За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 198

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Може би именно този глас на душата говори на онези, които вярват в преданията повече, отколкото в написаната история, че всичко дадено по-долу е истина и се отнася към доисторически факти.

Ето какво е написано на едно място:

„Царете на Светлината се оттеглили гневни. Греховете на хората станали така черни, че Земята трепери в своята велика агония... Лазурните Престоли останали празни. Кой от Кафявата, кой от Червената, или даже от Черните (Раси) може да седне на Престолите на Благословените, Престоли на Знанието и Милосърдието? Кой може да се облече в Цветето на Мощта, Растение на Златното Стъбло и Лазурното Цвете?“

„Царете на Светлината“ е име, дадено във всички древни писания на Властелините от Божествените Династии. В някои документи „Лазурните Седалища“ са преведени като „Небесни Престоли“, „Цветето на Мощта“ означава сега Лотоса, но кой може да каже какво е било то в онзи период?

Подобно на по-късния Йеремия, авторът продължава да оплаква съдбата на народа си. Те се оказали лишени от своите „Лазурни (Небесни) Царе“; и „те с цвeта на девите“, лунен цвят на кожата, и „те с блестящия (златен) лик“ се оттеглили в страната на Блаженството, „Страната на Огъня и Метала“ – или според правилата на символизма, в земите, лежащи на Север и Изток, откъдето „Великите Води били отнесени, всмукани в Земята и разпръснати във Въздуха“. Мъдрите раси видели „Черните Дракони на Бурите, свалени от Драконите на Мъдростта“ и „бягали, ръководени от блестящите Покровители на най-великата Страна“ – по всяка вероятност, от великите древни Адепти, тези, които индусите наричат Ману и Риши. Един от тях е бил Вайвасвата Ману.

Тези „с жълт цвят“ са предците на хората, които днес етнологията поставя сред туранците, монголците, китайците и други древни народности; и земята, към която те бягали, била именно Централна Азия. Тук се зародили съвършено нови раси, тук те живели и умрели преди разделянето на народите. Но „това разделяне“ не е станало нито в местностите, определени от съвременната наука, нито по начина, по който според проф. Макс Мюлер и подобни арианисти, е станало това разделяне на арийците. От времето на този период са изминали около две трети от милион години. Следствие на насилственото затваряне в една част на света, със същата расова кръв и без никакво ново вливане на примес в нея, жълтоликите великани на следатлантическите времена в течение на 700 000 години са имали достатъчно време да се развият и да породят най-разнообразни и различни типове. Същото е станало и в Африка; никъде не съществува по-необикновено разнообразие на типове, от черни почти до бели, от хора с гигантски ръст до раси на джуджета; и това е само поради тяхното принудително обособяване. Африканците не са напускали своя материк в течение на няколко стотици хилядолетия. Ако утре материкът на Европа изчезне и на негово място се появят други земи, и ако африканските племена трябва да се разделят и разпръснат по лицето на Земята, точно те, приблизително след хиляда години от този момент, биха съставяли голямата част от цивилизованите народности. Потомците на нашите висококултурни нации, които биха преживели катастрофата и биха се спасили на някой остров, без да имат възможността да преплуват по някакъв начин до новите морета, ще се изродят в състояние на относителна дивост. Така изтъкваната причина за деленето на човечеството на висши и низши раси се унищожава сама и става заблуждение.

Такива са фактите, представени в Архаичните Документи. Ако ги съпоставим и сравним с някои съвременни теории на Еволюцията, минус Естествения подбор,1 тези твърдения изглеждат напълно разумни и логични. Докато арийците са потомци на жълтия Адам, гигантската висококултурна Атлантоарийска раса, семитите – и заедно с тях евреите – произлизат от червения Адам, и по този начин както Дьо Катрефаж, така и авторите на Мойсеевата Книга Битие са прави. Тъй като, ако петата глава от първата книга на Мойсей би могла да се сравни с генеалогиите, намиращи се в нашата Архаична Библия, тогава периодът от Адам чак до Ной би бил открит отбелязан в нея, макар, разбира се, под други имена, а съответните години на Патриарсите биха се оказали превърнати в периоди и всичко би било символично и алегорично. В разглеждания сега Манускрипт се съдържат много и чести указания за голямото значение на цивилизацията на народите на Атлантида, които ни дават представа за начина им на управление и за характера на техните науки и изкуства. Ако за третата коренна раса на лемуро-атлантите се говори като за потънала „заедно с тяхната висока цивилизация и богове“, 1 то колко повече основание има да се каже същото за атлантите!

1 „Physiological Selection“, G. J. Romanes, чл. на Кралското Общество.

1 „Езотеричен Буддизъм“, стр. 65.

Именно от четвъртата раса първите арийци са получили своето знание и „маса забележителни неща“; Сабха и Маясабха, споменати в Махабхарата, са дар от Маясурите на Пандавите. От тях те са се научили на въздухоплаване, Вимана Видиа, „изкуството да се лети във въздушни коли“, а поради това също и на великите науки метеорография и метеорология. Пак от тях арийците са наследили своите най-ценни науки за скритите свойства на скъпоценните и други камъни, също така химията, или по-точно, алхимията, минералогията, геологията, физиката и астрономията.

Авторката много пъти си е задавала въпроса: дали сказанието в Книгата Изход е самостоятелно – поне в неговите детайли, – както то е разказано във Вехтия Завет. Или то, като сказанието за самия Мойсей и много други, е просто още една от версиите на легендите за атлантите? Тъй като, кой от чулите сказанието за атлантите, няма да забележи голямата прилика в основните черти? Да си спомним „гнева Божий“ заради упоритостта на фараона и неговата заповед към „избраните“, преди да си отидат да похитят от египтяните техните „скъпоценности от злато и скъпоценности от сребро“2 и накрая, потъването на египтяните и самия фараон в Червено море. След това да прочетем в Коментарите следния откъс от по-ранното сказание:

2 Книга Изход, XI.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 198

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред