За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 203

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мястото не ни позволява да кажем повече и тази част на Тайната Доктрина трябва да бъде завършена. Приведените тук четирийсет и девет Станси и няколко откъса от Коментарите изграждат всичко, което може да бъде публикувано в тези томове. Данните, заедно с няколко още по-древни Писания – достъп до които имат само висшите Посветени – цяла библиотека от коментари, тълкувания и обяснения, съставят обзор на произхода на Човека.

Именно от тези Коментари ние досега цитирахме извадки и се опитвахме чрез тях да обясним скрития смисъл на някои алегории, показвайки истинските възгледи на Езотеричната Древност относно геологията, антропологията и даже етнологията. В следващата част ще се опитаме да установим още по-тясната метафизична връзка между най-ранните Раси и техните Създатели, Божествените Хора от други Светове; съпровождайки изложените твърдения с най-важни доказателства от Езотеричната астрономия и символизма.

Продължителността на „периодите“, които отделят в пространството и времето четвъртата раса от петата – в историческото1 или даже легендарното зараждане на последната – е твърде огромна, за да можем подробно да ги представим, дори и на теософа. В течение на времето на следдилувиалните векове, отбелязани в известни периодични епохи с ужасни катаклизми, твърде много народности и раси се зародили и изчезнали почти безследно, за да може някой да им даде описание, което да има някаква стойност. Имат ли Владиците пълната и последователна история на нашата Раса от самото Ј зараждане до наши дни, притежават ли те документи за човека, започвайки с неговото развитие в завършено физическо същество, благодарение на което той станал цар на животните и властелин на тази земя – не е работа на авторката да говори за това. Личното ни убеждение е, че несъмнено те ги притежават. Но ако е така, тогава това знание се пази само за висшите Посветени, които не го поверяват на своите ученици. Затова авторката може да представи само онова, на което са я учили, и не повече, и даже това ще изглежда на непосветения читател по-скоро диво и фантастичен сън, отколкото възможна действителност.

1 Тук се употребява думата „исторически“, защото – въпреки че историците са намалили почти до нелепост сроковете, определящи някои събития от нашето време, – след като те са известни и приети, принадлежат на историята. По този начин Троянската война е историческо събитие, което, макар и да му се приписва давност по-малка от 1000 години пр. Хр., в действителност е станало по-скоро 6000, отколкото 5000 години пр. Хр.

Това е естествено и така трябва да бъде, тъй като в течение на няколко години такова беше впечатлението и на скромната авторка на тези страници. Родена и възпитана в европейски, материалистични и смятащи се за цивилизовани страни, тя с огромен труд е усвоила казаното по-горе. Но съществуват известен ред доказателства, които с течение на времето стават неопровержими и неоспорими за всеки сериозен и непредубеден ум. По време на редица години Ј бяха предложени такива доказателства и сега тя е напълно убедена, че нашата сегашна Планета и нейните човешки Раси е трябвало да се родят, да растат и да се развиват по този и по никой друг път. Но това е лична гледна точка на авторката и нейната ортодоксалност не може да има повече тежест, от която и да е „доксалност“ – в очите на тези, за които всяка нова теория е ерес, докато не бъде доказано обратното. Поради това ние, окултистите, напълно сме готови за въпроси като следния: „Как можем да знаем, че авторката не е измислила цялата тази схема? И ако предположим, че не я е измислила, кой може да каже, че всичко предшестващо, както е дадено в Стансите, не е продукт на въображението на древните хора? Как са можели те да запазят писмени документи с такава огромна, невероятна древност?“

Надали съмняващите се ще бъдат удовлетворени от отговора, че историята на този Свят, от времето на неговото образуване до края му, „е запечатана в съзвездията“, т. е., начертана в Зодиака и универсалния символизъм, чиито ключове се пазят от Посветените. Силно се съмняват и в древността на Зодиака на Египет и абсолютно отричат древността на Индийския Зодиак. Веднъж един непосветен приятел каза на авторката: „Вашите изводи често са прекрасни, но предпоставките ви са винаги съмнителни“. На това беше даден такъв отговор, че поне една точка относно научните силогизми беше спечелена, тъй като, с изключение на няколко проблема от областта на чисто физическите науки, предпоставките и изводите на учените са толкова хипотетични, колкото и почти винаги лъжливи. И ако не изглеждат такива на незнаещите хора, причината за това е просто, че тези профани, приемайки на вяра научните данни, както им е свойствено, твърде слабо съзнават, че както предпоставките, така и заключенията обикновено са продукт на същите мозъци, които, независимо от своята ученост, все пак не са непогрешими – труизъм, всекидневно доказван с постоянната смяна на научните теории и спекулации.

Както и да е, но документите на древните храмове, зодиакът и преданията, също и идеографските анали на Изтока, четени от Адептите на свещената наука Видиа, не са по-съмнителни, отколкото е така наречената древна история на европейските народи, днес издадена, поправена и обогатена с археологически открития в течение на половин век, както и твърде проблематичното четене на асирийските таблички, фрагменти на клинописа и египетските йероглифи. И нашите данни са основани на същите „четения“ – без да говорим за почти неизчерпаемото количество тайни трудове, за които Европа нищо не знае – в допълнение към съвършеното познаване от Посветените на символизма на всяка дума, записана по този начин. Някои от тези документи принадлежат на дълбоката древност. Всеки археолог и палеонтолог е запознат с идеографичните произведения на някои полудиви племена, които от незапомнени времена се опитват да изразят своите мисли в символи. Това е бил най-древният начин за записване на събитията и мислите. Доколко древно е това знание, може да се види от някои знаци, несъмнено идеографични и намерени върху брадвички от периода на Палеолита. Племената на червенокожите индианци в Америка едва преди няколко години, относително казано, подали молба до президента на Съединените щати да им предостави във владение четири неголеми езера, като тя е била написана върху тънката повърхност на парче плат, покрито с дузина изображения на животни и птици. Американските диваци притежават много такива различни видове писменост, но все още никой от нашите учени не се e запознал и дори не знае нищо за ранния йероглифен шрифт, все още пазен в някои Братства и наричан в Окултизма „Сензар“. Освен това всички, които са решили да разглеждат подобен начин на писменост – т.е. идеографите на червенокожите индианци и даже китайските знаци – като „опити на ранните раси на човечеството да изрази своите неразвити мисли“, разбира се, ще възразят на нашето твърдение, че писмеността е била изобретена от атлантите, а съвсем не от финикийците. Действително, твърдението, че писмото е било известно на човечеството преди много стотици хилядолетия, докато филолозите заявяват, че то не е било известно в Индия в дните на Панини, както и на гърците във времената на Омир, такова твърдение ще бъде посрещнато с всеобщо неодобрение, ако не и с мълчаливо презрение. Независимо от всички отрицания и насмешки, окултистите ще поддържат това твърдение на следното естествено основание: от Бейкън до съвременното ни Кралско Дружество има твърде дълъг период, пълен с най-забавни грешки на науката, за да можем да повярваме в съвременните научни предположения, а не на нашите Учители. Учените казват, че писмото не е било известно на Панини; и въпреки това, този мъдрец е съставил граматика, която съдържа 3996 правила и е най-съвършената от всички съставяни някога граматики. Най-щедрите допускат, че Панини е живял едва няколко хилядолетия пр. Хр.; но скалите на Иран и Централна Азия – откъдето според филолозите и историците са дошли в Индия брамините, предците на същия този Панини – са покрити с писменост, отнасяща се поне до времето преди две или три хиляди години, или двайсет хиляди, по мнението на някои безстрашни палеонтолози.

Според Грот писмеността била ars incognita в дните на Хезиод и Омир и още не е била известна на гърците в 770 година пр. Хр.; в същото време финикийците, които я изобретили и познавали писмеността още през 1500 година пр. Хр.,1 са живели сред гърците и постоянно контактували с тях! Всички тези научни и противоречиви изводи се изпарили във въздуха веднага, когато Шлиман открил (а) местоположението на древна Троя, чието реално съществуване така дълго се е разглеждало като мит, и (b) когато изкопал от това място глинени съдове н надписи на език, неизвестен на палеонтолозите и всеотричащите санскритолози. Кой днес ще отрече Троя или тези архаични надписи? Както свидетелства проф. Вирхов:

„Аз сам бях свидетел на две подобни открития и помолих да се съберат парчетата от тези предмети. От този момент клеветниците, които не се засрамиха да обвиняват изследователя в лъжа,2 отдавна са замлъкнали.“

1 Исторически факт е, че Санхуниатон събрал пълна документация за финикийската религия от аналите и държавните архиви на още по-древни финикийски градове и написал труд за финикийските писмености през 1250 г. пр. Хр.

2 Проф. Вирхов в Приложение I към труда на Шлиман „Ilios“, Мюрей, 1880.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 203

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред