За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 144

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Наистина, иска се стабилна „вяра“, за да се повярва, че „самонадеяност“ е съмнение в справедливостта на този, който създава безпомощния малък човек само за да го „обърка“ и да изпита „вярата“, с която тази „Мощ“ може би е забравила, ако не е пренебрегнала, да го дари, както се случва понякога.

Сравнете тази сляпа вяра с философската вяра в Карма-Немезида или в Закона за Въздаването, основана на разумни доказателства и на жизнения опит. Този Закон – съзнателен или несъзнателен – нищо и никому не предопределя. Той съществува от Вечността и във Вечността, тъй като самият той е Вечност; и понеже нито едно действие не може да бъде съизмеримо с вечността, не може да се каже, че тя действа, тъй като самата тя е действие. Не вълната дави човека, а личното действие на нещастния, който сам поставя себе си под безличното действие на законите, управляващи движението на океана. Кармата нищо не създава и не предначертава. Именно човекът планира и създава причините, а Кармичният Закон приравнява следствията. Това приравняване не е действие, а всемирна хармония, която вечно се стреми да се върне към своето първоначално състояние, подобно на лък, който изхвърля със силата, с която е опънат. Ако при това стане изкълчване на ръката, която се опитва да го изведе от неговото естествено положение, ще кажем ли, че лъкът е счупил ръката, или че нашата собствена глупост ни е донесла страданието? Кармата никога не е търсела да разруши умствената и личната свобода, подобно на Бога, измислен от монотеистите. Не Кармата е обвила в тъмнина своите напътствия с намерението да предизвика смут у човека; тя не наказва този, който се осмелява да изследва нейните тайни. Напротив – който чрез изучаване и съзерцания открие нейните объркани пътища и хвърли светлина върху тези тъмни пътеки, в чиито завои загиват толкова хора поради непознаване на лабиринтите на живота, – той се труди за благото на своите ближни. Кармата е абсолютен и вечен закон в проявения свят; и тъй като може да има само Абсолют, като eдна вечна, винаги съществуваща Причина, вярващите в Карма не могат да се разглеждат като атеисти и материалисти – още по-малко като фаталисти,1 понеже Кармата е единна с Непознаваемото, тя е един от неговите аспекти в следствията му във феноменалния свят.

1 За да стане Кармата по-ясна за объркания ум, запознат повече с гръцката, отколкото с арийската философия, някои от теософите са направили опит да я въведат като Немезида. Ако Немезида е била известна на непосветените в древността така, както е била разбирана от посветените, преводът на този термин не би предизвикал възражения. Но при това положение на нещата Немезида е била твърде антропоморфизирана от гръцката фантазия, за да може да се възползваме от този термин без обстойно обяснение. При древните гърци „от Омир до Херодот тя не е била богиня, а no-скоро морално чувство“, както казва Дешарм; препятствие за злото и аморалността. Който го пристъпвал, е извършвал светотатство в очите на Боговете и се подлагал на преследване от Немезида. Но с течение на времето това „чувство“ започнало да се обожествява и неговото олицетворение станало вечно-съдбовната и наказваща Богиня. Поради това, ако искаме да свържем Кармата с Немезида, трябва да направим това в нейния троичен аспект – като Немезида, Адрастея и Темис. Понеже, докато последната е Богиня на Всемирния Ред и Хармония, която подобно на Немезида има мисия да прекрати всяка крайност и да държи човека в границите на Природата и праведността под заплахата от страшно наказание, Адрастея, „неизбежната“, представлява Немезида, като дъщеря на Дике, и е безпристрастна, справедлива Богиня, запазваща гнева си само за онези, които са обезумели от гордост, егоизъм и нечестивост. (Вж. Mesomed., „Himn. Nemes.“, v. 2, от Brunch, „Analecta“, II, стр. 292, извадките са приведени в „Митология на Древна Гърция“, стр. 304).

Казано накратко, докато Немезида е митологична, екзотерическа Богиня или Мощ, олицетворена и антропоморфизирана в своите разнообразни аспекти, Кармата е високофилософска божествена истина и най-благороден израз на примитивната интуиция на човека по отношение на Божеството. Това е доктрина, която обяснява произхода на злото. Тя облагородява нашите представи за това, какво точно би трябвало да е неизменната божествена Справедливост, вместо да бъде деградирано неизвестното и непознаваемото Божество чрез превръщането му в своеволен жесток тиранин, когото наричаме „Провидение“.

По този начин Кармата се намира в най-тясна, или по-точно неразрушима връзка със закона за Превъплътяването на една и съща духовна Индивидуалност в дълъг, почти безкраен ред от личности. Те приличат на различните образи, представени от един и същ актьор, с всеки от които той отъждествява себе си и е отъждествяван от публиката в течение на няколко часа. Вътрешният или Истински Човек, олицетворяващ тези характери, знае през цялото време, че той е Хамлет само в течение на няколко акта, които въпреки това на плана на човешката илюзия представляват целия живот на датския принц. Също така той знае, че предната вечер е бил Крал Лир, който пък е превъплъщение след Отело от още по-предната вечер. И въпреки предположението, че външният, видим характер не знае за този факт и в сегашния живот това незнание за нещастие е твърде реално, постоянната Индивидуалност напълно го съзнава и само по силата на атрофията на „Духовното Око“ във физическото тяло това знание не може да бъде запечатано в съзнанието на лъжливата Личност.

Казват ни, че притежаването на физическо Трето Око е било част от човека на третата корена раса почти до средния период на третата субраса на четвърта коренна раса, когато уплътняването и усъвършенстването на човешкия строеж е станало причина за изчезването му от външната анатомия. Психически и духовно обаче неговото ментално и зрително познание е продължавало почти до края на четвъртата раса, когато, поради материалността и развращаването на човечеството, функциите му напълно замрели. Това станало преди потъването на основната част от Материка Атлантида. А сега ние можем да преминем към Потопите и техните многобройни „Ноевци“.

Изучаващият трябва да има предвид, че е имало много Потопи, като изложения в Книгата Битие, и още три, много по-значителни, които ще бъдат споменати и описани в Раздела на третата част, посветен на темата „Потъналите Материци“ на доисторическата епоха. Но за да се избегнат погрешни предположения по повод направеното твърдение – че Езотеричната Доктрина има много общо с легендите в индуските писания, че хронологията на Доктрината и Писанията е почти еднаква, но първата е с повече пояснения и накрая, че Вайвасвата Ману (наистина събирателно име!) бил Ной на арийците и прототип на библейския патриарх – всичко това, принадлежащо и на вярванията на окултистите, изисква тук ново обяснение.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 144

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред