните хипотези на съвременната наука, основани на опита и точните наблюдения в течение едва на няколко столетия, с непрекъсващото се предание и документите на своите Светилища; и отхвърляйки омотаните конци на теорията – напомнящи паяжина, изтъкана в тъмнина и покриваща период едва от няколко хилядолетия, който европейците наричат своя „история“ – Древната Наука ни казва: вслушайте се сега в моето изложение на мемоарите на Човечеството.

Човешките Раси се раждат една от друга, растат, развиват се, стареят и умират.

Техните суб-раси и народи следват същото правило. Ако вашата всеотричаща съвременна наука и така наречената философия не оспорват, че човешкото семейство се състои от разнообразни, напълно определили се типове и раси, това е само защото този факт е необорим; никой няма да каже, че не съществува външна разлика между англичанина, африканеца негър и японеца или китаеца. От друга страна, мнозинството натуралисти формално отричат, че смесените човешки раси, т.е. семената за съвършено нови раси, продължават да се формират в наши дни, независимо че последното мнение се поддържа с голямо основание от Дьо Катрефаж и някои други учени.

Въпреки това, нашите общи постановки няма да бъдат приети. Ще кажат – каквито и да са формите, през които човекът е преминал в течение на дълги периоди на доисторическото минало, в бъдеще не му предстоят никакви промени, като се изключат някои разновидности, наблюдавани в сегашно време. Следователно, нашата шеста и седма коренна раса са измислица. Отново ще отговорим: как може вие да знаете това? Вашият опит е ограничен от няколко хилядолетия, което се равнява на по-малко от един ден от пълната възраст на Човечеството и за сегашните типове, съществуващи на материците и островите на нашата пета раса. Как може да кажете какво ще бъде и какво няма да бъде? Но засега такова е пророчеството на Съкровените Книги и такива са техните определени твърдения.

Много векове са изминали от началото на расата на атлантите и въпреки това ние виждаме последните атланти, все още смесващи се с арийския елемент преди 11 000 години. Това показва огромната продължителност на времето за преминаването от една раса в друга, следваща, въпреки че що се отнася до характерите и външните типове, старшата раса губи своите отличителни признаци и приема новите черти на по-младата раса. Това се доказва от всички типове на смесените човешки раси. Така Окултната Философия учи, че даже и сега, пред нашите очи, новата раса и раси се намират в процес на образуване, че тази трансформация ще се извършва именно в Америка и тя вече тихо е започнала.

От чистите англосаксонци, едва преди триста години американците на Съединените Щати вече са станали отделна народност и благодарение на силния примес на различни националности и брак между тях, те са раса почти sui generis не само умствено, но и физически. Цитираме думите на Катрефаж:

„Всяка смесена раса, когато се е установила и е станала еднообразна, е можела да изпълнява ролята на основна раса в новите кръстоски. Човечеството в неговото сегашно състояние се е оформило именно така и, разбира се, в множеството случаи чрез последователни кръстоски на известен брой раси, които и до днес не са определени.“1

1 „Les Espиces Humaines“, I, 274.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 205

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред