За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 166

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Когато смъртните станат достатъчно духовни, няма да бъде необходимо старанието да се внедрява в тях правилно разбиране на древната мъдрост. Тогава хората ще знаят, че не е имало нито един световен Реформатор, чието име да е дошло до нашето поколение, който (а) да не е бил непосредствена еманация на Логоса (под каквото и име да го знаем), т.е. да не е въплъщение на естеството на един от „Седмината“, чийто „Божествен Дух“ е седмичен; и (b) който да не се е появявал по-рано, в предишни цикли. Тогава те ще признаят причината, която поражда някои вековни загадки както в историята, така и в хронологията; например причината да не могат да установят истинското време за появата на Зороастьр, когото намираме умножен в дванайсет и четиринайсет личности в Дабистан; индивидуалностите и броят на Ришите и Ману да са така объркани; Кришна и Будда да говорят за себе си като за въплъщения, като при това Кришна се отъждествява в Риши Нараяна, а Гуатама сочи цяла редица свои предишни въплъщения; специално първият, бидейки „най-превисш Брама“, все пак да се нарича Аншаншаватара – само „част от частта“ на Превисшия на Земята; и накрая, Озирис да е Великият Бог и заедно с това „Цар на Земята“, който отново се появява в Тот Хермес; и Исус (на еврейски Йошуа) от Назарет да е разпознат кабалистично в Йошуа, сина на Навин, както и в други личности. Съкровеното Учение обяснява всичко това, като казва, че всеки от тях и много други са се появили първи на Земята като една от Седемте Сили на Логоса, индивидуализирана във вид на Бога или Ангела (Вестоносеца); след това, смесвайки се с Материята, те отново се появили, редувайки се като велики Мъдреци и Наставници, които „поучавали“ петата раса, след като са наставлявали предишните Раси и били управници по времето на Божествените Династии, и накрая пожертвали себе си, за да се раждат отново в различни обстоятелства за благото на Човечеството, в определени критични периоди, дотогава, докато в своите последни въплъщения те наистина не станат само „част от частта“ на Земята, макар фактически – Единен и Висш в Природата.

Това е метафизика на Теогонията. Всяка „Мощ“ сред седемте, след като се е индивидуализирала, има за своя грижа един от елементите на творението и го управлява,1 оттук са и многото значения във всеки символ. И символите, ако не са обяснени според езотеричните методи, обикновено водят до безизходна бъркотия.

Нуждае ли се западният кабалист, който обикновено е противник на източния окултист, от доказателство? Нека той отвори „История на Магията“2 на Елифас Леви и внимателно да изследва неговия „Велик Кабалистичен Символ“ от Зохар. Там той ще намери изображение на развитието на „преплетените триъгълници“, белия човек на върха, а долу черната жена с главата надолу, като нейните крака минават под протегнатите ръце на мъжката фигура и излизат зад неговите рамене, а китките на ръцете им се съединяват, образувайки ъгъл на всяка страна. В тези символи Елифас Леви вижда Бога и Природата; или Бога, „Светлина“, отразена обратно в Природата и Материята, „Мрака“. Кабалистично и символично той е прав, но само доколкото това се отнася до емблематичната космогония. Но този символ не е бил създаден нито от него, нито от кабалистите. Според преданието и историята, тези две фигури от бял и черен камък са съществували в храмовете на Египет от незапомнени времена – още от времето на Цар Камбиз, който лично ги е виждал. Поради това този символ е трябвало да съществува още преди 2500 години. Това е най-малкото, понеже Камбиз, който е бил син на Великия Кир, е наследил своя баща през 529 година пр. Хр. Тези фигури са били на двама Кабири, изобразяващи противоположните полюси. Херодот1 съобщава на следващите поколения, че когато Камбиз влязъл в Храма на Кабиримите, той дълго се смял, виждайки това, което приел за изправен човек – мъж и жена – стояща пред него на главата си. Но това били полюсите, чиито символ е трябвало да запечата „прехода на първоначалния северен полюс на Земята към южния полюс на Небето“, както е разбрал това Маккей.2 Но те също така изобразявали преместването на полюсите на обратната страна, поради великия наклон на оста, следствие на което всеки път океаните се измествали, полярните страни потъвали и последователно се издигали нови материци в екваториалните области и vice versa. Тези Кабирими били Боговете на „Потопа“.

1 Тези елементи по същество са следните: космически, земни, минерални, животински, водни и накрая човешки – в техните физически, духовни и психически аспекти.

2 Стр. 53.

1 „Thalia“, LXXVII.

2 Който добавя, че египтяните са изобразявали ъглите на полюсите по различен начин. В научния труд на Пери „View of the Levant“ има фигура, изобразяваща южния полюс на Земята в съзвездието Лира, на която полюсите са изобразени като два прави жезъла, завършващи на върха с ястребови криле, за да се отличи северът от юга. „Но символите на полюсите... понякога са представени във вид на змии с ястребови глави, за да се отличи северният край от южния“. (Op. cit., стр. 41.)

Това в голяма степен може да ни помогне да намерим ключа към видимата бъркотия сред количеството имена и титли, давани на един и същи Бог и категории Богове.

В началото на това столетие Фабер посочил тъждествеността на Корибантите, Куратите, Диоскурите, Анактите, Dii Magni, Idei, Dactyli, Ларите, Пенатите, Манесите,3 Титаните и Алетите – с Кабирите. Ние показваме, че последните са били това, което са били и Ману, Ришите и нашите Дхиан-Когани, въплъщаващи се сред Избраните в третата и четвъртата раса. По този начин, когато в Теогонията Кабирите-Титани били седем Велики Богове, астрономически и космически титаните са се наричали атланти, може би защото, както казва Фабер, не били свързани с at-al-as, „божественото слънце“, и с tit, „потопа“. Но ако това е вярно, то е само екзотерично тълкуване. Езотеричният смисъл на тези символи зависи от употребеното наименование или титла. Седем тайнствени, страшни, велики Богове – Диоскурите,1 божества, обгърнати от мрака на Окултната Природа, стават Idei Dactyli, или съвършени „Пръсти“ сред Адептите-лечители чрез метали. Истинската етимология на името Лара, днес означаващо „Призраци“, трябва да се търси в етруската дума lars, „придружител“, „водач“. Санхуниатон превежда думата Алета като „огне-поклоннищг“. Фабер предполага, че тя е произлязла от al-orit, „Бог на Огъня“. И двамата са прави, тъй като и в двата случая това е намек за Слънцето, „Висшия“ Бог, към когото „се привличат“ Планетните Богове (астрономически и алегорично) и на когото те се покланят. Като Лари те наистина са Слънчеви Божества, въпреки че не е много точна етимологията на Фабер, според която „Лар е съкращение на думата Ел-Ар, означаваща слънчево божество“.2 Те са Лари-Придружители или Водачи на хората. Като Алети те са били седем Планети – астрономически; и като Лари са били Регенти на тези Планети, наши Покровители и Управници – мистически. За целите на екзотеричния или фалическия култ, а също така космически, те били Кабири, чиито атрибути и двустранни свойства били обозначени с названията на храмовете, към които съответно принадлежали, а също така и с имената на техните жреци. Всички те обаче принадлежали към седмичните, творчески и вдъхновяващи групи на Дхиан-Коганите.

3 Фабер и епископ Кумберландски виждат в тях всички по-късни езически олицетворения, свързани с „Ковчега на Ной... и никой друг, освен патриархът (Ной) и неговото семейство(!)“ – както твърди това Фабер в своето съчинение „Кабири“ (т. I, 136), защото, както ни казват, много е вероятно след потопа благочестивите потомци на Ной, за увековечаване на това събитие, да са установили религиозен празник, който по-късно бил извратен от тяхното нечестиво потомство, превърнало „Ной и неговото семейство“ в демони или божествени герои; и „накрая безсрамната непристойност, узурпирала името и целия облик на религията“ (пак там, I, стр. 10). Наистина, подобно заявление е равносилно на опит да се изгаси човешката способност за мислене не само у древните, а и у съвременните поколения. Опровергайте твърдението, като след думите „Ной и неговото семейство“ обясните, че това, което се е подразбирало, е просто еврейското изложение на Самотракийските Мистерии на Сатурн или Кронос – Сидика и неговите синове, и тогава ще можем да кажем Амин.

1 Сред гърците в по-късните времена те били ограничени само с Кастор и Полукс. Но в дните на Лемурия Диоскурите, „Яйце-родените“, били седем Дхиан-Когани (Агнишвата-Кумара), въплътили се в седем избрани в третата раса.

2 Op. cit., т. I, стр. 133.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 166

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред