За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 164

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Но в старите Писания даже и това е предшествано от пред-астрономично, Космическо Наводнение, което е станало алегорично и било символизирано в приведения no-горе Зодиакален или Ноев Потоп. Но това няма нищо общо с Атлантида. Пирамидите са тясно свързани както с идеята за съзвездието на Великия Дракон, „Драконите на Мъдростта“ или великите Посветени на третата и четвъртата раса, така и с наводнението на Нил, разглеждани като божествено напомняне за великото потъване на Атлантида. Въпреки това, астрономичните записи на Всеобщата История, както казват, водят своето начало от времето на третата суб-раса на четвъртата коренна раса или расата на атлантите. Кога е било това? Окултните данни показват, че даже от времето на правилното установяване на изчисленията на Зодиака, полюсите в Египет били премествани три пъти.

Ние още веднъж ще се върнем към това твърдение. Подобните на представените в Знаците на Зодиака символи – факт, даващ опорна точка на материалистите, върху която те могат да основават своите едностранни теории и разсъждения – имат твърде дълбоко значение и тяхното влияние върху нашето човечество е твърде важно, за да можем да се ограничим с няколко думи. Засега ние трябва да разгледаме смисъла на твърдението в Стих 48-и, отнасящо се до „Първите Божествени Царе“, които, както е казано, „се спуснали отново“ и са ръководили и наставлявали нашата пета раса след последния Потоп. В следващите раздели ние ще обсъдим това от гледна точка на историята, а сега трябва да приключим въпроса за „Змейовете“, като дадем само още няколко детайла.

Беглите Коментари на Архаичните Станси трябва да свършат тук. По-нататъшните разсъждения изискват доказателства, доставяни от древните, средновековните и съвременните трудове, в които са обсъждани тези теми. Всички подобни доказателства сега трябва да бъдат събрани, съпоставени и групирани по най-добър начин, така че да се обърне вниманието на читателя върху това богатство от исторически доказателства. И тъй като значението за многообразния, странен и изразителен символ (така често споменаван) на „изкусителя на човека“ – в ортодоксалната светлина на църквата – никога няма да може да бъде подчертано достатъчно силно, струва ни се разумно сега да изчерпим тази тема с всичките Ј доказателства, с които разполагаме, рискувайки даже и да повторим нещо. Нашите теолози и някои набожни символисти неизменно са разглеждали Титаните и Кабирите като неразривно свързани с грубо-забавната личност, наричана „Дявол“, и всяко доказателство, което е в разрез с тяхната теория, досега неизменно се е отхвърляло и не се е вземало предвид. Поради това окултистите не бива да пренебрегват нищо, което може да доведе до поражение на този заговор на клеветата. И така, ние предлагаме в няколко групи да се разгледат въпросите, повдигнати в тези три последни Стиха, да ги разгледаме подробно и възможно най-пълно, доколкото мястото позволява. По този начин към общото свидетелство на древността могат да се добавят още няколко подробности за най-оспорваните догми на Окултизма и Езотеричната Доктрина, но главното ще бъде включено във втората част на този том, в раздела Символика.

ЗМИИТЕ И ДРАКОНИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ

СИМВОЛИЗМИ

В Халдея името на Дракона не се е писало фонетично, а се е изобразявало с два монограма, вероятно означаващи според изтоковедите, „люспесто“. „Това описание, забелязва твърде основателно Дж. Смит, разбира се е можело да се прилага или към митичния дракон, змията или рибата“. Към това ние можем да добавим, че в едно определено отношение то е приложимо към Макара, десетия знак на Зодиака; този санскритски термин означава земноводно животно, неподдаващо се на описание и обикновено наричано крокодил, но в действителност означаващо нещо друго. Така това е несъмнено признание, че асиролозите във всеки случай не знаят нищо достоверно за статуса на Дракона в древна Халдея. Евреите са заимствали своя символизъм от халдейците, а впоследствие те на свой ред са били ограбени от християните, които направили от „люспестото“ жива същност и злобна сила. Представителят на Драконите, „крилати и люспести“, може да се види в Британския Музей. На това изображение – на събитията на Падението, според същия авторитет – има и две фигури, седящи от двете страни на „дървото“, с вдигнати ръце към „ябълката“, а зад дървото стои Драконът-Змей. Езотерически тези две фигури изобразяват двама „халдейци“, готови за посвещение, като при това Змеят изобразява Посветения; а ревнивите Богове, които проклинат тези трима, езотерически са невежото свещеничество. Това не прилича много на „библейското събитие“ в неговото буквално значение, както може да се убеди всеки окултист!

„Великият Дракон уважава само Змейовете на Мъдростта“ – гласи Стансата. Така тя доказва правилността на нашето обяснение на двете фигури и „Змея“.

„Змейовете, които отново се спуснали... които учели и наставлявали петата раса.“ Способен ли е здравомислещият човек на нашето време да повярва, че под това се подразбират истински змейове? Оттук е и грубото предположение, станало днес почти аксиома сред учените, че тези, които в древността са писали за различни свещени Дракони и Змейове, били или суеверни, лековерни хора, или са лъжели още по-невежи от тях. Но от Омир до съвременните автори този термин е означавал нещо скрито от профана.

„Страшни са Боговете, когато проявяват себе си“ – тези Богове, които хората наричат Дракони. И Елианий, като обсъжда в своя труд „De Natura Animalium“ змийските символи, прави някои забележки, които показват, че той прекрасно е разбирал природата на тези най-древни символи. Така, във връзка със споменатия no-горе стих на Омир, той твърде уместно обяснява:

„Тъй като Драконът, макар и да е свещен и достоен за почитане, има в своята същност нещо още no-голямо от божествено естество, за което по-добре (за другите?) да не се знае.“1

Символът на „Дракона“ има седмично значение и с тези седем значения могат да се представят висшето и низшето. Висшето е тъждествено със „Самородените“ Логоси, индуските Аджа. Сред християнските гностици, наричани назенияни, или почитатели на Змея, той е бил Второто Лице на Троицата, Синът. Негов символ е било съзвездието на Дракона.2 Неговите Седем „Звезди“ по същество са седемте звезди в ръката на „Алфата и Омегата“ в Апокалипсиса. В най-земното му приложение този термин се отнася към „Мъдрите“ хора.

1 Op. cit., XI, XVII.

2 Както доказва Г. Лизере в своя труд „Разбулената Троица на Християнството“ (Trinitй Chrйtienne Devoilйe), Драконът, бидейки поставен между Неизменния Отец (Полюс, неподвижна точка) и изменяемата Материя, предава на Материята въздействията, които получава от Отеца, откъдето е и неговото име – Глагол.

Тази част от религиозния символизъм на древността е много абстрактна и тайнствена и може да остане неразбираема за профана. В днешни дни тя толкова дразни ушите на християнина, че независимо от нашата прословута цивилизация, тя едва ли може да избегне участта да бъде приета като пряка клевета към най-любимата от християнските догми. За да бъде описана както трябва, подобна тема изисква перото и гения на Милтон, чиято поетична измислица днес се е вкоренила в църквата като догма на откровението.

Нима алегорията за Дракона и неговия предполагаем победител в небесата е получила началото си едва в Откровението на Св. Йоан? Ние категорично отговаряме – не. „Драконът“ на Св. Йоан е Нептун, символ на магията на Атлантида.

За да докажем правилността на това отрицание, ние молим читателя да изследва символизма на Змея или Дракона в неговите няколко аспекта.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 164

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред