За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 173

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Синовете на Бога“ са съществували, съществуват и днес. От индуските Брамапутра и Манасапутра, синове на Брама и от Разума родените Синове, в низходящ ред до Б’не Алейм в еврейската Библия, вярата на хилядолетията и световното предание карат разума да отстъпи пред такава очевидност. Каква ценност има „независимата критика“ или вътрешната очевидност – обикновено основана на любимите теории на критиците – пред лика на световното свидетелство, което е оставало неизменно в течение на цялата продължителност на историческите цикли. Например, прочетете езотерически шестата глава на Книгата Битие, която повтаря твърдението на Съкровеното Учение, макар че леко променя неговата форма и прави друго заключение, разминаващо се даже и със Зохар:

„В онези времена на Земята е имало исполини; а също и след онова време, когато синовете на Бога (Б’не Алейм) започнали да влизат при дъщерите човешки и те започнали да им раждат деца. Те станали мощни, от старо време славни хора (или великани).“2

2 Книга Битие, VI, 4.

Бълг. прев.: „В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци.“ – Бел. прев.

Какво означава фразата „а също и след онова време“, ако не това, че на Земята по-рано са съществували Великани, т.е. преди безгрешните Синове на третата раса, а също и след това, когато другите Божии Синове, по-ниски по природа, започнали полови контакти на земята – както направил Дакша, когато видял, че неговите Манасапутра не искали да населят Земята. А после следва дълго прекъсване в главата между 4-и и 5-и стих. Тъй като, разбира се, не от беззаконието на „силни хора... славни от стари времена“, сред които е бил и Нимврод, „мощен ловец пред Господа“, можел „Бог да се убеди, че беззаконието на хората било голямо“; също така, не и при строителите на Вавилонската кула го видял той, тъй като това станало след Потопа, а в потомството на великаните, породили чудовища monstra quaedam de genere giganteo, чудовища, от които произлезли низшите човешки раси, представени днес на Земята от много жалки и измиращи племена, а също така и от огромните антропоидни маймуни.

Ако богословите-протестанти или римокатолиците ни възразят, ние ще им предложим само да се обърнат към техните собствени буквални текстове. Приведеният no-горе стих винаги е бил дилема не само за хората на науката и библейските учени, а също така и за свещеничеството. Тъй като, както е казал отец Перон:

„Или те (Б’не Алейм) били добри Ангели – в такъв случай, как са можели да паднат? Или били лоши (Ангели) – в такъв случай те не можели да се наричат Б’не Алейм или Синове на Бога.“1

Тази библейска загадка, „чийто истински смисъл нито един автор не е разбрал“, както откровено признал това Фурмонт,2 може да бъде обяснена на Запада само чрез Окултната Доктрина с помощта на Зохар, а на Изтока – чрез Книгата Дзиан. Ние видяхме какво пише за това в Книгата Дзиан, а що се отнася до Зохар, там е казано, че Б’не Алейм било обичайно име за Малахим, благите Вестоносци, и за Ишините, по-ниски Ангели.3

В полза на демонолозите ние можем да добавим, че техният Сатана, „Противник“, е включен в Книгата на Йов сред „Синовете“ Божии или Б’не Алейм, които посещават своя баща.4 Но за това ние ще говорим по-нататьк.

Така Зохар казва, че Ишините, прекрасните Б’не Алейм, били невинни, а се смесили със смъртните хора, защото били изпратени с тази цел на земята.5 На друго място същата книга ни показва Б’не Алейм като принадлежащи към десетото подразделение на „Престолите“.6 Също така тя обяснява, че Ишините – „Хората-Духове“, viri spirituales7 – сега, когато хората повече не могат да ги виждат, помагат на магьосниците да създават, чрез техните Науки, хомункули, които не са „малки на ръст хора“, а „no-ниски (в смисъл на no-низша степен), отколкото са хората.“ Както едните; така и другите се появяват в онази форма, която са притежавали тогава Ишините, т. е. в газообразна и ефирна. Техен глава е Азазел.

1 „Praelectiones Theol.“, гл. II; Дьо Мирвил, пак там, стр. 84.

2 „Критически размисли за произхода на древните народи“.

3 Rabbi Parcha.

4 I, 6.

5 „Книга за Руфи и Шадаш“, том 63, колонка 3, Амстердамско издание.

6 Зохар, част II, колонка 73; Дьо Мирвил, пак там, стр. 86.

7 Пак там, стр. 87.

Но Азазел, когото църковната догма продължава упорито да асоциира със Сатаната, не е нищо такова. Азазел е тайна, както е обяснено на друго място, така то е изразено и от маймонидите:

„В сказанието за Азазел се съдържа непроницаема тайна.“1

И така, както казва г-н Ланци, библиотекар във Ватикана, чиито думи вече цитирахме и който би трябвало да знае това:

„Това почитано божествено име (nome divino e venerabile), благодарение на перото на библейските учени станало дявол, пустиня, планина и козел.“2

Поради това е неразумно името да се извежда, както прави Спенсър, от Азал (отделен) и Ел (Бог), тоест „отделен от Бога“ – Дявол. В Зохар Азазел е no-скоро „свещена жертва“, отколкото „действителен противник на Йехова“, както би искал това Спенсър.3

Напълно необичайна е степента на злобното въображение и измислици, струпано върху това „Войнство“ от различни фанатични автори. Азазел и неговото „Войнство“ са просто еврейските „Прометеи“ и трябва да се разглеждат от тази гледна точка. Зохар сочи, че Ишините били приковани към планината в пустинята. Това е алегорично и е намек за тези „Духове“, които са приковани към Земята в течение на Цикъла на Превъплътяване. Азазел, или Азазиел, е един от оглавяващите „въстаналите“ Ангели в Книгата на Енох, които, спускайки се от Ардис, върха на планината Армон, се свързали с взаимна клетва на вярност. Казано е, че Азазел е научил хората да правят мечове, ножове, щитове и огледала (?), за да може човек да вижда това, което се намира зад него, т. е. „магически огледала“. Амазарак е наставник на всички магьосници и знахари, разпознаващи корените; Амерс преподавал науката на Магията; Баркаял – Астрологията; Акибил – значението на знаменията и знаците; Тамиел – Астрономията; и Азарадел учел на движението на Луната.4 „Тези седем били първите наставници на четвъртия човек“ (т. е. четвъртата раса). Но защо всяка алегория трябва да бъде разбирана винаги само в смисъла, изразен от нейната мъртва буква?

1 „More Nevochim“, XXVI, 8.

2 „Sagra Scrittura“.

3 II, стр. 14, 29.

4 Глава VIII; превод на Лоренц, стр. 7 и 8.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 173

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред