За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 96

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

1 Пак там, стр. 432, 443. Това е почти толкова справедливо, колкото ако фанатик на бъдеща вяра, устремен към възвеличаването на своята религия за сметка на древното християнство, каже след няколко хилядолетия: „Навсякъде е съществувало поклонение на четирикракото агне. Наричайки го агнец, монахинята го поставяла върху гърдите си, свещенослужителите го помествали в олтарите. То присъства на всяка великденска трапеза и гръмогласно е било прославяно във всички храмове. И въпреки това християните са се страхували от него и затова са го убивали и изяждали.“ Във всеки случай, езичниците поне не ядат своите свещени символи. Ние не познаваме нито един, който яде змиите или влечугите, с изключение на християнските цивилизовани страни, където започват с жабите и смоковете и трябва да свършат с истинските змии, както са започнали с агънцето и са завършили с конското месо.

2 Пак там, стр. 443.

„Символът на Кнут или Световната Душа“, пише Шамполион,

„се изобразява сред другите символи като огромен Змей, стоящ на човешки крака; това влечуго, емблема на Добрия Гений, е истински Агатодемон. Той често се изобразява с брада... Това свещено животно, тъждествено със Змея на орфитите, се среща на многобройни гностични и византийски камъни... Змеят има различни глави, но винаги един надпис, състоящ се от следните букви „???????“.1

Агатодемон бил надарен с „познание за доброто и злото“, т.е. с Божествената Мъдрост, тъй като без последното е невъзможно и първото.2 Привеждайки думите на Ямблих, Шамполион доказва, че той е бил:

„Божество, наричано ?????? (или Огън на Небесните Богове – Великия Tom – Хермес),3 на който Хермес Трисмегист приписва изобретяването на Магията.“4

1 „Пантеон“, 3.

2 Слънчевият Кнут или Агатодемона е Христос на гностиците, както е известно на всеки учен. Той е тясно свързан със Седемте Сина на София (Мъдростта), Седемте Сина на Адити, Всемирната Мъдрост, чийто осми син е Мартанда – Слънцето, докато Седемте останали са Седемте планетни Управници или Гении. Поради това Кнут бил Духовното Слънце на Озарението, Мъдростта и Покровител на всички египетски Посветени, както е станал такъв в по-късни времена Бел-Меродах или Бел-Белитанус у халдейците.

3 Хермес, или по-точно Тот, е било събирателно име. Абул Феда привежда в своята книга „Historia Anti-Islamica“ пет Хермеса, чиито имена: Хермес, Небо, Тот, в различни страни са се давали на велики Посветени. По този начин Небо, син на Меродах и Зарпанита, когото Херодот нарича Зевс-Белос, дал своето име на всички велики пророци, ясновидци и посветени. Всички те били „Змейове на мъдростта“, като свързани със Слънцето астрономически и с Мъдростта духовно.

4 „Пантеон“, текст 15.

„Изобретяването на Магията“! Странен израз, като че ли вечните и съществуващи тайни на природата могат да бъдат изобретени! Все едно след изтичането на хилядолетия в бъдеще да се припише на Крукс изобретяването на лъчистата материя, вместо откриването Ј. Хермес не е бил изобретател или даже откривател, тъй като, както е казано в последната бележка под черта, името Тот-Хермес е нарицателно, точно както и Енох. Еноихион, „вътрешно духовно око“ – Небо, пророк и ясновидец и т.н: Това не е личното име на някой живеещ човек, а общо заглавие на много Адепти. Връзката им със змея в символичната алегория е станала благодарение на тяхното просвещение и озарение от Слънчевите и Планетните Богове по време на най-ранната разумна раса, а именно третата. Всички те са представители и покровители на Тайната Мъдрост. Асклепий е син на Слънчевия Бог Аполон, той е и Меркурий. Небо е син на Бел-Меродах; Вайвасвата Ману, великия Риши, е син на Вайвасвата – Слънцето или Суря и т.н. Докато астрономически Нагите заедно с Ришите, Гандарва, Апсарас, Грамани (или Якша, по-малките Богове), Ятудхана и Девитеса са представени като приближени на Слънцето в течение на дванайсет слънчеви месеца, в теогонията, както и в антропологичната еволюция те са богове и хора, когато се въплъщават в низшия свят. Във връзка с това нека читателят си спомни факта, че Аполоний срещнал в Кашмир Нагите на буддистите. Разбира се, те не са били зоологични змии, нито етиологични Наги, а просто „мъдри хора“.

От Книгата Битие до Откровението Библията е само редица от исторически записки за великата борба между Бялата и Черната Магия, между Адептите на Дясната Пътека, Пророците и Адептите на Лявата Пътека – левити, свещеничеството на грубите тълпи. Дори изучаващите Окултизма, независимо че някои от тях разполагат с голямо количество архаични Манускрипти и непосредствено обучение, на което могат да се основават, все пак често се затрудняват да прекарат линията на разграничаване между Последователите на Дясната и Лявата Пътека. Великият разкол, започнал между синовете на четвъртата раса веднага след като Първите Храмове и Светилища на Посвещението били издигнати под ръководството на „Синовете Божии“, е предаден в алегорията за синовете на Яков. Доказателство, че са съществували две Школи на Магията и че ортодоксалните левити не са принадлежали към съкровената, се открива в думите на умиращия Яков. Тук ще бъде уместно да се приведат няколко цитата от „Разбулената Изида“.1

„Умиращият Яков описва така своите синове: „Дан“, казва той, „ще бъде змия на пътя, аспида на пътеката, ухапваща петата на коня така, че конникът му ще падне назад (т.е. той ще учи на черна магия). На твоята помощ се надявам, Господи!“ За Симон и Левий патриархът отбелязва,– че те са „братя“; мечовете им са оръдия на жестокост. В „съвета“ им да не влезе душата ми и в събранието им да не участва славата ми.“2 В оригинала думите „съвета им“ се четат „техния Cod“.3 А Сод e било названието на Великите Мистерии на Ваал, Адонис и Вакх, които били Слънчеви Богове и имали за свой символ Змея. Кабалистите обясняват алегорията за огнените Змейове, казвайки, че това име е било дадено на племето Левии, т.е. накратко – на всички левити, и че Мойсей е бил Главата на Содалите.“1

1 I, 555.

2 Книга Битие, XLIX, 17, 18 и 5, 6.

3 Dunlap в своя увод към „Sod, the Mysteries of Adoni“ (XI) обяснява думата „Сод“ като arcanum, религиозна Мистерия, на основата на труда на Шиндлер „Pentiglott“ – 1201. „Тайната на Господа принадлежи на онези, които се боят от него“, казва Псалм XXV, 14. Това е изопачен превод на християните, тъй като трябва да се чете така: „Sod Ihoh (Мистериите Ihon) за онези, които се боят от него.“ „Ал (Ел) е ужасен във великия Сод на Кедешимите (Свещенослужители, Светци, Посветени) “ – Псалм LXXXIX, 7 (пак там). Кедешимите били много далеч от светост. Вж. раздела „Светая Светих“ във втората част на този том.

1 „Членовете на школата на свещенослужителите се наричали Содали“, гласи „Latin Lexicon“ (IV, 448) на Freund. „Содалите се назначавали в Мистериите Идаен на Мощната Майка“, пише Цицерон в „De Senectute“ (Dunlap, ibid., стр. XII.).


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 96

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред