За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 98

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

1 Стр. 135 и 574, Брасьор дьо Бурбург, „Мексико“.

2 Думата Улупи (Улупл) има съвършено атлантически характер. Точно както и Атлантида, тя не е нито гръцко, нито санскритско име, а напомня мексиканските.

3 Махабхарата, Ади Парва, стих 7788, 7789. В Бхагавата Пурана (IX, XX, 31), както е обяснено от коментатора Шридхара, Улупи е показана като дъщеря на цар Манипур (вж. Вишну Пурана, превод на Уилсън, IV, 160). Но покойният пандит Дайананд Сарасвати, без съмнение най-големият авторитет по санскритски език и по Пураните в Индия, както и по тези въпроси, лично потвърдил, че Улупи е била дъщеря на Царя на Нагите в Патала или Америка преди 5000 години и че Нагите са били Посветени.

И така, може да се надяваме, че пълното значение на емблемата на Змея беше доказано. Това не е емблема на злото и най-малкото е символ на дявола; а в действителност е ???????????????????, „Вечното Слънце Абрасакс“, Централното Духовно Слънце на всички кабалисти, изобразено на някои диаграми с кръга на Тиферет.

Тук също можем да приведем извадки от наши ранни трудове и да пристъпим към по-нататъшни обяснения.

„От тази област на бездънна Дълбина (Бифос, Адити, Шекина, Покров на Непознаваемото) излиза Кръг, съставен от спирали. Това е Тиферет, което на езика на символизма означава велик Кръг, състоящ се от no-малки кръгове. Свит вътре така, че да следва по спиралите, лежи Змей – емблема на Мъдростта и Вечността – Двуредната Андрогина; Кръгът изобразява Еноя или Божествения разум (несъздаваща Мощ, която трябва да се възприема), а Змеят е Агатодемон, Офис, Сянка на Светлината (не вечната, но въпреки това най-великата светлина на нашия план). Както единият, така и другият били Логоси при офитите, или единство, тъй като Логоса проявява себе си като двуреден принцип на Доброто и Злото.“1

Ако това беше само бездействена и абсолютна Светлина, човешкият разум не би могъл не само да я оцени, но и да я разбере. Именно сянката дава възможност на Светлината да се прояви и Ј дава обективна реалност. Поради това Сянката не е Зло, а е необходимо съотношение, допълващо Светлината или Доброто; Сянката е нейна създателка на Земята.

По мнението на гностиците тези два принципа са безспорно Светлина и Сянка; Добро и Зло всъщност са единни и са съществували по време на цялата Вечност и ще съществуват дотогава, докато и проявените светове.

„Символът обяснява почитането от тази секта на Змея като спасител, независимо дали той ще е обвит около жертвения хляб или около Тау (фалическата емблема). В своето единство Еноя и Офис представляват Логоса. Когато те са разделени, единият изобразява Дървото на Духовния Живот, а другият Дървото на Познанието на Доброто и Злото. Поради това ние виждаме, че Офис устремява първата човешка двойка – материално произведение на Илда-Баоф, но притежаваща духовен принцип от София-Ахамот – да вкуси забранения плод, независимо от това, че Офис е Божествената Мъдрост.

Змеят, дървото на познанието на Доброто и Злото и Дървото на Живота, всички те са символи, пресадени от почвата на Индия. Араса-марам (?), фикусовото дърво, толкова свещено сред индусите – тъй като Вишну в едно от своите въплъщения почивал под дебелата му сянка и учел под него на човешка философия и наука – се нарича Дърво на Познанието и Дърво на Живота. Под пазещите от слънцето листа на този цар на горите Гуру преподават на своите ученици първия урок за безсмъртието и ги посвещават в тайните на живота и смъртта. Ява-Алейм на Свещеническата Школа, по халдейските традиции, учели човешките синове да станат подобни на тях. До днешното време Фо-чжу,2 пребиваващ в своя Фо-Мяо или храма на Будда на върха Гуин-Лун-Сан,1 на великата планина, извършва своите най-велики религиозни чудеса под дърво, наричано на китайски Сун-Мин-Шу или Дърво на Познанието и Дърво на Живота, тъй като невежеството е смърт и само знанието дава безсмъртие. Тази забележителна демонстрация става на всеки три години, когато огромно сборище от китайски буддистки пилигрими се стича в това свещено място.“2

1 „Разбулената Изида“, II, 293.

2 На китайски език Фо-чжу означава буквално Владика Будда или учител на Доктрината Будда – Фо.

1 Тази планина се намира на югозапад от Китай, почти между Китай и Тибет.

2 Пак там, стр. 293–294.

Сега става ясно защо най-първите Посветени и Адепти, или „Мъдри Хора“, които според твърдението били посветени в Тайните на Природата от самия Всемирен Разум, представян от висшите Ангели, са се наричали „Змейове на Мъдростта“ и „Дракони“ и също така защо първите физиологически завършени двойки (мъже и жени) – след като били посветени от Офис, проявен и андрогинен Логос, в тайната на Човешкото създаване чрез вкусване на плода на Познанието – постепенно започнали да бъдат обвинявани от материалистическия дух на потомството в извършване на грях и в непослушание на „господа Бога“, подучени от Змея.

Първите християни – които заели от евреите тяхната Библия — толкова малко са разбрали езотеричния смисъл на първите четири глави на Книгата Битие, че не могли да видят как непослушанието не само не е съдържало грях, а и „Змея“ е бил в действителност Самият „Господ Бог“, който също като Офис, Логос или носител на божествената творческа мъдрост, е учел човечеството на свой ред да станат създатели.3 Те никога не са си давали сметка, че Кръстът е бил еволюция на Дървото и Змея и по този начин е станал спасение на човечеството. По силата на това той вече ставал най-първият и основен символ на Творческата Причина, приложим към геометрията, към числата, към астрономията, към измеренията и към животинското възпроизвеждане. Според Кабала проклятието настигнало човека със създаването на жената.1 Кръгът бил отделен от своята линия на диаметъра.

3 Читателят не бива да забравя – в Зохар, както и във всички кабалистични трудове се твърди, че „Метатрон се съединил с Шекина“. Така Шекина, като покров (благодат) на Ейн-Соф, представляващ Логоса, е самото Дърво на Познанието, докато Самаел – тъмният аспект на Логоса, заема само кората на това дърво и притежава единствено знанието за злото. Както казва Лакур, който виждал в Падението (Книга Битие, III) събитие, също отнасящо се към египетското посвещение: „Дърво на Пророчеството или знание за Доброто и Злота., е науката на Тзифон, Гения на съмнението, тзи – да учиш и, фон – съмнение. Тзифон е един от Алеймите; ние скоро ще го видим, носещ името Нах, изкусител“ („Елохими“, том II, стр. 218). Сега той е известен на символистите под името Йехова.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 98

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред