За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 138

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Това отново е алегория и символ, неразбираеми само за изтоковедите, които виждат в тази птица „въплъщение на мълниите“ и отбелязват, че „нейната песен често се приемала за казаното от някой бог и като откровение“ и още много друго. Каршипта е човешката разумна Душа и нейната божественост била символизирана в древната религия на магьосниците във вид на птица, а при гърците се е изобразявала като пеперуда. Веднага когато Каршипта влязла във Вара или Човека, той разбрал закона на Мазда или Божествената Мъдрост. В „Книга на Съкровената Тайна“ е казано за Дървото на доброто и злото:

„В неговите клони птиците живеят и строят своите гнезда (душите и ангелите имат своите места).“2

Поради това у кабалистите има подобен символ. „Птицата“ е била халдейски синоним и символ и станала еврейски – за Ангела, Душата, Духа или Дева. „Гнездото на Птицата“ и при едните, и при другите е било Небето, в Зохар – Божие Лоно. Съвършеният Месия влиза в Едем „на това място, което се нарича Гнездо на Птицата“.3

„Като птица, излитаща от своето гнездо“ – това е Душата, която Шекина (божествената Мъдрост или Благодат) не напуска.“4

1 „Bund.“, XIX и XXIV.

2 С. Л. Макгрегор Матърс, „Разбулената Кабала“, стр. 104.

3 Зохар, II, 8b.

4 Зохар, III, 278а; „Кабала“ на Ис. Майер, стр. 217.

„Гнездото на Вечната Птица, чийто размах на крилете поражда Живота, е Пространството“ – гласят Коментарите, подразбирайки Хамса, Птицата на Мъдростта.

Именно Адам Кадмон е дървото на Сефиротите и езотерично той става „дърво на познанието на доброто и злото“. „И това дърво има около себе си седем колони (седем стълба) на света, или Управници (отново Прародители или Сефироти), действащи чрез съответните степени на Ангелите в сферите на седемте планети“ и т. н., една от чиито степени породила великаните (Нефилими) на Земята.

Всички древни езичници и християни са вярвали, че най-ранното човечество е било раса на гиганти. Разкопки на някои гробници и пещери в Америка вече са разкрили в отделни случаи групи от скелети с ръст девет и дванайсет фута.1 Тези скелети принадлежат на племена на ранната пета раса, днес изродили се до средното равнище, между пет и шест фута. Но лесно може да се повярва, че Титаните и Циклопите на древността действително са принадлежали на четвъртата (на атлантите) раса и че всички следващи легенди и алегории, срещани в индуските Пурани и в гръцките поеми на Хезиод и Омир, са били основани на смътни спомени за действително съществуващи Титани – хора със страшна, свръхчовешка сила, даваща им възможност да се защитават и да държат на разстояние гигантските чудовища на Мезозойския и ранния Ксенозойски период – както и за истинските Циклопи, „Три-Оките“ смъртни.

Често наблюдателните автори са забелязвали, че „произходът почти на всички народни митове и легенди би могъл неизменно да се проследи до някой определен факт, имащ място в Природата“.

В тези фантастични творения на плодовития субективизъм винаги има елементи на обективност и реалност. Колкото и да е безредно и неуравновесено, въображението на масите никога не би могло да си представи и да създаде ех nihilo такова количество чудовища, такова богатство от необикновени приказки, ако нямаше за свое централно ядро пренасящите се спомени, смътни и неясни, които свързват разкъсаните звена на веригата на времето, за да създадат от тях тайнствената тъкан на мечтанията на нашето колективно съзнание.2

1 Еволюционистите от школата на Дарвин, които са толкова склонни да се базират на очевидността за възвръщането на първоначалния тип – чието пълно значение, що се отнася до човешките чудовища, се обхваща изцяло при Езотеричното разрешение на ембриологичния проблем, – за доказателство на основателността на своите аргументи би трябвало да изследват въпроса за съвременните великани, често достигащи ръст от 8, 9 и даже 11 фута. Подобни възстановявания са несъвършени, но въпреки това са неоспорими възпроизвеждания на първоначалния човек, гиганта на първичните времена.

2 Вж. „Митични чудовища“, Ч. Гулд; от този интересен научен труд по-нататък са приведени няколко места. А в труда на А. П. Синет „Окултен свят“ обърнете внимание на описанието на една пещера в Хималаите, пълна с останките на кости на хора-великани и също такива животни.

В следващите раздели, за доказателство на съществуването на Циклопите – раси на Гиганти – ще бъдат споменати развалините на циклопски строежи, наричани така и до днес. Белезите за това, че ранната четвърта раса – в течение на нейната еволюция чак до окончателното приспособяване на човешкия организъм, станал съвършен и симетричен едва в пета раса – е можела да има три очи, без необходимост от трето око в средата на челото, подобно на легендарните Циклопи, също се потвърждават от науката.

За окултистите – вярващи, че духовната и психическа инволюция следва успоредно физическата еволюция, че вътрешните чувства, вродени в първите човешки раси, са атрофирали по време на растежа на расата и материалното развитие на външните чувства, за изучаващите Езотеричния Символизъм горното твърдение не е загадка или вероятност, а просто фаза от закона за растежа, казано накратко – факт. Те разбират смисъла на следното място в Коментарите:

„В онези далечни дни на мъже-женствените (хермафродитите) съществували четириръки човешки същества; с една глава, но с три очи. Те можели да виждат пред себе си и зад себе си.1 След изтичането на една Калпа (след разделянето на половете) духовното зрение на хората станало замъглено, вследствие на тяхното падение в Материята, и съответно Третото Око започнало да губи своята мощ... Когато Четвъртата (Раса) достигнала своята средна възраст, дошло време да се събуди Вътрешното Зрение и то да се придобие чрез изкуствен стимул, този процес е бил известен на древните Мъдреци2... На свой ред Третото Око започнало постепенно да се вкаменява3 и скоро изчезнало... Двуликите станали еднолики, окото влязло дълбоко в главата и сега то е погребано под косите. По време на дейност на Вътрешния Човек (по време на транс и духовни видения) окото набъбва и се разширява, Архатът вижда и го чувства и съобразно с това регулира своите действия... Непорочният Лану (ученик, чела) не бива да се страхува; който не пази своята чистота (който не е целомъдрен), няма да получи помощ от „Окото на Дева“.

1 Третото око се е намирало на задната страна на главата. Твърдението, че по-късно човечеството на хермафродитите е било „четириръко“, обяснява вероятно тайната на всички изображения и идоли на екзотеричните Богове на Индия. На Акропола в Аргос се намирало ??????, дървена статуя с груба резба, която е била приписвана на Дедал; тя изобразявала триок колос и била посветена на Zeus Triфpфs – Триокия. Главата на „бога“ е имала две очи на лицето и едно на челото. Тази статуя е била смятана за най-древна от всички древни статуи. („Schol. Vatic, ad Eurip. Troad.“, 14.)

2 От този момент вътрешното зрение можело да се получи само по пътя на упражнения и посвещение, като се изключат случаите на „природно родени магьосници“, „сензитиви и медиуми“, както ги наричат сега.

3 Изразът „вкаменяване“, вместо „вкостяване“, е много интересен. „Задното око“, разбира се, е така наречената шишарковидна жлеза, неголяма, подобна на грахово зърно, от маса сива материя и нерви, прикрепени зад третото мозъчно стомахче. Както казват, тя почти неизменно съдържа минерални отлагания, пясък и „нищо повече“.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 138

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред