За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 177

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

3) Повторението на това архаично сказание намираме в глава VII на Откровението на Св. Йоан и без ни най-малко съмнение то е заимствано от вавилонските легенди, макар че вавилонското сказание на свой ред е получило началото си от алегориите на арийците. Откъсът, прочетен от покойния Джордж Смит, е достатъчен, за да покаже източника на тази глава от Апокалипсиса. Цитираме го, както е даден от този изтъкнат асиролог.

„Нашият... откъс се отнася до създаването на човечеството, наречено Адам (човек), както е в Библията; той е създаден съвършен... но след това се съединява с Дракона на Бездната, животното Тиамата, духът на Хаоса, и оскърбява своя бог, който го проклина и насочва към неговата глава цялото зло и бедствие на човечеството.1

Следва война между дракона и силите на злото или хаоса – от една страна, и боговете – от друга.

Боговете имат изковано за тях2 оръжие и Меродах (Архангел Михаил в Откровението) поема водачеството на небесното войнство против дракона. Войната, описана в този дух, естествено завършва с тържество на принципите на доброто.“3

1 Нито един „Бог“, независимо дали се нарича Бел или Йехова, който проклина своето (предполагаемо) творение, само защото го е създал несъвършено, не може да бъде Единната Абсолютна Мъдрост.

2 В индуската алегория за Таракамая, за войната между Боговете и Асурите, оглавявани от Сома (Луната, Царя на растенията), именно Вишвакарма, Майстор занаятчия на Боговете, подобно на Вулкан (Тувал-Каин) кове за тях доспехи.

3 „Халдейското изложение на Книгата Битие“, стр. 304. Казахме на друго място, че „Жената с Младенеца“ в Апокалипсиса е била Айма, Великата Майка, или Бина, третата Сефира, „чието име е Йехова“; и „Дракона“, който се стреми да изяде нейния раждащ се младенец (Вселената), е Драконът на Абсолютната Мъдрост – Мъдростта, която, признавайки неразделността на Вселената и всичко в нея от Абсолютното ВСИЧКО, вижда в нея само великата илюзия, Махамая, т. е. причината за мъките и страданието.

Тази Война на Боговете срещу Силите на Бездната, в нейното последно и земно приложение, се отнася също така до борбата на арийските Адепти на зараждащата се пета раса с вещарите на Атлантида, Демони на Дълбината, с островитяните, заобиколени от вода и загинали при наводнението.

Символите на „Дракона“ и „Войните в Небесата“ имат, както беше вече казано, повече от едно значение; религиозните, астрономичните и геоложките събития са включени в една обща алегория. Но те са имали и космологичен смисъл. В Индия сказанието за Дракона се повтаря в една от своите форми в сраженията на Индра с Вритра. Във Ведите този Ахи-Вритра се споменава като Дракон на сушата, страшен горещ вятър. Индра е показан като постоянно сражаващ се с него; и с помощта на своя гръм и мълния Богът заставя Ахи-Вритра да се излее на земята във вид на дъжд и след това го убива. Поради това Индра се нарича Вритрахан или „Поразяващ Вритра“, както Михаил се нарича Победител или „Поразяващ Дракона“. Така, в този смисъл и двамата „врагове“ са „Древен Дракон“, хвърлен в дълбините на Земята.

Амешаспентите в Авеста са представени като Войнство, начело на което стои водач, подобен на Михаил, и ако се съди по изложението във Вендидад, това Войнство е тъждествено с Небесните Легиони. Така във Фаргард XIX Ахура Мазда заповядва на Заратустра „да извика Амешаспентите, управляващи седемте Каршвари1 на Земята“;2 в своите седем приложения тези Каршвари еднакво се отнасят към седемте Сфери на нашата Планетна Верига, към седемте планети, седемте Небеса и т.н., в зависимост от това, къде принадлежат според смисъла – към физическия или към свръхфизическия или просто звездния Свят. В същия този Фаргард, в своя призив срещу Ангра Майню и неговото Войнство, Заратустра се обръща към тях със следните думи: „Аз призовавам седемте светли Сравах с техните синове и тяхното войнство.“3 „Сравах“ –дума, призната от изтоковедите „с неизвестен смисъл“ – означава същите тези Амешаспенти, но в тяхното висше окултно значение. Сравах са Ноумени на феноменалните Амешаспенти, Души или Духове на тези проявени Сили; „техните синове и войнства“ се отнасят към планетарните Ангели и небесното им войнство от звезди и съзвездия. „Амешаспент“ е екзотеричен термин, употребяван само в земни комбинации и дела. Заратустра постоянно се обръща към Ахура Мазда като към „творец на материалния Свят“. Ормазд е баща на нашата Земя (Спента Армаити), споменавана при нейното олицетворение като „прекрасна дъщеря на Ахура Мазда“,1 който е и създател на Дървото (Окултното и Духовно Знание и Мъдрост), от което е заимстван мистичният и тайнствен Баресма. Но Окултното име на Светлия Бог никога не се е произнасяло извън храма.

1 „Седем Каршвари на Земята“ са седемте Сфери на нашата Планетна Верига, седем свята, също споменати в Риг-Веда, изцяло представени на друго място. Има шест Раджамси (Свята) над Притхиви (Земята) или „на тези“ (Иди), като противоположност на този, който е долу (шест Глобуса на трите други плана). (Вж. Риг-Веда, I, 34; III, 56; VII, 10411 и V, 60, 6.)

2 „Свещените книги на Изтока“, том IV, стр. 207. Превод на Дарместетер.

3 Пак там, стр. 217.

1 Пак там, стр. 208.

Самаел или Сатаната, е Змеят Изкусител на Книгата Битие и един от първоначалните въстанали Ангели и е име на „Червения Дракон“. Той е Ангел на Смъртта, тъй като Талмуд казва, че „Ангелът на Смъртта и Сатаната са тъждествени“. Той е сразен от Михаил и още веднъж е убит от Св. Георги, също явяващ се Победител на Дракона. Но обърнете внимание на всички тези превръщания. Самаел е тъждествен със Самум, горещият вятър на пустинята, а също така с ведическия Демон на Засушаването, като Вритра. „Самум се нарича Атабутос или Дявол.“

Тифон или Драконът Апопис в Книга на Мъртвите е Обвинител и е победен от Хор, пронизал главата на своя противник с копие; също така Тифон е всеразрушаващият вятър на пустинята, въставащ елемент, привеждащ всичко в паника. Както Сет, той е мракът на нощта, убиецът на Озирис, олицетворяващ светлината на утрото и Слънцето. Археологията доказва, че Хор е тъждествен на Анубис,2 чието изображение с ризница и копие, подобно на Михаил и Св. Георги, било намерено на един египетски паметник. Анубис също е изобразяван като поразяващ Дракона, който има глава и опашка на змия.3

2 Книга на Мъртвите, XVII, 62; Анибус е Хор, който се „разтваря в него и е лишен от очи“.

3 Вж. „Du Dragon de Metz“ на Ленуар.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 177

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред